..

Západní město ~ Hradec Králové (VIZE 2030-2050)

POPIS

Nové Farářství

Největší rozvojové plochy Hradce Králové leží západně. Proto jsme vytvořili ucelený název Západní Město. Do této lokality spadá trojúhelník na Pražském Předměstí ohraničený železniční tratí na Pardubice a Prahu. Někdo tomuto území říká Temešvár, někdo zase Červený Dvůr. Dalším územím spadajícím do Západního Města je lokalita mezi Kukleny a Svobodnými Dvory aneb Nová Zelená (Pražská). Obě čtvrti mají veliký potenciál, budou vytvořeny prakticky od nuly, na zelené louce, pro Hradec typický rozvoj.

Nejvíce se v novém územím plánu, ze kterého jsou na mapě znázorněny rozvojové plochy, bude Hradec rozvíjet směrem na Prahu.

Nová čtvrť (Temešvár, Červený Dvůr) by měla obsahovat jak bytové domy s hlavní třídou začínající u ZVU s koncem na Jižní spojce, tak i rodinné domy, řadovky, plochy pro občanskou vybavenost, sportoviště a parky. V jižním cípu se počítá také s plochou pro obchody.

Nová čtvrť (Nová Zelená) by měla obsahovat také bytové domy s hlavní třídou začínající u ZVU s koncem na západním obchvatu Hradce. Bude mít také druhou třídu začínající uprostřed Nové Zelené, pokračující přes Svobodné Dvory až do Plotišť. Bude zde prostor i pro rodinné domy a řadovky, parky, zelené plochy a sportoviště a západně s velkým územím pro obchody.

Západní Město by mohlo pojmout až cca. 10 tisíc nových obyvatel, což si v budoucnu vyžádá také nové linky MHD, školská zařízení, sportoviště, obchody apod.

I když se rozvoj celého Západního Města teprve chystá, začínají se objevovat už první náznaky investic. V lokalitě Farářství začíná výstavba 11 bytových domů.

Další stavební práce přijdou se stavbou dvoukolejky HK – Pardubice v letech 2018-2021. V plánu je i zdvoukolejnění trati na Velký Osek. Důležitou dopravní stavbou, která později napomůže otevřít toto území trianglu mezi tratěmi světu bude Jižní spojka.

INFO

Rezidenční kapacita: cca. 10 tisíc

Lokality rozvoje: Kukleny, Nová Zelená, Svobodné Dvory, Temešvár, Farářství, Červený Dvůr

ANKETA

Miniaplikace


MAPA


VYSVĚTLIVKY K MAPĚ:

ČERVENÁ / PLOCHY PRO BYDLENÍ

RŮŽOVÁ / KOMBINOVANÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ A OBCHODY

FIALOVÁ / PLOCHY PRO OBCHODY

ŽLUTÁ / PLOCHY PRO SPORT

SVĚTLE ZELENÁ / PLOCHY PRO ZELEŇ

TMAVĚ ZELENÁ / PLOCHY PRO PARK

BRČÁLOVÁ / PLOCHY PRO HŘBITOV

ORANŽOVÁ / JIŽNÍ SPOJKA

ŠEDÁ / MÍSTNÍ KOMUNIKACE

SVĚTLE ŽLUTÁ / HLAVNÍ KOMUNIKACE

TMAVĚ ŠEDÁ / ŽELEZNICE, PLOCHY PRO VÝROBU

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ