ZÁPADNÍ MĚSTO ~ Hradec Králové

VIZE: 2020-2050

2 NOVÉ ČTVRTI ~ NOVÁ ZELENÁ, TEMEŠVÁR

Nové Farářství

Největší rozvojové plochy Hradce Králové leží západně. Proto jsme vytvořili ucelený název Západní Město. Do této lokality spadá trojúhelník na Pražském Předměstí ohraničený železniční tratí na Pardubice a Prahu. Někdo tomuto území říká Temešvár, někdo zase Červený Dvůr. Máte nápad, jak by se nové čtvrti mohli jmenovat? Napište na info@hkcity.cz

Dalším územím spadajícím do Západního Města je lokalita mezi Kukleny a Svobodnými Dvory aneb Nová Zelená (Pražská). Obě čtvrti mají veliký potenciál, budou vytvořeny prakticky od nuly, na zelené louce, pro Hradec typický rozvoj.

Nejvíce se v novém územím plánu, ze kterého jsou na mapě znázorněny rozvojové plochy, bude Hradec rozvíjet směrem na Prahu.

Nová čtvrť (Temešvár, Červený Dvůr) by měla obsahovat jak bytové domy s hlavní třídou začínající u ZVU s koncem na Jižní spojce, tak i rodinné domy, řadovky, plochy pro občanskou vybavenost, sportoviště a parky. V jižním cípu se počítá také s plochou pro obchody.

Nová čtvrť (Nová Zelená) by měla obsahovat také bytové domy s hlavní třídou začínající u ZVU s koncem na západním obchvatu Hradce. Bude mít také druhou třídu začínající uprostřed Nové Zelené, pokračující přes Svobodné Dvory až do Plotišť. Bude zde prostor i pro rodinné domy a řadovky, parky, zelené plochy a sportoviště a západně s velkým územím pro obchody.

Západní Město by mohlo pojmout až cca. 10 tisíc nových obyvatel, což si v budoucnu vyžádá také nové linky MHD, školská zařízení, sportoviště, obchody apod.

I když se rozvoj celého Západního Města teprve chystá, začínají se objevovat už první náznaky investic. V lokalitě Farářství začíná výstavba 11 bytových domů.

Další stavební práce přijdou se stavbou dvoukolejky HK – Pardubice v letech 2018-2021. V plánu je i zdvoukolejnění trati na Velký Osek. Důležitou dopravní stavbou, která později napomůže otevřít toto území trianglu mezi tratěmi světu bude Jižní spojka.


VYSVĚTLIVKY K MAPĚ:


    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ