Severní tangenta Hradec Králové

~ po 2022

Severní obchvat města by měl odlehčit přetížené výpadovce a také odklonit tranzitní dopravu ze Skladištní oblasti

Severní tangenta / Infografika: Ředitelství silnic a dálnic

CESTA PO SEVERNÍ TANGENTĚ

U Třebechovic najedete na nové přemostění železniční trati, poté budete pokračovat po obchvatu Nepasic a Blešna na Podhůří v těsné blízkosti železnice. U Svinárek by mělo být vytvořeno křížení pro sjezd na Bratří Štefanů.

Tangenta bude pokračovat ve směru na Slatinu na křížení s Kladskou ulicí, případně její přeložkou Nová Kladská. Dále se silnice bude vinout podél Skladištní oblasti, kde dojde k jejímu napojení na zdejší výrobny a továrny.

Mezi nejsložitější úsek bude patřit ten v okolí Pouchova. Zde se silnice vtěsná mezi obytnou část, ranvej letiště a projde jeho areálem. Opět zde budou dvě napojení – jedno u Pouchova, druhé u letiště za oblastí Festivalparku.

Severní tangenta překoná Labe do oblasti Plotiště nad Labem, o kousek dál se pak napojí na silnici I/33 směřující na Jaroměř. Vyústění silnice dojde u kruhového objezdu u ČKD.

+ PLUSY

+ odvedení tranzitní dopravy mimo město
+ odvedení části osobní aut. dopravy mimo město
+ napojení areálu letiště a skladištní oblasti na kapacitní silnici
+ podpoří rozvoj lokalit podél nové silnice
+ lepší propojení severních částí města
+ spolu s jižní spojkou jako třetí okruh města
+ nové přemostění přes řeku Labe mezi letištěm a Plotištěm
+ snížení počtu aut na vytížené Bratří Štefanů
+ snížení nákladní dopravy na Pouchově, Slezském Př.

PODOBNÝ PROJEKT

JIŽNÍ SPOJKA

INFO

Cena výstavby: neodhadnuta

Odhad začátku výstavby: 2022-2026

Délka komunikace: 15 128 metrů

Úrovňové křižovatky: 6x (ČKD, Plotiště, Letiště, Pouchov, Skladištní oblast, Kladská)

Investor: Ředitelství silnic a dálnicHODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Stavba úspěšně prošla posouzením o vlivu na životní prostředí (EIA) a nyní se zpracovává studie proveditelnosti.

POPIS

Důležitá silniční tepna má fungovat spolu s Jižní spojkou jako třetí hradecký okruh. Jejím úkolem bude odvést tranzitní dopravu z města, napojit dopravně také letiště, které čeká velký rozvoj a celkově odlehčit rostoucímu počtu automobilů v Hradci, které tudy jen projíždějí.

Severní tangenta bude začínat z jedné strany na obchvatu Třebechovic pod Orebem, poté povede vedle železničního tělesa na Podhůří. V těchto místech by zde měla být propojka na silnici Bratří Štefanů. Dále bude tangenta pokračovat na Slatinu, kde bude křížení s ulicí Kladská případně jako přeložka Nová Kladská.

Její trasa následně pokračuje mezi Piletice a Pouchov, poblíž ranveje letiště projde přes jeho území, zde bude mít také křížení s místními ulicemi.

Od letiště se vydá směrem k Labi, které překlene novým mostem a zamíří mezi Předměřice a Plotiště nad Labem k areálu ČKD, zde se napojí na silnici I/33 vedoucí k Jaroměři.    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI