Přidat na Seznam.cz



  

{TIMELINE HRADCE KRÁLOVÉ} ~ HISTORICKÉ MILNÍKY

Tvůrci portálu HKCITY.CZ pro vás připravili historii města v nejzajímavějších datech od jeho první dochované zmínky po současnost.

1225 / První písemná zmínka o městu v listině českého krále Přemysla Otakara I.

:
:

1305 / Testamentem krále Václava II. byl Hradec dán v zástavě Elišce Rejčce jako věnné město

1307 / Zahájena stavba katedrály sv. Ducha

1363 / Karel IV. dal město zapsat své novomanželce Elišce Pomořanské

:
:
:
:

1580 / Dostavěna Bílá věž

:
:

1766 / Císařský rozkaz o stavbě pevnosti

1789 / Dokončena stavba pevnosti

1790 / Počet obyvatel Hradce Králové překročil 5 tis. na 5.019

:
:
:

1844 / Zahájena stavba společného Právovárečného měšťanského pivovaru

1851 / Hradec Králové se stává samostatným správním městem s prvními volbami do zastupitelstva

1857 / Postavena první železniční stanice na místě hlavního nádraží

1864 / Vznik továrny na piana Petrof

1866 / Severozápadně od Hradce svedena Prusko-rakouská válka s počtem 368 tisíc vojáků

:
:

1884 / Císařským rozhodnutím byla pevnost prohlášena za zrušenou

1885 / Postaveno Klicperovo divadlo

1887 / Otevřena první nemocnice dnes nazývaná Stará nemocnice

1890 / Počet obyvatel Hradce Králové překročil 25 tis. na 25.236

1893 / Náměstek Jan Ladislav Pospíšil přednesl dokumenty, které umožňují zbourání hradeb pevnosti

1895 / Starostou města se stal František Ulrich, který funkci úspěšně vykonával 34 let

:
:

1909 / Vypsán nový urbanistický plán města pod taktovkou Josefa Gočára

1913 / Postaveno Muzeum východních Čech

:
:

1921 / V Hradci naměřena 29. 7. historicky nejvyšší teplota, 40,0 stupňů C. Rekord pro ČSR platil 62 let

:

1928 / Založena městská hromadná doprava Autodráhy města Hradce Králové

1928 / Otevřen nový nemocniční areál dnes nazývaný Fakultní nemocnice

:

1930 / Počet obyvatel Hradce Králové překročil 50 tis. na 50.137

1931 / Zahájení provozu civilního letiště

1932 / Z Pražského mostu odstraněny koleje pro nerealizovanou tramvajovou dopravu

1935 / Otevřena současná železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží

1935 / Mezinárodní letecká linka Praha / Hradec Králové / Moravská Ostrava / Varšava / Moskva

1939 / Rozvoj města přerušen 2. světovou válkou

:

1942 / Správa města vedena pod německými okupanty

1942 / Vznik Velkého Hradce připojením 9 samostatných obcí, část po konci okupace opět samostatná

1948 / Město se na 41 let zahalilo do rudé barvy pod taktovkou KSČ

1949 / Zahájen provoz trolejbusové dopravy z Hlavního nádraží na Nový Hradec Králové

:
:
:

1960 / Hradec Králové se stal krajským městem Východočeského kraje

1960 / Fotbalový tým Spartak Hradec Králové se stal mistrem 1. československé ligy

1961 / Nejslavnější fotbalový zápas Spartaku s Barcelonou skončil remízou 1:1 v PMEZ

1967 / Trolejbusový provoz měl být podle usnesení rady postupně utlumen a zrušen

1968 / Urbanistická soutěž na nové sídliště Moravské Předměstí pro 30 tisíc obyvatel

1972 / K Hradci připojeno 5 samostatných obcí

1978 / Nejdelší mezinárodní železniční linka Praha / Hradec Králové / Varšava / Brest / Moskva

:
:

1980 / Dostavěn Gočárův okruh

1981 / K Hradci připojeno 5 samostatných obcí

1986 / K Hradci připojena 1 samostatná obec Svinary

1988 / Počet obyvatel Hradce Králové překročil 100 tis. na 100.020

1989 / Došlo ke spojení Hradce a Pardubic lidským řetězem při demonstracích za svobodu

:

1990 / Svobodné volby do zastupitelstva vyhrálo Občanské fórum

1990 / Hradec Králové získal statut statutárního města s hlavou primátora v čele města

1990 / Nejvíce obyvatel v historii města 101.302

1992 / Založena Univerzita Hradec Králové, do roku 2000 jako Vysoká škola pedagogická

:
:

1995 / Fotbalový tým SK Hradec Králové se stal vítězem Českého poháru

1995 / Zahájena výstavba první fakulty univerzitního kampusu Na Soutoku

1997 / Návštěva papeže Jana Pavla II.

1997 / Město zasáhla nejničivější povodeň v novodobých dějinách

1998 / Počet obyvatel Hradce Králové klesl pod 100 tis. na 99.839

1999 / Zánik bývalého Právovárečného měšťanského pivovaru

:

2000 / Hradec Králové se stal krajským městem Královéhradeckého kraje

2001 / Z vojenského letiště odešla armáda

2005 / Zahájena stavba krajského sídla po bývalém měšťanském pivovaru

2008 / Zprovozněn společný terminál pro autobusy a městskou hromadnou dopravu

:
:

2013 / Příchod extraligového sponzora a vznik nového hokejového týmu Mountfield HK

2017 / Dálnice D11 dokončena z Prahy do Hradce Králové

:

    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU