Přidat na Seznam.cz  

Terminál HD /otevřeno/

2006-2008

V Hradci Králové vzniklo nejmodernější autobusové nádraží v Česku

POLOHA STAVBY NA MAPĚ

VIZUALIZACE

SOUVISEJÍCÍ PROJEKT

KŘIŽOVATKA KORUNA

INFO

Cena výstavby: 400 mil. Kč

Realizace stavby: fy. Strabag

Zprovozněno: 5. července 2008

Výstavba probíhala: 2006-2008

Počet autobusů a trolejbusů v pracovní den: cca. 700 spojů

Architektonický koncept: Patrik Kotas

OCENĚNÍ

STAVBA ROKU 2009 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJEHODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Stavba od poloviny roku 2008 slouží svému účelu

POPIS

Terminál spolu s rekonstrukcí Riegrova náměstí před budovou Hlavního nádraží ČD definitivně vyřešil neuspokojivou situaci, kdy linková autobusová doprava byla odbavována na dvou oddělených místech a v prostoru před hlavním nádražím byla linková autobusová doprava odbavována společně s veškerou městskou hromadnou dopravou včetně odstavování vozidel.

Výstavbou terminálu byla autobusová doprava v Hradci Králové centralizována do jednoho místa kam je svedena veškerá doprava, tzn. jak MHD, tak i linková, regionální a dálková.

Terminál hromadné dopravy je řešen formou dvou dominantních budov spojených zastřešením odbavovacích ploch.

V halách jsou jak toalety, připojení k wi-fi síti, ale i předprodej a prodej jízdenek, občerstvení, trafika a pizzerie.

ČLÁNKY    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU