Přidat na Seznam.cz  

Křižovatka Mileta (verze 2.0)

2022~2023

Nejvytíženější křižovatka ve městě po rekonstrukci napojí k rychlejšímu průjezdu Moravské Předměstí

POLOHA KŘIŽOVATKY NA MAPĚ

Poloha Mileta

VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY

PŘEDCHOZÍ VERZE MILETY

SOUVISEJÍCÍ PROJEKT

CITY GARDENINFO

Cena výstavby: cca. 225 mil. Kč

Odhad začátku výstavby: 2022

Předpoklad dokončení: 2023

Investoři: ŘSD, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

AKTUÁLNĚ

Projekt by se měl realizovat v letech 2022 a 2023HODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Projekt má územní rozhodnutí

POPIS

Křižovatka Mileta je jedním z klíčových dopravních uzlů v Hradci Králové. Kříží se zde hlavní silniční okruh, kudy proudí doprava z dálnice D11 na Brno a Ostravu s tepnou, po které míří do města obyvatelé hustě osídleného Moravského Předměstí. Zároveň se na této křižovatce odbočuje k fakultní nemocnici a využívají ji také sanitky krajské záchranné služby.

Rekonstrukcí křižovatky bude dosaženo jediného možného bezkolizního propojení pro pěší a cyklisty mezi Moravským Předměstím a centrem města, včetně napojení sídliště Moravské Předměstí na II. městský okruh.

K odlehčení dopravy jsou navrženy nové odbočovací pruhy, které zvětší propustnost křižovatky, dále dojde k vybudování nových zastávek MHD. Pěší a cyklisté budou v prostoru křižovatky řešeni mimoúrovňově – třemi podchody. S ohledem na možnost
gravitačního odvodnění podchodů, je navrženo navýšení nivelety v prostoru křižovatky.

Dále dojde k přestavbě stykové křižovatky Hradecká x Zborovská (Mileta 2) na průsečnou, která umožní napojení prostoru areálu fakultní nemocnice a připojení Benešovy třídy. Úprava Zborovské ulice mezi křižovatkami je navržena ve čtyřpruhovém směrově rozděleném uspořádání.

ČLÁNKY

02/2016 Křižovatky Mileta v poslední fázi příprav


~ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ~

    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU