..

Nový most přes řeku Orlici ve čtvrti Svinary

2018~2019

Mezi městskou částí Svinary a Podhůřím vznikne nový obloukový most přes řeku Orlici

Nový svinarský obloukový most

POLOHA MOSTU NA MAPĚ

Poloha Svinary

CITY

VIZUALIZACE

Foto: Královéhradecký kraj

svinarymost2

CITY

SOUČASNÝ MOST

svinarymost3

svinarymost4

INFO

Cena výstavby: cca. 60-65 mil. Kč

Začátek výstavby: březen 2018

Otevření mostu: listopad/prosinec 2018

Architektonický koncept: není známoUPOZORNĚNÍ

Od 18. ledna 2017 je most pro veškerou dopravu uzavřen na neurčito!


HODNOCENÍ

Miniaplikace

ANKETA

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Výstavba by měla začít na jaře 2018, most se má otevřít na podzim 2018

POPIS

Nový most by měl mít podle návrhu šířku vozovky 7 metrů a jednostranný chodník o šířce 2 a půl metru. V současné době je zpracován diagnostický průzkum ocelové konstrukce mostu, studie architektonického řešení mostu, dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR. Odhad stavebních nákladů je přibližně 35 milionů korun.

Současné uspořádání mostu neumožňuje míjení vozidel na mostě současně a nevyhovuje intenzitě dopravy. Místem nesmí projet ani autobusy. Výjimku tvoří dvě linky MHD, které zajišťují dopravní spojení do města.

Odbor dopravy bude usilovat o to, aby zde nevedla tranzitní doprava, ale aby zde byla doprava zachována pouze pro osobní vozidla a autobusy, tak jako nyní.

Původní most, který je dnes na místě, by mohl najít dobré využití v podobě lávky pro pěší, cyklisty a moto na některém z vhodných míst ve městě.

Mohlo by Vás zajímat:

Lávka přes Labe

VŠECHNY PROJEKTY

Články:

10/2015 Ve Svinarech vznikne nový obloukový most    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ