Vizualizace národního výcvikového centra

Projekt Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému v kooperaci Akademie Hasičského záchranného sboru vznikne dle platných plánů do roku 2015 v areálu bývalých vojenských kasáren na civilním letišti v Hradci Králové. V současné době probíhají přípravné práce na projektu a příprava podkladů pro schvalovací proces projektu k Evropské komisi. Až 85 % nákladů na projekt by mělo být uhrazeno Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vytvoření jednotného celostátního systému vzdělávání a výcviku složek IZS. V bývalém areálu kasáren by měla vzniknout Akademie Hasičského záchranného sboru, která bude mít kapacitu 500 – 700 osob a odpovídající počet obslužného personálu, školní požární stanice, kapacity pro bezpečnostní výzkum, specializované výukové laboratoře a výcvikové prostory. V souvislosti s tím zároveň proběhne i kompletní rekonstrukce celého areálu, který je historicky spjat s městem. Ráz kasáren by měl zůstat zachován.

Mapová vizualizace projektu

„Hradec Králové se nesmazatelně zapíše do záchranářské mapy naší země. V nové Akademii HZS ČR totiž získá velmi prestižní instituci, která nemá nikde jinde v ČR obdoby. Svou roli pro výběr Hradce sehrál také velmi pozitivní postoj vedení města, které se nám od začátku snaží všemožně vycházet vstříc,“ prozradil Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR. Centrum také bude spolupracovat s fakultami vysokých škol v Hradci i v regionu. Z Lázní Bohdaneč se do areálu přesune Institut ochrany obyvatelstva.

„Vybudování Národního centra pro výcvik složek IZS v Hradci Králové by nepochybně posílilo pozici města,“ sdělila náměstkyně primátora Pavla Finfrlová, která se věnuje tomuto projektu poměrně dlouhý čas. Očekává se, že by mohlo vzniknout několik set pracovních míst, ať již přímo z tohoto projektu, nebo navazujících aktivit. Ročně by mělo být proškoleno minimálně 2 000 osob. Výstavba centra i jeho následný provoz bude mít pozitivní ekonomický dopad ve městě a rozvoji podnikatelské sférey. Tento přínos bude i pro hotelová zařízení a konferenční kapacity. A v neposlední řadě dojde i ke zvýšení prestiže města Hradce Králové v evropském měřítku.

Polygon obchodního centra, dálnice, železnice a sportovišť

Projekt by měl stát zhruba 1,8 mld. korun, z toho asi 1,5 mld. by mělo jít z evropských strukturálních fondů a necelých 300 mil. korun uhradí česká strana. Pokud vše půjde podle plánu s výstavbou centra by se mělo začít v roce 2013 a na jaře 2015 by mělo být hotovo. Pro rozvoj letiště je to dobrá zpráva, protože se počítá, že od roku 2012 budou z jeho letecké části odlétat charterové lety na dovolenou k moři. Letiště tak bude dobře vybaveno a mohlo by sloužit i pro účely centra, pokud by byl potřeba přepravit materiál a osoby na zahraniční cesty.

zdroj: www.mmhk.cz, www.hzscr.cz foto: www.hzscr.cz


  V městské čtvrti Slatina na okraji Hradce se bude stavět. V projektu Obytný soubor Slatina vyroste u Librantické ul. 28 rodinných domů.
  Odbagrujte si kus Malšovického stadionu. Speciální akce pro fanoušky před pondělním zápasem s Příbramí má neopakovatelný nádech. Konečně.
  Administrativní komplex o 6 podlažích s obchody v přízemí a prodejna Kauflandu. Tak v budoucnu bude vypadat prostor u křižovatky Mileta.
  Na Moravském Předměstí vyrostou další dva bytové domy. Budou se nacházet u ulic Brožíkova a Mandysova. Dětské hřiště zde zůstane.

  7.840

  858

  434

  Miniaplikace

  Do konce hlasování zbývá...

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PRÁVĚ SE STAVÍ