Přidat na Seznam.cz  

Modernizace přestupního uzlu U Grandu

2020~2021

Přestupní uzel v centru města by měl do pár let získat novou podobu s preferencí pěších a MHD

POLOHA NA MAPĚ

CITY

VIZUALIZACE PROJEKTU

CITY

PROJEKTY V BLÍZKOSTI

Velké náměstí

Lávka přes Labe

INFO

Cena výstavby: cca. 18 mil. Kč

Odhad začátku výstavby: 2020

Předpoklad dokončení: 2021

. . . .

HODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

V přípravě, realizace se očekává v letech 2020-2021

. . . .

POPIS

Město dokončuje studii modernizace tohoto přestupního uzlu, která prověřuje a navrhuje reálné varianty úprav jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství historického centra města. Hlavním cílem je vytvoření moderního přestupního uzlu městské hromadné dopravy spolu s kvalitní urbanisticko-architektonickou revitalizací tohoto cenného prostoru.

Je navrženo posunutí zastávky u hotelu Grand tak, aby nebyla přímo v křižovatce a jeden přechod pro chodce, který nebude zasahovat do zastávky MHD, jak tomu je dnes. Prostor mezi zastávkami, mezi nimiž bude i přechod pro chodce, je plánovaný jako vyvýšený. Tento prvek by měl automobilovou dopravu zklidnit a tím přispět k bezpečnosti chodců a cyklistů.


ČLÁNKY

08/2017    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU