Přidat na Seznam.cz  

Vložte firmu. Vyberte si ze 2 variant

Čím dříve firmu přidáte, tím lepší budete mít pozici!

Logo a název firmy

Logo a název firmy

Odkaz na web

Odkaz na web

Základní údaje o firmě

Základní údaje o firmě

Otevírací doba

Otevírací doba

Umístění firmy na mapě

Umístění firmy

Zobrazování firmy na hlavní stránce 1 rok viz. obrázek*

Zobrazování firmy na hlavní stránce 1 měsíc viz. obrázek**

*firma se bude 1 rok nahodile zobrazovat na hlavní stránce.

*firma se bude 1 měsíc nahodile zobrazovat na hlavní stránce.

**přidání firmy zdarma je podmíněno

umístěním zpětného odkazu /www.hkcity.cz/

na Vaše stránky, dále se firma bude

zobrazovat na hlavní stránce 1 měsíc

po uplynutí půlroční čekací doby.

    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ