..

Hradec Králové do UNESCO?

Hradec Králové usiluje o zápis do světového fondu kulturního dědictví UNESCO. A rozhodně prý není bez šance. Má zájem o zápis do hmotného dědictví (poválečná architektura Hradce, jednotlivé stavby či celkově urbanismus). V současnosti není v Královéhradeckém kraji zapsána žádná památka na seznamu UNESCO. Samotný Hradec se může prezentovat výstavbou architektů Josefa Gočára, Jana Kotěry a dalších. Ovšem může se taky představit jako jedinečný urbanistický celek moderní poválečné architektury.

„Již léta se mluví o možnosti nominovat na seznam UNESCO jedinečnou architekturu Hradce Králové z období secese, moderny a meziválečné architektury, která nemá v Evropě obdoby (tj. soubor staveb Jana Kotěry a Josefa Gočára, případně i další objekty jako např. Sanderova hydroelektrárna s mostem),“ říká radní města Hradce Králové Lenka Jaklová.

„Myslím si, že kdyby byl návrh dobře zdůvodněn, měl by na registraci šanci, neboť z památek moderní architektury na našem území byla dosud na seznam kulturního dědictví UNESCO zapsána jen vila Tugendhat v Brně. Není snad třeba zdůvodňovat, jaký význam by tento zápis, ba i samotná nominace, měl pro propagaci města v evropském i světovém kontextu,“ sdělil historik architektury Lukeš.

Pokud by se podařilo dobře zpracovat projekt, nominovat vybrané hradecké stavby či určitý urbanistický celek města a posléze ho dobře zdůvodnit, mělo by to pro Hradec více než obrovský význam. Unikátní urbanismus Hradce je veřejně známý v celém Česku a v sousedních zemích. Pokud by se podařil zápis do seznamu UNESCO, věděl by o architektuře Hradce Králové už prakticky každý.

Se zápisem do fondu UNESCO souvisí i nárůst turistického ruchu, nejen ve městě, ale i v celém regionu, což by vedlo k ohromnému oživení a ještě více by stoupla prestiž města a jeho význam.

„Nyní se vymýšlí strategie, čím by se Hradec mohl alespoň dostat do národní skupiny památek, které čekají na zápis. O kvalitě urbanismu architektury není pochyb. Jsou zde hodnoty, které ostatní města nemají. Meziválečný Hradec je synergické dílo a podílelo se na něm mnoho kvalitních architektů. Zástavba obsahuje základní občanskou vybavenost, stavby kulturní, školské komplexy i církevní stavby. Vypracovává se určitá vstupní studie, která zhodnotí zda jsou v Hradci opravdu takové stavby, které se mohou prosadit do UNESCO. Pakliže se tento fakt potvrdí, není rozhodně kam pospíchat, celý ten proces může trvat 10 let,“ řekl v listopadu pro Český rozhlas Pavel Panoch, historik umění.

Potenciál prý podle něj Hradec má.


    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ