Terminál HD | seznam odjezdů trolejbusů a autobusů

0.00

1.00

1:02 (51) POD STRÁNÍ, NOVÝ HRADEC, SÍDLIŠTĚ SEVER
1:40 (52) CENTRUM, DOPRAVNÍ PODNIK

2.00

2:10 (51) POD STRÁNÍ, NOVÝ HRADEC, SÍDLIŠTĚ SEVER

3.00

3:40 (52) CENTRUM, DOPRAVNÍ PODNIK

4.00

4:31 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
4:49 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
4:52 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

5.00

5:04 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
5:07 (24) POD STRÁNÍ
5:10 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
5:10 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
5:10 (15) MUZEUM
5:11 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
5:15 (28) POD STRÁNÍ
5:17 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
5:18 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
5:19 (13) RUSECKÁ
5:23 (1) KLUKY
5:25 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
5:26 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
5:26 (11) PARLAMENT
5:27 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
5:27 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
5:28 (5) SLATINA
5:30 (13) RUSEK ŠKOLA
5:31 (24) POD STRÁNÍ
5:31 (15) LOCHENICE
5:32 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
5:37 (28) POD STRÁNÍ
5:38 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
5:39 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
5:40 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
5:40 (11R) PARLAMENT
5:42 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
5:44 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
5:44 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
5:45 (24) POD STRÁNÍ
5:48 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
5:49 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
5:49 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
5:49 (28) POD STRÁNÍ
5:52 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
5:55 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
5:57 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
5:57 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
5:58 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
5:59 (15) RUSECKÁ
5:59 (24) POD STRÁNÍ

6.00

6:00 (13) RUSEK ŠKOLA
6:02 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:04 (28) POD STRÁNÍ
6:07 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
6:09 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:10 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
6:13 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
6:13 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:14 (15) LETIŠTĚ
6:15 (5) SLATINA
6:15 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
6:17 (24) POD STRÁNÍ
6:18 (11) PARLAMENT
6:21 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
6:23 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:24 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
6:24 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
6:25 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:25 (28) POD STRÁNÍ
6:26 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
6:26 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
6:29 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
6:32 (1) KLUKY
6:32 (13) RUSEK ŠKOLA
6:34 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
6:34 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
6:35 (5) DIVEC
6:35 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
6:35 (24) POD STRÁNÍ
6:37 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:37 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
6:38 (28) POD STRÁNÍ
6:39 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:40 (11R) PARLAMENT
6:41 (15) LOCHENICE
6:41 (26) STĚŽÍRKY
6:42 (15) LETIŠTĚ
6:43 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
6:44 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
6:44 (24) POD STRÁNÍ
6:46 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
6:48 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:48 (28) POD STRÁNÍ
6:49 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
6:54 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
6:55 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
6:57 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
6:57 (13) RUSEK ŠKOLA
6:58 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
6:58 (24) POD STRÁNÍ
6:59 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ

7.00

700: "7:02 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
7:03 (28) POD STRÁNÍ
7:06 (15) LOCHENICE",
707: "7:08 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
7:08 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
7:09 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
7:10 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
7:11 (15) LETIŠTĚ",
712: "7:12 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
7:12 (24) POD STRÁNÍ
7:15 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
716: "7:20 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
7:22 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
7:22 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA",
723: "7:24 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
7:24 (15) LETIŠTĚ
7:25 (28) POD STRÁNÍ
7:26 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
727: "7:27 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
7:27 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
7:28 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
7:28 (24) POD STRÁNÍ",
729: "7:29 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
7:29 (7) RUSEK ŠKOLA
7:30 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
7:30 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
731: "7:32 (5) SLATINA
7:33 (28) POD STRÁNÍ
7:34 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
735: "7:36 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
7:37 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
7:37 (15) LOCHENICE
7:38 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
7:38 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
739: "7:41 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
7:41 (24) POD STRÁNÍ
7:43 (13) RUSEK ŠKOLA",
744: "7:45 (26R) STĚŽERY
7:47 (1) KLUKY",
748: "7:49 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
7:49 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
7:49 (28) POD STRÁNÍ
7:50 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
751: "7:51 (15) LETIŠTĚ
7:52 (5) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
7:53 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
754: "7:55 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
7:58 (24) POD STRÁNÍ",
759: "8:00 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
8:01 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
8:01 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA",
802: "8:07 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
8:08 (15) LETIŠTĚ
8:08 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
809: "8:10 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
8:10 (5) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
8:10 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
8:10 (28) POD STRÁNÍ",
811: "8:13 (13) RUSECKÁ",
814: "8:17 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
8:19 (24) POD STRÁNÍ",
820: "8:22 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
8:22 (15) LOCHENICE",
823: "8:24 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
8:26 (6) PARLAMENT, TERMINÁL HD
8:27 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
8:28 (9) LESNÍ HŘBITOV",
829: "8:30 (28) POD STRÁNÍ
8:32 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
833: "8:35 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
8:37 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
8:37 (13) RUSEK ŠKOLA",
838: "8:40 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
8:41 (24) POD STRÁNÍ",
842: "8:44 (5) SLATINA
8:45 (15) LETIŠTĚ",
846: "8:47 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
8:47 (28) POD STRÁNÍ
8:49 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE",
850: "8:51 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
8:52 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
8:53 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
8:53 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
8:55 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ",
856: "8:57 (24) POD STRÁNÍ",
858: "9:00 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
9:01 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
9:02 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
9:03 (28) POD STRÁNÍ",
904: "9:05 (5) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
9:05 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE",
906: "9:07 (1) KLUKY
9:08 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
9:09 (13) RUSECKÁ",
910: "9:12 (15) LETIŠTĚ
9:14 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
9:15 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
9:15 (24) POD STRÁNÍ",
916: "9:22 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
9:22 (9) LESNÍ HŘBITOV
9:24 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
925: "9:25 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
9:27 (15) LOCHENICE
9:28 (28) POD STRÁNÍ",
929: "9:30 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
9:31 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
9:33 (15) LETIŠTĚ
9:34 (13) RUSECKÁ",
935: "9:37 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
9:37 (5) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
938: "9:39 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
9:40 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
9:40 (24) POD STRÁNÍ",
942: "9:44 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
9:46 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
9:46 (5) SLATINA
9:46 (13) RUSEK ŠKOLA
9:46 (28) POD STRÁNÍ",
947: "9:48 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
9:51 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
952: "9:53 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
9:56 (24) POD STRÁNÍ",
957: "10:00 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
10:01 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1002: "10:03 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
10:03 (9) LESNÍ HŘBITOV
10:04 (28) POD STRÁNÍ
10:06 (5) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1007: "10:08 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
10:08 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
10:09 (13) RUSECKÁ",
1010: "10:11 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA",
1013: "10:13 (15) LOCHENICE
10:15 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
10:17 (24) POD STRÁNÍ
10:18 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1019: "10:20 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
10:23 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
10:24 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1025: "10:26 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
10:28 (28) POD STRÁNÍ
10:29 (13) RUSECKÁ
10:30 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1031: "10:33 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1034: "10:36 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
10:37 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
10:39 (9) LESNÍ HŘBITOV
10:40 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
10:40 (24) POD STRÁNÍ",
1041: "10:45 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
10:46 (13) RUSEK ŠKOLA
10:46 (28) POD STRÁNÍ
10:48 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1049: "10:52 (1) KLUKY
10:53 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1054: "10:56 (5) DIVEC
10:56 (24) POD STRÁNÍ",
1057: "10:58 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
10:59 (15) LETIŠTĚ
11:00 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
11:01 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1102: "11:03 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
11:03 (28) POD STRÁNÍ",
1105: "11:06 (15) LOCHENICE
11:07 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
11:08 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
11:09 (13) RUSECKÁ",
1110: "11:15 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
11:15 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
11:17 (24) POD STRÁNÍ
11:18 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1119: "11:23 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
11:24 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1125: "11:26 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
11:27 (13) RUSECKÁ
11:28 (28) POD STRÁNÍ
11:30 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1131: "11:33 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
11:34 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
11:36 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
11:37 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
11:38 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1139: "11:40 (24) POD STRÁNÍ",
1142: "11:45 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
11:46 (13) RUSEK ŠKOLA
11:46 (28) POD STRÁNÍ
11:47 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
11:48 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1149: "11:52 (1) KLUKY
11:53 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1154: "11:56 (24) POD STRÁNÍ",
1157: "11:59 (15) LETIŠTĚ
12:00 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
12:01 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1202: "12:03 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
12:03 (28) POD STRÁNÍ",
1204: "12:04 (15) LOCHENICE
12:07 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
12:08 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
12:09 (13) RUSECKÁ
12:10 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE",
1211: "12:12 (5) SLATINA
12:15 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
12:17 (24) POD STRÁNÍ
12:18 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1219: "12:22 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
12:23 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1224: "12:25 (13) RUSEK ŠKOLA
12:26 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1227: "12:28 (28) POD STRÁNÍ
12:29 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
12:30 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1231: "12:33 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1234: "12:36 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
12:37 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
12:38 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
12:40 (24) POD STRÁNÍ",
1241: "12:45 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
12:45 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
12:46 (13) RUSEK ŠKOLA
12:46 (28) POD STRÁNÍ
12:48 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1249: "12:51 (5) SLATINA
12:52 (1) KLUKY
12:53 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
12:56 (24) POD STRÁNÍ",
1257: "13:01 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
13:03 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
13:03 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
13:03 (28) POD STRÁNÍ",
1304: "13:05 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
13:06 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
13:08 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
13:09 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1310: "13:13 (13) RUSEK ŠKOLA
13:14 (15) LOCHENICE
13:15 (24) POD STRÁNÍ
13:16 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
13:16 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1317: "13:19 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
13:21 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
13:23 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
13:24 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE",
1325: "13:26 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
13:26 (28) POD STRÁNÍ
13:27 (5) SLATINA
13:27 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1328: "13:29 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
13:31 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
13:33 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1334: "13:34 (9) LESNÍ HŘBITOV
13:35 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
13:36 (13) RUSEK ŠKOLA
13:37 (24) POD STRÁNÍ
13:38 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1339: "13:44 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
13:45 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
13:45 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1346: "13:48 (5) DIVEC
13:48 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
13:49 (13) RUSECKÁ
13:50 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
13:50 (28) POD STRÁNÍ",
1351: "13:54 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
13:55 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
13:55 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
13:57 (1) KLUKY
13:57 (24) POD STRÁNÍ",
1358: "14:00 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
14:02 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
14:02 (17) PARLAMENT
14:03 (28) POD STRÁNÍ",
1404: "14:04 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
14:06 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
14:07 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
14:08 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1409: "14:10 (13) RUSEK ŠKOLA
14:10 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
14:11 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
14:22 (11) PARLAMENT",
1413: "14:14 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
14:14 (24) POD STRÁNÍ
14:14 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ",
1416: "14:19 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
14:20 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
14:22 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1423: "14:24 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
14:24 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD
14:25 (28) POD STRÁNÍ
14:26 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
14:26 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE",
1427: "14:27 (13) RUSECKÁ
14:28 (15) LOCHENICE
14:29 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
14:31 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
14:31 (28) POD STRÁNÍ",
1432: "14:34 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
14:34 (5) SLATINA
14:35 (26) STĚŽÍRKY
14:37 (24) POD STRÁNÍ
14:38 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1439: "14:39 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
14:40 (13) RUSEK ŠKOLA
14:40 (15) LETIŠTĚ
14:41 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
14:41 (11) PARLAMENT",
1442: "14:43 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
14:44 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD
14:45 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1446: "14:48 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
14:49 (28) POD STRÁNÍ
14:50 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
14:50 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA",
1451: "14:52 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
14:53 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
14:54 (24) POD STRÁNÍ",
1455: "14:56 (15) LETIŠTĚ
14:57 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
14:57 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
14:58 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
14:58 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ",
1459: "14:59 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
15:02 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
15:02 (28) POD STRÁNÍ",
1503: "15:04 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD
15:05 (5) SLATINA
15:06 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
15:07 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
15:07 (24) POD STRÁNÍ",
1508: "15:09 (1) KLUKY
15:09 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
15:09 (15) LOCHENICE
15:10 (13) RUSEK ŠKOLA",
1511: "15:12 (11) PARLAMENT
15:14 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
15:15 (28) POD STRÁNÍ",
1516: "15:19 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
15:19 (24) POD STRÁNÍ
15:20 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
15:20 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA",
1521: "15:21 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
15:21 (10) PLOTIŠTĚ
15:22 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
15:24 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD",
1525: "15:26 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
15:26 (28) POD STRÁNÍ
15:27 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
15:27 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA",
1528: "15:29 (24) POD STRÁNÍ
15:31 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
15:33 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
15:33 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1534: "15:35 (5) SLATINA
15:36 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
15:36 (24) POD STRÁNÍ
15:37 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
(15) LETIŠTĚ",
1538: "15:40 (13) RUSEK ŠKOLA
15:40 (28) POD STRÁNÍ
15:42 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
15:43 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1544: "15:44 (24R) POD STRÁNÍ
15:45 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
15:45 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
15:45 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ",
1546: "15:47 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
15:49 (24) POD STRÁNÍ
15:50 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1551: "15:53 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
15:53 (15) LOCHENICE",
1554: "15:54 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
15:54 (28) POD STRÁNÍ
15:55 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
15:55 (15) LETIŠTĚ",
1556: "15:58 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1559: "16:01 (9) LESNÍ HŘBITOV
16:02 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
16:03 (5) DIVEC
16:04 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD",
1605: "16:05 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
16:06 (24) POD STRÁNÍ
16:07 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1608: "16:09 (1) KLUKY
16:09 (11) PARLAMENT
16:09 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
16:10 (13) RUSEK ŠKOLA",
1611: "16:13 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
16:13 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
16:14 (28) POD STRÁNÍ
16:15 (10) PLOTIŠTĚ",
1616: "16:17 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
16:18 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
16:19 (24) POD STRÁNÍ
16:19 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
16:21 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1622: "16:24 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD
16:25 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
16:25 (28) POD STRÁNÍ
16:25 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
16:26 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1627: "16:28 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
16:28 (24) POD STRÁNÍ
16:30 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
16:31 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
16:32 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1633: "16:34 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
16:35 (5) SLATINA
16:36 (28) POD STRÁNÍ
16:37 (15) LETIŠTĚ
16:38 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1639: "16:39 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
16:40 (13) RUSEK ŠKOLA
16:40 (24) POD STRÁNÍ
16:42 (15) LOCHENICE",
1641: "16:43 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
16:44 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD
16:45 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
16:45 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
16:45 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ",
1646: "16:48 (24) POD STRÁNÍ
16:49 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
16:50 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
16:53 (28) POD STRÁNÍ",
1654: "16:56 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
16:57 (15) LETIŠTĚ
16:58 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
16:58 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1659: "17:02 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
17:02 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
17:03 (5) SLATINA
17:03 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
17:04 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD",
1705: "17:05 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
17:05 (24) POD STRÁNÍ
17:07 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
17:07 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1708: "17:09 (15) LETIŠTĚ
17:10 (13) RUSEK ŠKOLA
17:11 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1712: "17:14 (28) POD STRÁNÍ
17:15 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
17:15 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
17:15 (10) PLOTIŠTĚ",
1716: "17:18 (24) POD STRÁNÍ
17:19 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
17:19 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
17:21 (1) KLUKY",
1722: "17:24 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
17:24 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
17:24 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD
17:25 (28) POD STRÁNÍ
17:26 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1727: "17:27 (15) LETIŠTĚ
17:29 (24) POD STRÁNÍ
17:31 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
17:32 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1733: "17:35 (5) DIVEC
17:37 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
17:39 (15) LOCHENICE",
1739: "17:39 (15) LETIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
17:40 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
17:40 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
17:41 (24) POD STRÁNÍ
17:42 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1743: "17:43 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
17:43 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
17:44 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD
17:45 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
17:47 (13) RUSEK ŠKOLA",
1748: "17:51 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
17:52 (28) POD STRÁNÍ
17:54 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE",
1755: "17:56 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
17:57 (17) BĚLEČ, TERMINÁL HD
17:58 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
17:59 (5) SLATINA",
1800: "18:01 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
18:04 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
18:04 (24R) POD STRÁNÍ, TERMINÁL HD
18:06 (24) POD STRÁNÍ",
1807: "18:09 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
18:09 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
18:10 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
18:10 (13) RUSEK ŠKOLA",
1811: "18:11 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
18:15 (28) POD STRÁNÍ
18:17 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1818: "18:20 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
18:21 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
18:23 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
18:23 (24) POD STRÁNÍ
18:24 (15) LETIŠTĚ",
1825: "18:25 (5) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
18:26 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
18:26 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
18:27 (28) POD STRÁNÍ",
1828: "18:30 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
18:32 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
18:34 (15) LOCHENICE
18:35 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1836: "18:38 (5) DIVEC
18:38 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
18:40 (24) POD STRÁNÍ
18:42 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ18:45 (10) PLOTIŠTĚ
18:46 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
18:46 (15) LETIŠTĚ
18:47 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ",
1848: "18:50 (28) POD STRÁNÍ
18:53 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
18:55 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
18:56 (1) KLUKY",
1857: "19:01 (24) POD STRÁNÍ
19:03 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
19:04 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1905: "19:06 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1907: "19:10 (13) RUSEK ŠKOLA
19:11 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1912: "19:12 (5) SLATINA
19:13 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
19:14 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE
19:14 (24) POD STRÁNÍ",
1915: "19:19 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
19:19 (15) LETIŠTĚ",
1920: "19:24 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
19:25 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
19:25 (24) POD STRÁNÍ",
1926: "19:26 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
19:27 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
19:27 (15) LOCHENICE",
1928: "19:32 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
19:34 (9) MALŠOVICE U STŘELNICE",
1935: "19:39 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
19:41 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
1942: "19:43 (28) POD STRÁNÍ
19:45 (10) PLOTIŠTĚ",
1946: "19:47 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
1948: "19:51 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
19:51 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
19:52 (24) POD STRÁNÍ
19:53 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
1954: "19:58 (1) KLUKY",
1959: "20:05 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
20:05 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
2006: "20:09 (15) LETIŠTĚ
20:10 (8) MALŠOVICE U ČECHŮ",
2011: "20:14 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
2015: "20:20 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
20:21 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD
20:22 (24) POD STRÁNÍ",
2023: "20:25 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
20:27 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
20:28 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
2029: "20:33 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
20:36 (15) LOCHENICE",
2037: "20:41 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
20:41 (13) RUSEK ŠKOLA
20:42 (28) POD STRÁNÍ
20:43 (6) SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ",
2044: "20:49 (8) MALŠOVICE U ČECHŮ",
2050: "20:57 (1) KLUKY
21:00 (24) POD STRÁNÍ
21:01 (10) PLOTIŠTĚ",
2102: "21:09 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
21:11 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
21:12 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
2113: "21:17 (15) LETIŠTĚ
21:17 (15) PLOTIŠTĚ, PŘEDMĚŘICE PANELÁRNA
21:19 (24) POD STRÁNÍ",
2120: "21:27 (11) PARLAMENT, TERMINÁL HD
21:28 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
2129: "21:33 (10) ČKD-PLOTIŠTĚ
21:33 (13) RUSEK ŠKOLA
21:34 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
21:35 (5) SLATINA
21:35 (8) MALŠOVICE U ČECHŮ",
2137: "21:41 (28) POD STRÁNÍ",
2142: "21:47 (24) POD STRÁNÍ
21:48 (15) LETIŠTĚ
21:51 (17) PARLAMENT, TERMINÁL HD",
2152: "21:54 (15) LOCHENICE
21:55 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
22:00 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
2201: "22:06 (24) POD STRÁNÍ
22:09 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
2210: "22:17 (8) MALŠOVICE U ČECHŮ
22:25 (1) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
2226: "22:30 (17) BĚLEČ NAD ORLICÍ
22:31 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
22:31 (28) POD STRÁNÍ
22:33 (10) PLOTIŠTĚ
22:34 (15) LOCHENICE",
2235: "22:35 (15) LETIŠTĚ
22:39 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
22:40 (5) DIVEC
22:43 (24) POD STRÁNÍ
22:45 (13) RUSEK ŠKOLA",
2246: "22:52 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
22:59 (8) MALŠOVICE U ČECHŮ",
2300: "23:10 (15) LOCHENICE
23:14 (7) MALŠOVICE U ČECHŮ
23:14 (15) LETIŠTĚ",
2315: "23:21 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ",
2323: "23:52 (2) NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ"

    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI