Přidat na Seznam.cz  

TRAMVAJ | 0 |

TRASA LINKY V MAPĚ

JEZDILA BY HISTORICKÁ I MODERNÍ TRAMVAJ

NAVRHOVANÝ SEZNAM ZASTÁVEK | 0 |

NÁZEV ZASTÁVKY OBSAZENOST DŮLEŽITÉ BODY
CENTRÁL II
Pěší zóna III
Pražský most IIII
Gočárovy školy III
HUČÁK II

JÍZDNÍ ŘÁD | 0 |

| 0 |

INTERVALY NEJSOU ZATÍM ZPRACOVÁNY

| NULA |

Chceme se pokusit oživit dávno (před sto lety) připravovaný plán tramvají v Hradci Králové, které ve svých plánech nastínil Josef Gočár. Profily Gočárovy třídy i dalších širokých bulvárů na nasazení tramvají byly připraveny. Město již postavilo na Pražském mostě koleje, naplánovalo dvě linky, avšak tramvajová doprava se kvůli financím nerealizovala. Jedinou památkou po tramvajích jsou tak jen dva půlkruhové stožáry na Pražském mostě, které byly uzpůsobeny nést trolejové vedení tramvají.

Jednalo by se o co nejmenší zásah do provozu města, aby nedošlo ke kolizním situacím s automobilovou dopravou a nejlevnější formu výstavby tramvajového provozu. Tramvaj by jezdila na bateriový pohon, odpadla by tak výstavba trakčního vedení. A pokud by bylo postaveno, tak jen jako dekorace ve starém stylu. Jednalo by se také o úzkorozchodnou jednokolejnou trať, to aby nezabírala tolik místa.

Trasa by začínala u Centrálu, zde by byl výchozí výpravní bod se stejnojmennou zastávkou. Následně by tramvaj dojela na Masarykovo náměstí do zastávky nazvané „Pěší zóna“. Odtud by pokračovala dále, v místě náměstí Svobody by byla umístěna zastávka „Pražský most“. V jediném bodě by se trať střetla s automobilovou dopravou překonáním Gočárovy třídy, byl by to takový symbolický okamžik, jelikož široký bulvár byl původně budován právě pro tramvaje. Zastávka je pojmenována po Pražském mostě, jako jediném místu s položenými kolejemi v historii města.

Následně by tramvaj pokračovala mezi budovami univerzity ve směru na Lipky do zastávky „Gočárovy školy“, v ulici V Lipkách u škol Josefa Gočára. Poté trať zatočí k zelené oáze do Zálabí a skončí u elektrárny Hučák.

Trasa je navržena s ohledem na co nejmenší zásah do prostoru města a narušení jeho okolí. Většina trasy by byla vedena přes pěší zónu, dále přes část Lipek do Labské kotliny.

Na konečné u Hučáku by bylo umístěno malé tramvajové depo a mohlo by zde být například i tramvajové bistro. Možností je celá řada.

Tramvajová trať by mohla pozvednout v těchto místech významně turistický ruch a jistě by byla vyhledávanou atrakcí. A pokud by se nepodařilo plán zrealizovat, mohla by vzniknout jen symbolická jedna zastávka U Pražského mostu.

Délka linky: 1,2 km

| ANKETA |

Miniaplikace


    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU