Přidat na Seznam.cz  

Nová Zelená

Studie nové městské čtvrti Kukleny (Nová Zelená)

Informace o nové městské čtvrti:

Nová městská čtvrť Kukleny – Nová Zelená má šanci díky své výhodné poloze, blízkostí s centrem města a dobrému dopravnímu spojení s D11, stát se jednou z nejatraktivnějších lokalit v Hradci Králové. Do Kuklen se zatím mnoho neinvestovalo a tato městská část ležela mimo hlavní dění, v budoucnu má být všechno jinak a právě Kukleny čeká největší rozvoj.

Podél nové městské třídy vznikne multifunkční zástavba s náměstími, vícepodlažní i nízkopodlažní obytná zástavba, solitérní dominanty, vodní plochy, zeleň s vazbou na okolní krajinu a dostatek parkovacích míst. V západní části území, úzce napojené na silnici I/11 a poté na D11 vzniknou nové rozvojové plochy, které nabídnou různorodé aktivity a pracovní příležitosti. Z hlediska dalšího plánování urbanistického vývoje města jde o jednu z nejatraktivnějších rozvojových lokalit.

Předpokládá se, že by v území Nová Zelená mělo najít svůj domov až 6 tisíc obyvatel. Jde tak o jedno z největších rozvojových území Hradce Králové na několik příštích let. S rozvojem dálnice D11 se pomalu stává území Kuklen a Svodobných Dvorů do strategické polohy, lokalita Nová Zelená by měla z celoměstského hlediska propojit novou zástavbou obě městské části. Při rozvoji této lokality by bylo zřejmě samozřejmostí také zavedení nových linek MHD, které tuto část spojí se zbytkem města.

Základní myšlenkou návrhu je vytvoření nové městské třídy Nová Zelená, která se stane páteřní trasou celého území. Ve směru severojižním je navržen bariérový zelený pás, který odděluje nově navrženou městskou strukturu ve východní části od výrobně-komerční západní části území.

Východní část území podél Nové Zelené je koncipován jako městská zástavba s polootevřenými bloky ve funkční ploše městského a obvodového centra, s odpovídajícími náměstími a uličními profily. Směrem k severu a k jihu se zástavba postupně rozvolňuje a snižuje z vysokopodlažní na nízkopodlažní. Západní část území má potenciál v plochách občanského vybavení, resp. v plochách výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí. Směrem na východ se zástavba rozdrobuje a začleňuje do stávající struktury podél Pálenecké ul. Směrem k západu je území ukončeno stávající vodní plochou, která navazuje na biocentrum. Jižní část území je charakterizována lokálními dostavbami stávajících nezastavěných území, vesměs obklopených nízkopodlažní obytnou zástavbou.

Hradec Králové potřebuje nový rozvoj města a tato lokalita pro 6 tisíc obyvatel má velký potenciál.


Územní studie městské čtvrti Nová Zelená | Vizualizace: Ing. Arch. Tomáš Vymetálek arch. studio    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU