..

Počet obyvatel města Hradec Králové

Městská čtvrť

2010 | 2012 | 2014

Moravské Předměstí

23 076 | 22 780 | 22 617

Pražské Předměstí

13 807 | 13 555 | 13 613

HK / Střed města

10 068 | 9953 | 10 075

Slezské Předměstí

10 171 | 10 038 | 9966

Malšovice

9166 | 9106 | 9100

Nový Hradec Králové

3074 | 2992 | 3021

Třebeš

2547 | 2679 | 2735

Kukleny

2731 | 2735 | 2732

Věkoše

2451 | 2470 | 2495

Svobodné Dvory

2158 | 2198 | 2253

Plotiště nad Labem

1954 | 1956 | 1955

Pouchov

1781 | 1709 | 1793

HK / Historický střed města

1886 | 1788 | 1790

Plácky

1181 | 1168 | 1186

Svinary

963 | 1001 | 1023

Březhrad

945 | 876 | 957

Malšova Lhota

748 | 762 | 791

Roudnička

746 | 771 | 781

Slatina

772 | 757 | 749

Plačice

632 | 632 | 621

Rusek

360 | 372 | 377

Piletice

182 | 184 | 186

Obce s MHD *

Předměřice nad Labem

1875 | 1882 | 1889

Stěžery

1785 | 1787 | 1821

Vysoká nad Labem

1293 | 1394 | 1450

Lochenice

592 | 594 | 590

Běleč nad Orlicí

280 | 292 | 297

Divec

216 | 229 | 233
Vývoj populace v Hradci v letech 1975 - 2015


VÝVOJ OBYVATELSTVA VE MĚSTĚ

Na grafu vývoje obyvatelstva v Hradci Králové je zřetelně patrný vysoký růst populace v době před rokem 1989, ale i krátce po něm, kdy doznívala tzv. bývalá éra, která byla populačně velmi štědrá. Ve druhé polovině 90. let se začíná projevovat pozvolný pokles obyvatelstva, který trvá přibližně 10 let.

Desetiletý trend poklesu počtu obyvatel byl zapříčiněn velmi nízkou porodností, malou výstavbou nových bytů a v závěru také trendem stěhování lidí z Hradce do okolních sídel kolem města. Menším obcím naopak počet obyvatel narostl. Od roku 2013 se počet obyvatel drží na přibližně stejné hladině, je zde patrný buď mírný pokles nebo nárůst. V letech 2015 a 2016 počet obyvatel města nepatrně vzrostl.

Nejvíce obyvatel ve městě žilo v roce 1990, kdy dosáhla populace čísla 101.302. Stotisícový Hradec.

V budoucnu se dají očekávat dvě varianty, buď se trend poklesu zastaví a obyvatelstvo se podaří udržet na přibližně stejné úrovni či jeho populace malinko bude narůstat, nebo pokles bude pokračovat dál podobným tempem a Hradec bude mít kolem roku 2025 méně než 90 tisíc obyvatel.

ČLÁNKY

04/2017 Pardubice se dotahují na Hradec. Žije tu 92.929 lidí

03/2016 Hradci v roce 2015 přibylo 83 obyvatel

03/2015 V Hradci ke konci roku 2014 žilo 92 808 obyvatel

01/2013 Hradec je podle sčítání 7. největším městem ČR

09/2011 Obcím v okolí Hradce přibývá obyvatel, rekordmanem Vysoká

ANKETA

Miniaplikace
Údaje o obyvatelstvu ze sčítání 2011

Muži
Ženy
0-14
15-64
65+
*
+
Přistěho.
Vystěho.
%
45 057
49 261
12 293
63 900
18 125
1011
945
1850
2091
44,5

Tabulka vývoje počtu obyvatel v letech 1790-2017

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
92 929

38

92 891

83

92 808

-96

92 904

-131

93 035

-455

93 490

-828

94 318

-175

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
94 493

-4

94 497

245

94 252

-3

94 255

-176

94 431

-263

94 694

-501

95 195

-560

95 755

-653

96 408

-878

97 286

-1414

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
98 700

-623

99 323

-516

99 839

-441

100 280

-248

100 528

-188

100 716

-138

100 854

229

100 625

419

100 206

-1066

101 272

-30

1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
101 302

921

100 381

361

100 020

334

99 686

286

99 400

1035

98 365

412

97 953

545

97 408

720

96 688

1037

95 651

2702

1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
92 949

1194

91 755

1031

90 724

1691

89 033

1931

87 102

1616

85 486

1651

83 835

1901

81 934

1785

80 149

8507

71 642

0

1961
1950
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1790
66 608

57 118

50 137

39 151

35 675

29 310

25 236

24 230

18 884

5 019

Srovnání podobně velkých měst (2017)

Liberec 103 853 | Olomouc 100 378 | České Budějovice 93 470 | Ústí n/L 92 984 | Hradec Králové 92 929 | Pardubice 90 044

Dodatečné informace:

1986 | Připojeny obce: Svinary
1981 | Připojeny obce: Březhrad, Malšova Lhota, Roudnička, Rusek, Slatina
1972 | Připojeny obce: Plačice, Plácky, Plotiště nad Labem, Pouchov, Svobodné Dvory
* údaj přilehlé obce, do kterých zajíždí MHD a počítáme je do aglomerace města


    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ