Ideový návrh - Hradec 2050

Příprava nového územního plánu je v plném proudu. Projektantský tým v čele s ing. arch. Tomášem Vymetálkem a Doc. Ing. arch. Patrikem Kotasem se v lednu zúčastnil besed s místními komisemi, aby se dozvěděl jejich podněty, názory a zodpověděl na otázky, které se týkají ideového návrhu. Besedy zorganizoval odbor hlavního architekta. V úvodu každé z nich se architekt Tomáš Vymetálek pustil do historie územních plánů města, počínaje známým Gočárovým regulačním plánem z roku 1926-1928 až k tomu současnému. Na vítězném návrhu mezinárodní urbanistické soutěže představil dlouhodobější vizi rozvoje města do roku 2050.

Nejvíce se řešila dopravní témata, která budou v budoucnu jedním z nejdůležitějších bodů tohoto ideového plánu. Jaké jsou možnosti napojení města na dálnici D11, kudy povede trasa jižní spojky a představení dvou variant trasy severní tangenty, řešení snížení dopravních zátěží přes Kukleny a příprava nových komunikací Nová Pražská a Nová Zelená. Přeložka pražské železniční trati a s tím související rozvoj lokality Temešvár, řešení v otázce přetíženého kuklenského podjezdu, propojení Hradubické ulice a Třebše, příměstská tramvajová doprava, rozvoj skladištní oblasti a průmyslových zón a možnosti využití areálu letiště a samotného provozu na letišti.

Největšího rozvoje se v budoucnu dočká lokalita Kuklen, která byla dlouhodobě zanedbávaná. Má zde vzniknout nová bytová čtvrť s novou dopravní tepnou pro několik tisíc obyvatel. Nové komunikace odlehčí dopravě centra Kuklen. Díky sousedství dálnice a směru na Prahu se tato čtvrť stane velmi atraktivní. Nyní se však potýká s nežádoucí skladbou zástavby, zejména nekontrolovatelný růst velkoskladů, skladů, různých skládek, provozoven a areálů stavebních firem. Mělo by dojít k regulaci a k zajištění ploch pro rozvoj kvalitního bydlení – zejména v území mezi Pardubickou, Pražskou a Zelenou ulicí. Předsedkyně komise místní samosprávy Kuklen Alena Nekolová by si přála samostatné jednání pouze s touto částí, protože se jich dotýká nový územní plán v mnoha směrech.

Besed se zúčastnil také náměstek pro rozvoj města Jindřich Vedlich, který zdůraznil, aby komunikace s veřejností a diskuze ohledně nového územního plánu probíhala neustále. Přítomen byl také odbor hlavního architekta. Vedoucí odboru Petr Brůna sdělil, že podobné besedy s občany, komisemi místních samospráv či odborné veřejnosti budou pokračovat.

„Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které určitě využijeme pro práci na konceptu. Setkání se zástupci komisí nás v názorech na určitá řešení posunula dál. Jak jsme již zdůrazňovali, chceme v novém územním plánu města položit základ nejen městského dopravního systému na další desetiletí, ale také definovat systém městské a regionální hromadné dopravy s přesahem do celé hradecko-pardubické aglomerace. Dalšími prioritami je nabídnout kvalitní plochy pro bydlení a současně respektovat cenné krajinné a přírodní prvky, pro které je naše město vyhledávaným místem pro život,“ řekl na závěr architekt Tomáš Vymetálek.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Do oblasti severozápadně od Hradce u obce Čistěves dopadl meteorit. Událost se stala koncem srpna. Velkou zvláštnos…
  Cyklostezka z Hradce do Vysoké se začíná rýsovat, na části cesty už leží základní vrstva asfaltu, v říjnu by se měl…
  Nejprve se tristní stav Velkého náměstí zkrášlil ve formě květinového protestu, nyní se už začíná přitvrzovat s těž…
  Nová hasičská zbrojnice začala sloužit hasičskému sboru v hradecké místní části Březhrad. Předtím jednotka sídlila…

  8.880

  990

  848


  . / STREAM  98 %

  97 %

  96 %

  94 %

  94 %

  93 %

  92 %

  92 %

  91 %

  nové

  nové


  Nová chirurgie (+ 4 %)

  Regionální sídlo ČSOB (+ 1 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (+ 1 %)

  Sídlo Lesy ČR (+ 0 %)

  Univerzita Karlova (+ 0 %)

  Jižní spojka (+ 2 %)

  Západní město (+ 4 %)

  Obytný blok Koruna (+ 6 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Vysokorychlostní trať

  Letecký terminál

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!
  Miniaplikace

  Do konce hlasování zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI