Přidat na Seznam.cz  

Podmínky užití a Ochrana osobních údajů

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky hkcity.cz celým názvem Hradec Králové City (dále jen uživatelé).

Používání internetových stránek hkcity.cz je bezplatné.

Užívat tyto stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na webových stránkách hkcity.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Výjimkou, kdy je povoleno užití informací ze stránek hkcity.cz i bez souhlasu autora, je forma pro studijní účely, příkladně závěrečné práce, seminární práce a práce tohoto typu. Dále je povoleno sdílení článků i stránek na sociálních sítích Facebook a Twitter, které odkazují na daný článek či stránku. Překopírování obsahu do svých vlastních stránek ze stránek hkcity.cz není povoleno s výjimkou citace, jak je uvedeno v autorském zákoně 121/2000 Sb. § 31, či užití úryvku textu s uvedením zdroje hkcity.cz formou rozhlasovou, televizní a webovou.

Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Tyto stránky využívají soubory cookies, což jsou textové soubory, které jsou vaším počítačem z internetové stránky ukládány na vašem disku. Pomocí cookies si internetová stránka zapamatuje některé údaje o uživateli (typ domény, IP adresa, zadané údaje, data za účelem shromažďování výsledků zobrazení reklam a další údaje), aby byl styk s uživatelem při příští návštěvě jednodušší.

Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoliv však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte prosím ZDE.

K používání stránek hkcity.cz není nutná žádná registrace. Stránky hkcity.cz negenerují, neshromažďují ani nezpracovávají žádné osobní údaje uživatelů webu, které mohou být spojeny s konkrétní osobou, kromě anonymizovaných údajů z nástroje Google Analytics (geolokace, věková struktura, pohlaví, počet návštěvníků) pro analytické účely stránek v segmentu návštěvnosti, tzv. soubory cookies. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Údaje z celkové návštěvnosti i jednotlivých stránek slouží pro zvyšování kvality obsahu webu pro uživatele, co je na stránkách hkcity.cz zajímá a čemu dávají přednost.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Pokud uživatel nemá zájem cookies používat, může jejich využívání v nastavení svého webového prohlížeče deaktivovat.

Prohlášení a další informace o používání cookies na tomto webu.

Co je cookies:

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Vrátíte-li se později na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server díky tomu získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá naprostá většina webových stránek.
Používání cookies můžete upravit
– Cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči (obvykle v Historii navštívených stránek).
– Cookies můžete blokovat prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. V takovém případě může dojít o omezení některých funkčnosti webových stránek. Konkrétní nastavení týkající se ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči jsou k dispozici na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Google AdSense:

Tyto webové stránky zobrazují reklamní prvky Google Adsense společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) a využívají službu Google Analytics taktéž poskytovanou společností Google. Služby Google Adsense a Google Analytics, stejně jako další běžně používané technologie používají soubory cookies (viz informace výše). Chcete-li se dozvědět, jak Google zachází s takto získanými daty klikněte prosím ZDE.

V platnosti od 24. 5. 2018

    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ