Přidat na Seznam.czTYP: SÓLOVÝ AUTOBUS

NEOFICIÁLNÍ NÁVRH TRASY LINKY:


Trasa linky, poznámky:

TERMINÁL HD
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Na Okrouhlíku
Nadjezd
Koutníkova
Světí II. pásmo
Světí, obecní úřad II. pásmo
Všestary, archeopark II. pásmo
Všestary, základní škola – bazén II. pásmo
Všestary II. pásmo
Všestary, náves II. pásmo
Rosnice II. pásmo
Bříza II. pásmo
Jičínská
Koutníkova
Nadjezd
Na Okrouhlíku
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
TERMINÁL HD

ZAJÍMAVOSTI:

Na dotaz našeho čtenáře z Břízy, která je k Hradci tak blízko, až se divíme, že není jeho součástí, jsme připravili návrh linky č. 29. Podívejte se jak by mohla vypadat tato linka, pokud by se podařilo mezi obcemi Všestary a Světí s hradeckým dopravním podnikem vyjednat provoz MHD. Polookružní linka by vyjížděla z Terminálu přes Hlavní nádraží a pokračovala by Koutníkovou ulici ke Světí, Všestarům, přes místní části Rosnici a Břízu zpátky na Terminál HD. Linka by také případně mohla některými spoji zajíždět i k areálu ČKD-Plotiště, který se postupně začíná obnovovat a jsou zde nové firmy. Návrh autobusové linky č. 29 by mohl zjednodušit, zkvalitnit a zlepšit dostupnost 2 sousedních obcí a jejich částí v těsném sousedství Hradce. Podle našeho neoficiálního návrhu by se jednalo o polookružní linku s odbočením z Hradce na Světí, pokračováním do Všestar, Rosnice a Břízy a napojením na cestu do Hradce. Tento výběr byl vybrán i z důvodu bezpečnosti, jelikož je to úsek častých dopravních nehod.

Polookružní linka

Délka linky: 18,1 km