Přidat na Seznam.cz  

Nový most přes řeku Orlici ve čtvrti Svinary

2018~2019

Mezi městskou částí Svinary a Podhůřím vznikne nový obloukový most přes řeku Orlici

Nový svinarský obloukový most

POLOHA MOSTU NA MAPĚ

Poloha Svinary

CITY

VIZUALIZACE

Foto: Královéhradecký kraj

svinarymost2

CITY

SOUČASNÝ MOST

svinarymost3

svinarymost4

INFO

Cena výstavby: cca. 60-65 mil. Kč

Výstavba zahájena: duben 2018

Otevření mostu: listopad/prosinec 2018

Architektonický koncept: není známoAKTUÁLNĚ

Probíhá výstavba


HODNOCENÍ

Miniaplikace

ANKETA

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Demolice mostu bude zahájena v dubnu 2018, poté začne výstavba nového

POPIS

Nový most by měl mít podle návrhu šířku vozovky 7 metrů a jednostranný chodník o šířce 2 a půl metru. V současné době je zpracován diagnostický průzkum ocelové konstrukce mostu, studie architektonického řešení mostu, dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR. Odhad stavebních nákladů je přibližně 35 milionů korun.

Současné uspořádání mostu neumožňuje míjení vozidel na mostě současně a nevyhovuje intenzitě dopravy. Místem nesmí projet ani autobusy. Výjimku tvoří dvě linky MHD, které zajišťují dopravní spojení do města.

Odbor dopravy bude usilovat o to, aby zde nevedla tranzitní doprava, ale aby zde byla doprava zachována pouze pro osobní vozidla a autobusy, tak jako nyní.

Původní most, který je dnes na místě, by mohl najít dobré využití v podobě lávky pro pěší, cyklisty a moto na některém z vhodných míst ve městě.

Mohlo by Vás zajímat:

Lávka přes Labe

VŠECHNY PROJEKTY

Články:

10/2015 Ve Svinarech vznikne nový obloukový most    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU