Přidat na Seznam.cz  

Hradec Králové do UNESCO?

Hradec Králové usiluje o zápis do světového fondu kulturního dědictví UNESCO. Má zájem o zápis do hmotného dědictví (poválečná architektura Hradce). V současnosti není v Královéhradeckém kraji zapsána žádná památka na seznamu UNESCO. Samotný Hradec se může prezentovat výstavbou architektů Josefa Gočára, Jana Kotěry a dalších. Ovšem může se taky představit jako jedinečný urbanistický celek moderní poválečné architektury.

„Již léta se mluví o možnosti nominovat na seznam UNESCO jedinečnou architekturu Hradce Králové z období secese, moderny a meziválečné architektury, která nemá v Evropě obdoby (tj. soubor staveb Jana Kotěry a Josefa Gočára, případně i další objekty jako např. Sanderova hydroelektrárna s mostem),“ říká radní města Hradce Králové Lenka Jaklová.

Nyní má město k dispozici studii, která potvrzuje, že na Seznamu světového dědictví ani v indikativních národních seznamech smluvních stran Úmluvy o světového dědictví UNESCO se nevyskytuje město nebo jeho část, která má srovnatelnou hodnotu s moderním urbanismem a architekturou Hradce Králové z první poloviny minulého století.

Vedle podání podnětu ministerstvu kultury na zápis na národní indikativní seznam UNESCO studie doporučuje i prohlášení významných Gočárových budov za národní kulturní památky.

„Moderní architektura Hradce Králové uceleně dokumentuje vývoj urbanismu a architektury od konce 19. století do začátku druhé světové války. Potvrzuje unikátní dialog osvíceného starosty s generacemi předních českých architektů a urbanistů, který umožnil propojit dopravní a technické uspořádání města s jeho reprezentativními a veřejnými prostory,“ popisuje závěry komparativní studie Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu.

I přes potvrzení studie, že je Salon republiky svým uspořádáním unikátní, není to zdaleka tak snadné prosadit se tam. Byť mezi kandidáty na zapsání do seznamu UNESCO nemá přímého konkurenta, neznamená to pro město v žádném případě jistotu úspěchu.

„Je to záležitost mnoha okolností. Pro naše město by to bylo samozřejmě ohromné ocenění a příležitost, nicméně už jen soupis čekatelů z Česka je dnes poměrně nabitý. Pokud se Hradci podaří dostat alespoň na tento indikativní seznam, který je jakousi oficiální nominací jednotlivých smluvních stran na seznam světového dědictví UNESCO, bude to znamenat pro Hradec Králové významný úspěch,“ dodává primátor.

Vstup na seznam UNESCO není otázkou pár let, ale delšího časového období, když jen vytvoření a odůvodnění studie v jedinečnosti Gočárova Hradce zabralo historikům i památkářům deset let. Důležitý bude první krok, a to je indikativní seznam UNESCO, kde je ale fronta čekatelů. To ovšem nezaručuje automaticky, že se Hradec stane památkou UNESCO, žádost může být i neúspěšná.

Se zápisem do fondu UNESCO souvisí i nárůst turistického ruchu, nejen ve městě, ale i v celém regionu, což by vedlo k ohromnému oživení a ještě více by stoupla prestiž města a jeho význam.

Potenciál Hradec má.


    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU