..

Podoba nové knihovny

Knihovny se v Hradci staví jako houby po dešti, vypadá to, že je Hradec opravdu čtenářským městem. Studijní a vědecká ve tvaru X otevřela už v roce 2009 a v březnu příštího roku se má otevřít další. Mnohem potřebnější fotbalová aréna včetně Arkád nebo Aupark u Koruny se samotnou křižovatkou jsou však stále teprve v přípravách. Zatím si tak místo pěkných fotbalových zážitků v moderní aréně budete moci zajít už od března do nové knihovny. V tomto měsíci se otevřou poprvé brány všem čtenářům v bývalém objektu Vertex ve Wonkově ulici. Architekt David Vávra vtiskl knihovně svůj styl a cit pro architekturu.

„Všechna šumná města mi přirostla k srdci, ale když jsem v Hradci dostal několik úkolů, tak vztah s městem ještě zesílil, před pár lety jsem byl navíc tváří změny architektury v Hradci, tak věřím současné architektuře města a jsem rád, že město má odvahu investovat do projektů odvážných. Hradec je město, které na odvaze bylo ve 20. letech postaveno“, řekl herec a architekt David Vávra, který v minulosti zmapoval všechna česká města v pořadu Šumná města.

Architektonicky výjimečnou stavbu dozdobí během podzimu interiér. Budova prošla po stavební části úspěšnou kolaudací a prázdné prostory čeká vybavení vhodnými interiérovými prvky. Původně se předpokládalo, že rekonstruovaný objekt bude zprovozněn letos na podzim. Dojde však k mírnému zdržení, jehož příčinou bylo opakování výběrového řízení na dodavatele interiéru, protože bylo nutno dopracovat dokumentaci nábytku a přepracovat požární posouzení objektu. Interiér obsahuje velké množství atypických částí, což klade vysoké nároky na dodavatele.

„Získali jsme trochu času navíc, abychom mohli pracovat na věcech souvisejících se stěhováním. Připravujeme pro naše uživatele nové služby a nový režim provozu. Reálnou podobu dostává zcela nová vizuální tvář knihovny. Vzniká moderní web, originální logo naší instituce, pracujeme na informačních a propagačních materiálech,“ říká Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové.

Po vybavení interiérů začne stěhování Knihovny města Hradce Králové do připravených prostor. Přesun a reorganizace knihovních fondů i zaměstnanců, zprovoznění veškerých technologií a další činnosti nutné pro hladký provoz, jsou nedílnou součástí této ojedinělé a náročné akce, na jejímž konci by měl být spokojený čtenář.

„Na přestavbu bývalého továrního areálu získalo město dotaci z Evropské unie. Celkové výdaje projektu dosáhnou téměř 197 milionů korun, z čehož způsobilé výdaje činí přibližně 159 milionů korun. Poskytnutá dotace činí 85 procent z celkových způsobilých výdajů projektu, tedy téměř 135,5 milionů korun. Zbytek, což je zhruba 61,5 milionů korun, bude hrazen z rozpočtu města,“ upřesňuje Jozef Čižmár z odboru rozvoje královéhradeckého magistrátu.


  DEJTE NÁM LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Ukrajinské letectvo pošle na 25. ročník CIAF do Hradce Králové dva letouny Su-27 v doprovodu transportního Iljušina…
  Hradecké muzeum se na rok a půl uzavřelo. Proběhne komplexní rekonstrukce budovy, po otevření bude umožněn výhled n…
  Do opravy hlavního nádraží půjde v letošním roce ještě 43,9 mil. Kč. Od loňského roku probíhá oprava střechy a svět…
  Pro pacienty a návštěvníky vznikne mezi Plicní klinikou a Klinikou infekčních nemocí ve FNHK nový rehabilitační par…

  8.204

  948

  615


  / STREAM  98 %

  97 %

  97 %

  96 %

  94 %

  93 %

  92 %

  92 %

  92 %

  90 %

  88 %

  87 %


  Digitální planetárium (+ 1 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (+ 4 %)

  Regionální sídlo ČSOB (+ 1 %)

  Sídlo Lesy ČR (+ 3 %)

  Nové Kukleny (- 1 %)

  Univerzita Karlova (+ 1 %)

  Žižkovy sady (- 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 3 %)

  Jižní spojka (+ 4 %)

  Klinika čínské medicíny (+ 2 %)

  Západní město (+ 6 %)

  Nový most přes Orlici (+ 3 %)

  Další projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!
  Do konce hlasování zbývá...

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PRÁVĚ SE STAVÍ