Populární autobus s fanoušky

Velkou znepokojenost nad výrazným zkrácením a omezením linek 11 a 17 vyjadřují Svinary i Malšova Lhota. Obě městské části se cítí značně poškozeny novým trasováním linek a změnou jízdního řádu. Výrazně se zde ztíží dopravní dostupnost MHD se zbytkem města. Dopravní podnik s nikým změny dopředu nekonzultoval. Nejsou to jen Svinary a Malšova Lhota, velké znepokojení se ozývá také ze Slatiny, kde dojedou jen k Cihelně a jižní části Slezského Předměstí, odsud se dostanou maximálně do středu města. Lidé na Benešově třídě a Pod Strání pak považují zrušení linky 28 za naprosto skandální.

„Důrazně odmítáme způsob, jakým DPmHK tyto změny prosazuje. Komise je každoročně oslovována a zodpovědně připomínkuje provoz MHD. Tyto zcela zásadní změny v dopravě však s námi nebyly konzultovány vůbec. V tomto ohledu požadují Svinary konkrétní výstup auditu vytíženosti linek,“ píše se ve zprávě ze čtvrti Svinary.

Nové trasování linek přinese městské části Svinary hned několik komplikací. Vynucené přestupy na důležitá místa – Poliklinika 2, zdravotní středisko v Malšovicích, pošta na Slezském Předměstí, OD Tesco a obchody v rozšířeném centru města. Nucené přesedání může prodloužit jízdní dobu o 5 až 20 minut mimo špičku. Cestujícím se kvůli vynucenému přestupu prodraží cesta o 3 Kč, proto Svinary žádají, aby se na jmenovaných linkách 11 a 17 za přestup neplatilo.

Ve Svinarech nabízejí také řešení. Redukci spojů linek 11 a 17 v méně vytížené časy při zachování současných tras linek. V případě, že opravdu dojde k avizovaným změnám, alespoň zachovat obousměrnost obou linek. Zvážení přesunutí točen, u linky 17 k Parlamentu, u linky 11 ke Stříbrnému rybníku. Svinary podporují variantu, která byla také na stole DPmHK, a to aby se plošně zvedlo jízdné o 2 Kč, což by zachovalo současný stav beze změn.

„Tato zásadní věc nebyla s Malšovou Lhotou dopředu projednána a konzultována. Podle názoru obyvatel naší městské části se z nich stávají občané města druhé kategorie a požadují tudíž kompenzaci snížením daně z nemovitosti v městské části Malšova Lhota na 50 % dosud stanovené výše,“ píše se ve zprávě ze čtvrti Malšova Lhota.

Nové trasování linek přinese řadu komplikací také této městské části. Velmi se ztíží dostupnost polikliniky a lékařských služeb. Rapidně se zhorší možnost nákupů v obchodních domech Terno, Lidl, Interspar, Kaufland, OBI, Baumax a dostupnost dalších služeb poskytovaných ve městě.

„Právě tato dopravní obslužnost byla důvodem pro zavedení okružních linek 11 a 17, které byly našimi občany dlouhodobě požadovány. Ukázaly se velice přínosnými a občany pozitivně hodnocenými,“ uvádí se ve zprávě Malšovy Lhoty.

Nový návrh také způsobí problémy žákům a studentům při dojíždění do škol a zájmových kroužků, zejména ZUŠ Habrmanova, ZUŠ Sřezina, ZŠ Sever a školka v Třebechovické ulici. Také dostupnost místní školy v Malšově Lhotě se stane značně problematickou.

„Vyzýváme vedení města a vedení DPmHK k přehodnocení záměru a upuštění od zavedení nových tras MHD. Některé návrhy úsporných opatření jsme již dříve opakovaně podávali a další návrhy rádi předložíme na námi požadovaném společném jednání města a dopravního podniku,“ píše se závěrem ve zprávě Malšovy Lhoty.


  V městské čtvrti Slatina na okraji Hradce se bude stavět. V projektu Obytný soubor Slatina vyroste u Librantické ul. 28 rodinných domů.
  Odbagrujte si kus Malšovického stadionu. Speciální akce pro fanoušky před pondělním zápasem s Příbramí má neopakovatelný nádech. Konečně.
  Administrativní komplex o 6 podlažích s obchody v přízemí a prodejna Kauflandu. Tak v budoucnu bude vypadat prostor u křižovatky Mileta.
  Na Moravském Předměstí vyrostou další dva bytové domy. Budou se nacházet u ulic Brožíkova a Mandysova. Dětské hřiště zde zůstane.

  7.840

  858

  434

  Miniaplikace

  Do konce hlasování zbývá...

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PRÁVĚ SE STAVÍ