Rekonstrukce Benešovy třídy

podzim 2014

Centrální část Benešovky se z gruntu změní, nakonec později i celý bulvár bude úplně nový

Benešova třída | rekonstrukce pomalu vrcholí, stavba pylonu

Poloha ulice na mapě

Vizualizace

Benešovka | pohled na krytý chodník s pylonem

Benešovka | centrální část bulváru

Benešovka | ptačí pohled na celou lokalitu

Základní informace:

Cena výstavby: cca. 190 mil. Kč (dotace EU 50 mil. Kč)

Odhad začátku výstavby: červen 2013

Předpoklad dokončení: listopad 2014

Architektonický koncept: arch. Alexander Pur a Marcel Zadrobílek

Hodnocení:

Miniaplikace

Aktuální stav projektu:

Podzim 2014: Centrální část míří do finiše

V červnu 2013 začala přestavba Benešovy třídy, v listopadu 2014 je střed Benešovy třídy před kolaudací a stavba je již prakticky hotová.

Timelapse video z rekonstrukce Benešovy třídy:

O pojetí nové části Benešovy třídy:

Lokalita bulváru Benešovy třídy začala vznikat v 70. letech 20. století jako Marxova třída. Benešovka měla být hlavním bulvárem a pulzující tepnou obchodů pro rozvíjející se Hradec. Po změně kurzu se ovšem původní myšlenka začala vzdalovat se vznikem supermarketů. Jelikož se do Benešovky v průběhu let skoro neinvestovalo, rychle zchátrala.

Benešova třída tvoří dnes důležité místo pro bydlení. Novým pojetím se vytvoří centrální bod Moravského předměstí. Je navržena vkusná varianta, která změní a zmodernizuje Benešovu třídu, prosvětlí její místa, vytvoří novou zeleň a vybuduje důstojné místo pro dnešní a budoucí potřeby obyvatel.

Bylo vytvořeno nové prostranství, které je bez bariér. Využití ploch veřejného parteru šlo ve prospěch zelených parkových ploch a na zlepšení klimatu lokality. Je zde také zřejmý vznik fontán a vodotrysků.

Dopravní situace doznala řady změn. Uprostřed byl vytvořen kruhový objezd, který umožní otáčení vozidel už ve středu Benešovky, nebude se tedy muset obracet až na konci dlouhého bulváru. Došlo ke zvýšení parkovacích míst a bezpečnostní situace kolem parkování.

Nově Benešovce dominuje vysoký pylon, pod kterým vede zastřešený chodník, kolem kterého jsou vodotrysky. Zejména v letních měsících to ocení místní obyvatelé.

Nakonec se zvýšila i estetická hodnota prostředí.    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ