Přidat na Seznam.cz  

Severní tangenta Hradec Králové

2026-2028/30

Severní obchvat města odlehčí přetížené výpadovce a odkloní tranzitní dopravu z města

Trasa Severní tangenty / Infografika: ŘSD

CESTA PO SEVERNÍ TANGENTĚ

U Třebechovic najedete na nové přemostění železniční trati, poté budete pokračovat po obchvatu Nepasic a Blešna na Podhůří v těsné blízkosti železnice. U Svinárek by mělo být vytvořeno křížení pro sjezd na Bratří Štefanů.

Tangenta bude pokračovat ve směru na Slatinu na křížení s Kladskou ulicí, případně její přeložkou Nová Kladská. Dále se silnice bude vinout podél Skladištní oblasti, kde dojde k jejímu napojení na zdejší výrobny a továrny.

Mezi nejsložitější úsek bude patřit ten v okolí Pouchova. Zde se silnice vtěsná mezi obytnou část, ranvej letiště a projde jeho areálem. Opět zde budou dvě napojení – jedno u Pouchova, druhé u letiště za oblastí Festivalparku.

Severní tangenta překoná Labe do oblasti Plotiště nad Labem, o kousek dál se pak napojí na silnici I/33 směřující na Jaroměř. Vyústění silnice dojde u kruhového objezdu u ČKD.

+ PLUSY

+ odvedení tranzitní dopravy mimo město
+ odvedení části osobní aut. dopravy mimo město
+ napojení areálu letiště a sklad. oblasti na kapacitní silnici
+ podpoří rozvoj oblastí podél nové silnice
+ lepší propojení severních částí města
+ spolu s Jižní spojkou jako třetí okruh města
+ nové přemostění přes řeku Labe mezi letištěm a Plotištěm
+ snížení počtu aut na vytížené Bratří Štefanů a Kladské
+ snížení nákladní dopravy na Pouchově, Slezském Př.

PODOBNÉ PROJEKTY

JIŽNÍ SPOJKA

KŘIŽOVATKA MILETA

DÁLNICE D11INFO

Předpoklad ceny výstavby: cca. 1,6 mld. Kč (bez DPH)

Odhad začátku výstavby: 2026

Odhad otevření: 2028/30

Délka komunikace: 15 489 metrů

Úrovňové křižovatky: 7x (Plotiště, 2x Letiště, Pouchov, Sklad. oblast, 2x Kladská)

Okružní křižovatky: 1x (ČKD I/33)

Investor: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)HODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

V roce 2018 se počítalo s dokončením studie proveditelnosti. Město Hradec Králové však nesouhlasí s návrhem řešení křižovatky (OK x MÚK) u letiště, a proto je nutné pokračovat v jednání nad odsouhlasením technického řešení v prostoru letiště. Dále byl v roce 2018 zpracován projekt předběžného geotechnického průzkumu.

POPIS

Silnice I/11 je důležitou silniční tepnou propojující Středočeský, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Tato komunikace nadregionálního významu tvoří dopravní osu území ve směru západ–východ.

Důležitá silniční tepna má fungovat spolu s Jižní spojkou jako třetí hradecký okruh. Jejím úkolem bude odklonit tranzitní dopravu, která míří na Kvasiny z Gočárova okruhu, napojí dopravně také oblast letiště, kterou čeká velký rozvoj. Celkově pak odlehčí rostoucímu počtu automobilů přes ulice Bratří Štefanů, Kladská a Slezské Předměstí, které tudy pouze projíždějí.

Severní tangenta bude začínat z jedné strany na obchvatu Třebechovic pod Orebem, poté povede překoná mostní konstrukcí dvoukolejnou trať a povede vedle železničního tělesa na Podhůří. V těchto místech by zde měla být propojka na silnici Bratří Štefanů. Dále bude tangenta pokračovat na Slatinu, kde bude křížení s ulicí Kladská případně jako přeložka Nová Kladská.

Trasa tangenty následně pokračuje mezi Piletice a Pouchov, poblíž ranveje letiště projde přes jeho území, zde bude mít také křížení s místními ulicemi.

Od letiště se vydá směrem k Labi, které překlene novým mostem a zamíří mezi Předměřice a Plotiště nad Labem k areálu ČKD, zde se napojí na silnici I/33 vedoucí k Jaroměři a Hradec.

Od tohoto úseku pak bude v samostatné investiční fázi vybudována přeložka silnice I/33 přes železniční trať na Jičín a změněn i velký kruhový objezd u ČKD částečným nadjezdem.    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ