Přidat na Seznam.cz  

Marek Eben / Foto: archiv Bratři Ebenové

HRADEC KRÁLOVÉ – Univerzita Hradec Králové chystá na 25. března 2020 promoční akt, který bude přístupný také veřejnosti. Marek Eben zde v tento slavnostní den obdrží čestný titul doctor honoris causa, ve zkratce používané za jménem dr.h.c. a také Zlatou medaili Univerzity Hradec Králové. Eben čestný titul dostane za mimořádný přínos v oblasti českého jazyka a literatury.

Promoce se bude konat v aule Objektu společné výuky v kampusu UHK v Hradecké ulici 1227 ve středu 25. března od 14 hodin. Na samotný akt bude mít přístup také veřejnost, zároveň se bude živě přenášet na facebookový profil Univerzity Hradec Králové a v případě naplnění kapacity auly jej bude možné živě sledovat na obrazovkách v přilehlých učebnách.

V šedesátileté historii Univerzity Hradec Králové půjde o udělení teprve desátého čestného doktorátu, jehož nositel může dle zákona za svým jménem uvádět zkratku dr.h.c. Marek Eben se tak stane již desátým čestným doktorem UHK.

„Marka Ebena považujeme za vzor našim studentům i vyučujícím. Obdivujeme jeho kultivovaný projev, který vyniká nejenom jazykovými a řečnickými kompetencemi, ale i detailní znalostí představovaného tématu. Současně je jeho projev charakterizován respektem k partnerovi dialogu, divákovi, posluchači. Oceňujeme jeho původní tvorbu v oblasti hudební a literární. Vyzdvihnout je však také třeba jeho vysoký morální kredit, který osvědčil nejenom svými nekompromisními postoji v dobách minulého režimu, kdy byla jeho rodina především kvůli duchovnímu rozměru tvorby jeho otce částečně omezována, ale i v soukromém životě,“ vysvětluje důvody udělení čestného doktorátu a Zlaté medaile UHK děkan PdF UHK František Vaníček.

„Před dvěma lety poprvé svého práva navrhnout osobnost s mimořádným přínosem společnosti využila Fakulta informatiky a managementu, a to v případě Ing. Jana Petrofa. V minulosti dále Zlatou medaili UHK a čestný doktorát získali třeba již zesnulý královéhradecký biskup Karel Otčenášek nebo arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka. Asi nejznámějším nositelem Zlaté medaile UHK a čestného doktorátu je pak v roce 2015 promovaný Zdeněk Svěrák,“ přibližuje historii oceňování rektor UHK Kamil Kuča s tím, že mezi hosty budou přední představitelé českých vysokých škol a další významní hosté.

Marek Eben je český herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Jeho manželkou je Markéta Fišerová, která v roce 1986 těžce onemocněla a od té doby je upoutána na invalidní vozík. V roce 2016 obdržel Marek Eben Čestné občanství Prahy 1 a v roce 2018 Čestné občanství města Karlovy Vary. Vystupuje také se skupinou Bratři Ebenové. Každoročně se jako moderátor účastní Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  RT : Ing. Daniela Lusková, MPA ředitel Domova U Biřičky v Hradci Králové Viceprezident Asociace poskytovatelů sociální…
  RT : Upozornění pro "štamgasty"😷
  RT : Osmdesátiletý pacient nakažený koronavirem zemřel ve FN v . Měl ovšem vážnou onkologicko-hematologickou diag…
  RT : 📺 RETRO Fotbal nám už chybí, tak jsme nahlédli do archivu – a vylovili jsme pro vás lahůdku: 17. 7. 2010 FC Hradec…
  RT : O technickou pomoc volá 1.linie boje s , plicní klinika FN v . Zdánlivý detail, ale mimořádně potřeb…
  RT : Map of Hradec Králové by
  RT : Zkouška ohněm. K.Fuxová a J.Fischer z 5. roč. LF v @hkcity.Se spolužáky pomáhají v 1.linii v bo…

  11.314

  1.398

  1.214

  COVID-19 DATA / 28. 3. 2020

  ČESKO

  KRAJ

  ZDRAVÍ

  ÚMRTÍ

  2.622

  +252

  62

  +11

  11

  0

  11

  +2


  . / STREAM  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Hotel Aldis

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

  INFO O WEBU