HRADEC KRÁLOVÉ – V přírodní památce Na Plachtě, která leží mezi Malšovicemi a Moravským Předměstím, cválají čtyři divocí koně, které sem vypustila ochranářská skupina JARO Jaroměř. Koně zde mají svým přirozeným způsobem zachovávat cennou přírodní lokalitu. Úplně volně puštěni nejsou, mají zde rozlehlý výběh o rozloze cca. 20 hektarů.

Výběh je vyroben z dřevěných sloupů a chráněn elektrickým ohradníkem. Na dohled od zdejších panelových domů se tak odehrávají příběhy jako z divoké přírody. Namísto původně plánovaných deseti koní nakonec vyrazilo na cestu devět hřebců, posledního z nich se nepodařilo včas odchytit. Na Plachtu, kam dnes přijela čtyři zvířata, proto dorazí později.

„Zvířata zvládla nakládku i přibližně dvouhodinovou cestu bez problémů. Jsme rádi, že už se zabydlují v nových domovech,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina.

„Aby si tato oblíbená přírodní památka a evropsky významná lokalita na bývalém vojenském cvičišti na Plachtě uchovala výjimečnou pestrost, je nezbytné bránit jejímu zarůstání. Tomu od soboty napomáhá pastva koní, která se tak stane vedle sečení luk nebo pojezdů vojenskou technikou dalším způsobem péče o toto unikátní území,“ vysvětlila Hana Heinzelová, pověřená řízením východočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jde zároveň i o určitý experiment, jelikož takto blízko a doslova za humny tak velkého města, koně ještě umístěni nikdy nebyli. Pocházejí z oblasti Milovic, původem z anglického Exmooru. Na Plachtu chodí každoročně tisíce lidí, je důležité aby návštěvníci tyto koně v žádném případě nekrmili a nehladili, důležité je i držet psa na vodítku. Jsou to divocí koně, je pro ně důležitý bezkontaktní přístup, navíc jim lidská strava způsobuje zdravotní potíže, v nejhorším případě i smrt.

„Péče o bývalé vojenské cvičiště, nyní přírodní památku Na Plachtě, spočívá i v odstraňování náletových dřevin, rozrušování drnu, spásání těžkých travin a ve vytváření otevřených písčitých ploch. To umí koně vytvořit v členité mozaice, která vyhovuje celé řadě zde se vyskytujících vzácných hmyzích druhů,“ dodává Hana Heinzelová.

Ostatní koně odvezli ochranáři do lokality ptačího parku Josefovské louky, kde budou pomáhat udržovat travní porost a tamní cenné ptačí území.

V Milovicích, odkud byli koně přivezeni, žijí také stáda zubrů a praturů, což jsou na pohled velmi impozantní zvířata pro svůj mohutný zjev. Ve volné přírodě byl zubr člověkem vyhuben, nyní žijí v rezervacích a postupně se navracejí do volné přírody.

Poslední původní pratur uhynul v roce 1627 v Polsku. Zvířata, která se vyskytují v Milovicích, jsou výsledkem takzvaného zpětného šlechtění. Plemeno Tauros je šlechtěno tak, aby vzhledem a chováním odpovídalo vyhubenému praturovi.

Na evropském kontinentu byl divoký kůň člověkem vyhuben, díky izolaci Britských ostrovů však v drsném prostředí Exmooru přežili divoce žijící koně, kteří původním divokým koním kontinentální Evropy odpovídají nejenom vzhledem, ale i řadou genetických znaků. A především se u nich zachovaly všechny „divoké“ vlastnosti nutné pro život bez lidské péče.

Tato kombinace unikátních vlastností, nenáročnosti, autentického vzhledu a schopnosti celoroční venkovní pastvy bez potřeby přikrmování a jiné péče, činí z divokých koní z Exmooru ideální zvíře pro nejekologičtější péči o přírodovědně cenná území velkého rozsahu. Na východ Čech se tak koně vracejí po zhruba 7 tisíci letech.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Hradec si připomene SRPEN 68 happeningem od 18:30 hod. na Masarykově náměstí, který pořádá univerzita. V průběhu ha…
  V Hradci už se vše chystá na zahájení 17. ročníku Hip Hop Kempu, největšího žánrového festivalu ve střední Evropě.…
  Meteorologové hodnotí červenec v kraji jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Odchylka od normálu 1961-1…
  Všechny vlaky na trati na Prahu jsou až do 9. září nahrazeny autobusy. Na trati probíhá plánovaná železniční výluka…

  8.717

  978

  812


  . / STREAM  98 %

  97 %

  96 %

  94 %

  94 %

  93 %

  92 %

  92 %

  91 %

  nové

  nové


  Nová chirurgie (+ 4 %)

  Regionální sídlo ČSOB (+ 1 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (+ 1 %)

  Sídlo Lesy ČR (+ 0 %)

  Univerzita Karlova (+ 0 %)

  Jižní spojka (+ 2 %)

  Západní město (+ 4 %)

  Obytný blok Koruna (+ 6 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Vysokorychlostní trať

  Letecký terminál

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!
  Miniaplikace

  Do konce hlasování zbývá...

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PRÁVĚ SE STAVÍ