Dvoukolejka Hradec Králové ~ Pardubice

2014~2022

Strategicky důležitá železniční stavba, která by měla zlepšit přepravu mezi oběma městy a zajistit rychlejší spojení

ETAPY DVOUKOLEJKY

I. ETAPA (V PŘÍPRAVĚ)

HR. KRÁLOVÉ – OPATOVICE

Začátek výstavby: 2020

II. ETAPA (DOKONČENO)

OPATOVICE – STÉBLOVÁ

Zprovozněno: 2015

III. ETAPA (V PŘÍPRAVĚ)

STÉBLOVÁ – PARDUBICE

Začátek výstavby: 2019

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY

SEVERNÍ KORIDOR

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ

SCHÉMA DVOUKOLEJKY

Schéma dvoukolejky Hradec - Pardubice / Vizualizace: HKCITY

FOTOGALERIE

Dvoukolejka v Opatovicích / Foto: HKCITY

Dvoukolejka na Pardubice v Opatovicích / Foto: HKCITYINFO

Cena výstavby (I. etapa): cca. 1,5 mld. Kč

Odhad začátku výstavby: 2020

Budoucí rychlost trati: 160 km/h (nyní 100 km/h)

Počet osobních vlaků během pracovního dne: 72

Nové zastávky: Opatovice n/L-Pohřebačka; HK-Březhrad; Stéblová-zastávka

Zrušené zastávky: Opatovice n/L

Investor: Správa železniční dopravní cestyHODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Dvoukolejka je ve fázi projektování a přípravy prací ke stavbě

ZMĚNY NA ÚZEMÍ MĚSTA

Budou vybudována tři mimoúrovňová křížení – podchody v Honkově a Bezručově ulici, podjezd v ulici Kuklenská/Poděbradova a rozšíření kuklenského podjezdu o jeden pruh, což přispěje ke zlepšení propustnosti území. Dva současné přechody a jeden přejezd tak budou nahrazeny mimoúrovňovými kříženími.

V Březhradu vznikne nová železniční zastávka, klasický úrovňový přejezd zde zůstane zachován.

V rámci stavby této dvoukolejky dojde k přebudování stanice Hradec Králové hlavní nádraží, rekonstrukcí projdou vjezdová zhlaví do stanice, nové vedení kolejí, vznikne čtvrté nástupiště pro budoucí rozšířený provoz i z druhého koridoru od Prahy.

Vlak na nádraží v Hradci Králové čeká na odjezd / Foto: HKCITY

POPIS

První část dvoukolejky je již zprovozněna v úseku Opatovice nad Labem – Stéblová, došlo k úspoře zhruba dvou minut času. Nyní se připravují úseky Opatovice nad Labem – Hradec Králové a Stéblová – Pardubice. Dvoukolejka propojí obě města s cestovní rychlostí až 160 km/h. Velmi vytížená trať 031 tak získá větší přepravní kapacitu a o něco rychlejší a daleko atraktivnější spojení.

V souvislosti s výstavbou druhé koleje na území Hradce dojde v oblasti Pražského Předměstí k několika změnám, například se rozšíří podjezd na Kukleny o jeden pruh, u Farářství vznikne zbrusu nový podjezd namísto současného přejezdu a nové čtvrté nástupiště se vybuduje na hlavním nádraží, které projde velkou rekonstrukcí.

Trať 031 bude řízena dálkově ze stanoviště v Opatovicích nad Labem.

Zdvoukolejnění této trati má pro Hradec Králové klíčový železniční a dopravně-strategický význam s rychlým napojením na hlavní koridor. Již při stavění této trati se počítalo s jejím budoucím rozšířením o druhou kolej, to právě nastalo. Už dnes je výhodnější jet při cestě do Prahy vlakem do Pardubic a poté nastoupit na expres, než cestovat přes Velký Osek. Cesta je rychlejší až o 20 minut.

V podobném časovém období se počítá se zdvoukolejněním trati 020 v úseku Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, jako severní alternativě k přetíženému koridoru.

ČLÁNKY

06/2016 Dvoukolejka z Opatovic do Hradce přinese změny

04/2015 Otevře se první část dvoukolejky


    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI