Archiv článků ‘Expres’ Kategorie

Začala stavba tělocvičny na Pouchově

Autor LUPI Duben - 7 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – Stavba tělocvičné haly Pouchov započala, dokončena by měla být zhruba v polovině roku 2021. V plánu je kromě zázemí a prostor tělocvičny vybudovat také 46 parkovacích míst pro automobily. Polovina míst bude určená pro návštěvníky zařízení přímo v areálu a druhá polovina umístěná vně bude sloužit veřejnosti. Do nové sportovní haly spolu s parkovištěm bude město investovat 46,8 milionů korun bez DPH.

„Podle smlouvy má zhotovitel na stavbu a kolaudaci 16 měsíců,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic.

Tělocvičná hala na Pouchově bude využitelná pro různé sporty, vhodná bude například na klasické halové sporty jako jsou basketbal, badminton apod. Rozměr haly odpovídá dvěma volejbalovým hřištím.

Město koupí pozemky k propojce u Sconta

Autor LUPI Březen - 31 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – Na Pražském Předměstí se městu podařilo sjednat výkup strategických pozemků, díky kterým bude možné prodloužit obslužnou komunikaci v chybějící části mezi obchodní zónou Tesco a obchodními jednotkami směrem k Březhradu, ve které stojí Makro, Hornbach a Sconto.

Jedná se o pozemky o celkové rozloze 1 536 m2. Nákup těchto pozemků v celkové částce více než 2 miliony korun dnes na svém zasedání schválili zastupitelé města.

„Na výkupu těchto pozemků se pracovalo dlouhých pět let a letos se konečně podařilo se se současným majitelem dohodnout. Z jeho velkého pozemku odkoupíme části, které jsou pro rozvoj města důležité, jsou to strategické body. Díky pozemku u kruhového objezdu u Tesca se může pracovat na propojení obchodní zóny u Tesca s městskou částí Březhrad, do které se výrazně zkrátí i linky MHD. K propojení by mělo dojít v rámci vybudování nového čtvrtého ramene kruhového objezdu. Dále jsme se dohodli na odkoupení pozemku u sportovního hřiště hned vedle parkoviště. Zde nyní končí stezka, která se v budoucnu protáhne až do další obchodní zóny. Dojde tak prakticky k faktickému dokončení tolik žádané cyklostezky,“ popisuje situace náměstkyně primátora pro oblast správy majetku Věra Pourová.

V průběhu tří týdnu od poloviny března dojde k podpisu smlouvy s prodejcem.

V lokalitě vedle Sconta se plánuje další budoucí výstavba obchodních ploch.

Plocha u zimního stadionu se zvelebí

Autor LUPI Březen - 26 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – Dostavbou chybějících a obnovou stávajících cyklostezek město dokončí úpravy prostoru před zimním stadionem. Frekventované místo, kde se protínají stezky pro pěší a cyklisty z několika směrů, bude bezpečnější a vzniknou zde i nová propojení.

Předpokládané náklady na stavební práce včetně potřebných přeložek sítí jsou 16,5 milionu korun bez DPH, přesné náklady bude ale radnice znát až po výběru stavební firmy.

„Jde o prostor, kde se poměrně živelně kříží cyklostezky podél třídy ČSA, od Hučáku, lávky přes Orlici. Navíc je zde hlavní vchod do oblíbených Jiráskových sadů. Dokončení tohoto frekventovaného uzlu pro pěší a cyklisty zvýší jejich komfort a především bezpečnost,“ říká Jiří Bláha, investiční náměstek primátora Hradce Králové.

Součástí akce bude i oprava stezky, která vede parkem podél Jiráskových sadů a ústí do Křižíkovy ulice u vodní elektrárny Hučák. Před zimním stadionem zároveň vznikne dostatek míst s cyklistickými stojany pro návštěvníky akcí či hokejových zápasů.

„Podepsanou smlouvu s vítězem veřejné soutěže chceme mít do prázdnin, během kterých by se tak mohlo se stavbou začít. V místě je spousta inženýrských sítí, které je třeba přeložit či nově ochránit. Hotovo by pak mělo být do deseti měsíců, tedy v první polovině příštího roku,“ dodává Bláha.

Na tuto investici chce město využít i dotace IROP v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace. „O tu můžeme požádat pouze u části nákladů, které jsou uznatelné z pohledu příslušné dotační výzvy, což je zhruba 4,5 milionu korun. Zbytek nákladů bude doplácet město,“ vysvětluje ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová.

Hradec vysadí novou Kaštanku v sousedství

Autor LUPI Březen - 26 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – Z důvodu kolize kaštanové aleje s dvoukolejkou na Pardubice, dojde v Družstevní ulici na Pražském Předměstí k výsadbě nové alej za starou. Ta pomůže nahradit část kaštanové aleje, která bude muset ustoupit plánované druhé koleji.

Město přislíbilo namísto stávající kaštanové aleje podél železniční trati vysadit novou. Pro ni má radnice již vytipované pozemky, které jsou v majetku města a jsou v těsném sousedství původní kaštanové aleje. Rada města schválila zadání projektové dokumentace, jejíž zpracování vyjde na zhruba 155 tisíc korun.

„Záleží nám na tom, aby v lokalitě bylo zachováno maximum zeleně. Zvažovali jsme různé varianty, kde by mohla být vysazena nová kaštanová alej, jako nejlepší se nám zatím jeví plocha lemující Družstevní ulici. Vysázeno by zde mohlo být zhruba 36 stromů tak, aby pomyslně vznikla nová alej. Celkově by mohla být lokalita o rozsahu 1550 m² oživena nejen stromy, ale také vzrostlými keři, lavičkami, odpadkovými koši a stojany na kola,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast životního prostředí.

Fakultní nemocnice ruší neakutní operace

Autor LUPI Březen - 16 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – Fakultní nemocnice Hradec Králové od pondělí 16. března 2020 zrušila s ohledem na epidemii COVID-19 všechny plánované neakutní operace, omezila provoz svých ambulancí a připravuje další opatření. Akutní péče o pacienty bude i nadále zajištěna.

„V současné epidemiologické situaci je provoz FN HK soustředěn na péči o nemocné COVID-19 a osoby ve zvýšeném riziku,“ uvedl ředitel nemocnice prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Nemocnice k opatřením přistoupila kvůli ochraně zdraví veřejnosti, pacientů i zaměstnanců nemocnice. Opatření bude v platnosti do odvolání. V nemocnici platí nadále zákaz návštěv většiny lůžkových oddělení, pro své zaměstnance nemocnice připravila možnost hlídání dětí.

Fakultní nemocnice radí, zvláště pro chronicky nemocné a starší osoby, ať zváží, zda je nutné, aby nyní navštívili odborné poradny a ambulance, pokud jejich onemocnění není akutní.

„Naše ambulance jsou v současné době otevřeny pouze pro pacienty v akutním stavu, všichni ostatní návštěvu dle možností odložte! Jde nám především o ochranu vašeho zdraví,“ uvedla fakultní nemocnice.

Doporučuje, aby lidé svou kontrolní návštěvu odložili do doby, než se situace zklidní a v případě potřeby kontaktovali svého ošetřujícího lékaře telefonicky. Potřebujete-li, vystaví vám recept na léky, které dlouhodobě užíváte a pošlou vám ho poštou nebo elektronicky.

Toto opatření se netýká onkologických nemocných, pacientů léčených radio- či chemoterapií, centrovými léky nebo biologickou léčbou, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení.

Lvice končí, za sezonu mají stříbro

Autor LUPI Březen - 14 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – V pátek 13. března bylo rozhodnuto a kluby schváleno, že letošní ročník Renomia ŽBL se nebude dohrávat, sezóna tak končí. Konečné pořadí bylo určeno dle výsledků po základní části.

„Pro náš klub Sokola Hradec Králové to znamená, že si do své historie zapíšeme zisk stříbrných medailí. Ačkoli je to cenný kov, vždy na něj bude nahlíženo s rozpaky. Chybí k němu ta radost po případném posledním vítězném semifinále. Klasik by řekl, historie se neptá! Lvice si tedy letos připsaly dvě stříbrné medaile, ta pohárová je jistě daleko cennější,“ uvedl klub Hradecké lvice.

„Realizačnímu týmu a všem hráčkám patří velká gratulace k celé sezóně. Pogratulovat se sluší také vítěznému týmu, kterým se tradičně stal celek USK a bronz putuje do Brna na KP,“ dodal klub.

Ženská basketbalová liga, nejvyšší soutěž žen, tak končí předčasně stejně jako extraliga. O osudu přerušené basketbalové NBL a fotbalové FNL, kde má Hradec své zástupce, se bude ještě jednat.

Zákaz návštěv ve fakultní nemocnici

Autor LUPI Březen - 9 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – Od úterý 10. března 2020 platí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou dětských oddělení, porodnického oddělení, dále u pacientů s omezenou svéprávností a v paliativní léčbě.

HRADEC KRÁLOVÉ – Stavbaři se už koncem března (původně byl termín začátek dubna), vrhnou na další etapu opravy silnice III. třídy v Malšově Lhotě. Rekonstrukce naváže na již dokončenou část od Stříbrného rybníku po náves, která byla dokončena v loňském roce. Je vybrán zhotovitel stavby společnost PORR, termín zahájení je od pondělí 23. března 2020. Práce podle harmonogramu mají trvat do neděle 26. července 2020. VÍCE

Vstupenky na fotbal půjde koupit on-line

Autor LUPI Únor - 21 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – Fotbalový klub FC Hradec Králové nabízel permanentky na jaro 2020 pro majitele stávajících půlsezonních vstupenek z podzimu. V první den prodeje si pro svoje místo na tribuně přišlo téměř sto fanoušků. Po posledním dnu prodeje stávajícím držitelům v pátek 21. února, klub zahájí online prodej jarních permanentek pro nové zájemce.

„Od jara pro nás bude zajišťovat vstupenky společnost Enigoo, díky tomu spustíme i online prodej,“ uvedl klub. Stejná společnost zajišťuje také on-line prodej pro Mountfield HK.

Permanentní vstupenky na jaro se prodávají ve dvou cenových hladinách. Základní, nezlevněná permanentka, bude stát 450 Kč a bude platit i pro utkání případné baráže o postup. Zlevněná varianta se stejnou platností stojí 250 Kč a nárok na ni mají důchodci, studenti a členové fanklubů.

Po pátečním prodeji zveřejní klub odkaz, na kterém bude možné koupit si permanentní vstupenku na jakékoli místo on-line. Běžný prodej poběží i v sídle klubu, kde bude možné zakoupit si jarní permanentku po telefonické domluvě na čísle 495515532.

Permanentky jsou také poprvé vyhotoveny v úplně novém designu – plastové kartičky připomínají 60. výročí zisku mistrovského titulu v sezoně 1959/1960.

HRADEC KRÁLOVÉ – Nový projekt sociálního bydlení připravuje město v Kuklenách ve stávajícím v domě v Pražské ulici 559. Jde o bytový dům, ve kterém dříve pobývali sociálně slabí občané. Rekonstrukce budovy by měla být zahájena ještě na podzim letošního roku.

Nový projekt umožní navýšit kapacitu sociálního bydlení ve městě o 11 bytových jednotek. Rada města na tuto akci přijala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 21,5 milionu korun, projednávat ji bude ještě zastupitelstvo na začátku března.

„Objekt Pražská 559 je v současné době vyklizen a uzamčen. V rámci kompletní rekonstrukce by mělo dojít například k výměně topení a oken, opravena bude také střecha. Na nový projekt již máme stavební povolení. Předpokládáme, že rekonstrukce by mohly být zahájeny na podzim letošního roku,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic.

Objekt by měl v budoucnu nabídnout 11 sociálních bytů.

„Chceme podpořit takové projekty, kterými bychom pomohli jednotlivcům i rodinám s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Sociální byty v Hradci Králové jsou určené pro osoby, které jsou schopné dodržovat podmínky nájemního bydlení. Rádi bychom do budoucna počty bytů tohoto typu zvyšovali,“ komentuje Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast sociálních věcí.

HRADEC KRÁLOVÉ – Jižní terasy pod Velkým náměstím mezi schodištěm Bono publico a ulicí Na Kropáčce ponesou jméno po arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi, a to u příležitosti 100 let od narození tohoto čestného občana Hradce Králové.

Nové pojmenování schválila rada, připravovanou změnu ještě začátkem března projedná na svém zasedání zastupitelstvo.

„Podnět k pojmenování jižních teras jako terasy Karla Otčenáška přijala Komise pro pojmenování ulic od Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Jméno tohoto českého duchovního by mělo být v Hradci rozhodně k vidění. Věnoval se naplno rozvoji hradecké diecéze, a i přes životní komplikace se nevzdal svého poslání. Terasy jeho jméno, v případě, že jej schválí zastupitelé, ponesou ihned po projednání, tedy od 9. března. Slavnostní program k této události se pak uskuteční v květnu u příležitosti devátého výročí úmrtí Otčenáška,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Arcibiskup Karel Otčenášek, čestný občan města Hradec Králové, se narodil 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. Po maturitě na arcibiskupském gymnáziu v Praze odjel na začátku 2. světové války studovat Lateránskou univerzitu do Říma, kde byl na jaře 1945 slavnostně vysvěcen knězem.

Po návratu nastoupil do duchovní služby postupně v Týnci nad Labem, Horní Rovni, Žamberku a Vrchlabí. Současně se stal vicerektorem diecézního semináře v Hradci Králové, kterým byl až do roku 1950. Téhož roku přijal bez nutného státního souhlasu, ale se souhlasem papeže Pia XII., v kapli sv. Karla Boromejského hradecké biskupské rezidence biskupské svěcení.

Státní aparát tento akt později zhodnotil jako protistátní činnost a velezradu, za kterou byl mezi lety 1951–1962 vězněn. Po propuštění několik let pracoval v dělnické profesi, poté mu byl státní souhlas vrácen, ovšem musel odjet do farnosti mimo hradeckou diecézi (Trmice u Ústí nad Labem).

Biskupského úřadu se mohl ujmout až po 40 letech. V úřadu sídelního biskupa působil do roku 1998, kdy byl vystřídán Dominikem Dukou. Pro jeho zásluhy mu byl papežem Janem Pavlem II., jehož byl osobním přítelem, roku 1998 udělen osobní titul arcibiskupa. Zemřel 23. května 2011 a pohřben je v kryptě katedrály sv. Ducha v Hradci Králové.

HRADEC KRÁLOVÉ – U hradecké fakultní nemocnice se otevřelo parkoviště pro 205 parkovacích míst. Celkové náklady na výstavbu včetně projektu a stavebního dozoru vyšly na 11,3 milionu korun bez DPH. Užívání parkoviště bude zatím bezplatné. O případné regulaci vjezdu a režimu zpoplatnění do budoucna město ještě jedná s fakultní nemocnicí.

Parkoviště, které je umístěné na ploše mezi obslužnou místní komunikací na východní straně areálu fakultní nemocnice a Zborovskou ulicí, má kapacitu 205 parkovacích míst včetně osmi pro zdravotně postižené osoby.

„Novými parkovacími místy město pomáhá snížit parkovací deficit tohoto největšího zdravotnického zařízení v severovýchodních Čechách. Především by ale toto parkoviště mělo ulevit zeleni na druhé straně nemocničního areálu od divokého parkování na nábřeží Labe,“ říká náměstek primátora pro investice Jiří Bláha.

„Hlavní část stavby se stihla do konce roku, v lednu to byly již jen dokončovací práce. Na tuto investici jsme využili finance, které byly městu převedeny v rámci dohody o narovnání se společností CTP v souvislosti s dostavbou skladů na výpadovce na Třebechovice. V tuto chvíli se zároveň řeší vše potřebné kolem instalace závor při vjezdu a výjezdu z parkoviště, včetně režimu zpoplatnění. Předpokládáme, že ještě po nějaký čas zde bude parkování zdarma,“ dodává náměstek Jiří Bláha.

U Kaštanky budou jednat s vlastníky pozemků

Autor LUPI Leden - 26 - 2020

HRADEC KRÁLOVÉ – Ke konci roku 2019 se zástupci politických klubů hradeckého zastupitelstva sešli se členy spolku Kaštanka k dalšímu postupu v rámci projektu zdvoukolejnění železniční tratě z Hradce do Pardubic.

Podle plánu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) měla druhé koleji ustoupit kaštanová alej v Opatovické ulici. S tím ale nesouhlasí místní obyvatelé ze spolku Kaštanka. Město Hradec Králové se snaží mezi oběma stranami nalézt shodu a prověří možnost vedení nové koleje na druhé straně od kaštanové aleje.

Na severozápadní straně železničního koridoru ale SŽDC nemá vlastní pozemky, na kterých by mohlo stavět, a bude je muset v případě souhlasu jejich majitelů odkoupit. Nyní SŽDC zpracovalo vzorové podklady pro jednání s vlastníky soukromých pozemků, která budou probíhat ještě v zimě.

„Musíme zajistit jednání s dotčenými vlastníky v součinnosti se spolkem Kaštanka, aby byla prověřena možnost variantního posunu trati severozápadním směrem. Ovšem bude-li zde jen jedno nesouhlasné stanovisko, tak nebude možné dosavadní plány SŽDC měnit,“ popisuje situaci Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic.

Definitivní rozhodnutí by mělo padnout na jaře.

„V případě, že nebude dosaženo všech souhlasů s odkupem, bude nutné hledat konsenzus ve věci rozvoje v dopravě. Zároveň byla přislíbena nadstandardní výsadba náhradní zeleně,“ doplňuje Bláha.

HRADEC KRÁLOVÉ – Obec Stěžery západně od Hradce získá od města dotaci ve výši 3,1 milionu korun, která poslouží na rozšíření mostu přes dálnici D11, a to pro umístění budoucí cyklostezky z Hradce Králové do Stěžer. Vedle města se na projektu podílí Královéhradecký kraj i obec Stěžery.

„Rozšíření mostu za účelem vybudování cyklostezky, která má sloužit k bezpečnějšímu přesunu cyklistů a chodců ze Stěžer do Hradce a zpět, se ŘSD rozhodlo z úsporných důvodů vyškrtnout z projektové dokumentace stavby dálnice D11. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní věc z hlediska potřeby a bezpečnosti nejen obyvatel Stěžer, ale i Hradce Králové, byla podpořena vize spolufinancování projektu. Financovat budeme polovinu a druhou polovinu bude hradit Královéhradecký kraj. Dále se bude město podílet na samotné realizaci cyklostezky 40 % z celkové částky 6,89 milionu korun. Dalších 40 % bude spolufinancovat kraj a zbylých 20 % obec Stěžery. Celkový podíl města tak bude činit 3,1 milionu korun,“ popisuje aktuální stav primátor města Alexandr Hrabálek.

Spolufinancování projektu a jeho samotnou realizaci s nadšením vítá také obec Stěžery.

„Podle posledního sčítání intenzity provozu bylo na této komunikaci napočítáno zhruba čtyři tisíce projíždějících vozidel za den. Cyklisté, kteří používají tuto komunikaci jako nejkratší cestu do zaměstnání ze Stěžer do Hradce opravdu hazardují se životem. Rozšíření mostní konstrukce je proto neodkladnou nutností, kterou by bez spolufinancování nebylo možné realizovat, proto městu a kraji patří velké poděkování,“ doplňuje starostka obce Stěžery Dagmar Smetiprachová.

Na letišti v Hradci Králové (LKHK) stojí nový hangár pro letadla, který je vybaven podlahovým vytápěním. Je určen p…
Zanedbané území okolo terminálu a Hořické ulice by se mohlo proměnit do nové podoby, píše L…
RT : 💬 Za současných okolností musel přistoupit k sérii úsporných opatření, která představuje prezident kl…
Řidiči si v posledních dnech pletou Hradec se závodní dráhou. Dopravní policisté naměřili na 50 km rychlosti ve měs…
První kolo nového ročníku extraligy, které by mělo začít v pátek 18. září 2020 bude velmi pikantní. Hradecký…
V Hradci vznikne v roce 2022 nové turistické lákadlo. Bude to nová kabinková lanovka o délce 600 metrů, která poved…
RT : Ve Fakultní nemocnici v už pomáhá 90 studentů lékař. fakult . Na několika klinikách, na plicní t…

11.334

1.416

1.212

COVID-19 DATA / 8. 4. 2020

ČESKO

KRAJ

ZDRAVÍ

ÚMRTÍ

5.033

+195

151

+14

181

+34

91

+12


. / STREAM96 %

96 %

94 %

94 %

92 %

91 %

91 %

88 %

87 %

nové

nové


Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

Univerzita Karlova (~ 0 %)

Obytný blok Koruna (+ 1 %)

Fotbalová aréna (+ 1 %)

Jižní spojka (+ 1 %)

Severní tangenta (+ 2 %)

Křižovatka Mileta (~ 0 %)

Hotel Aldis

Areál G+V kasáren

Všechny projekty a stavby v HK

Najděte si, co hledáte!Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

HRADEC KRÁLOVÉ DNES

NOVINKY NA WEBU

NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

INFO O WEBU