Severní tangenta Hradec Králové

~ po 2022

Severní obchvat města by měl odlehčit přetížené výpadovce a také odklonit tranzitní dopravu ze Skladištní oblasti

Severní tangenta / Infografika: Ředitelství silnic a dálnic
PODOBNÝ PROJEKT

JIŽNÍ SPOJKA

INFO

Cena výstavby: neodhadnuta

Odhad začátku výstavby: 2022-2026

Délka komunikace: 15 128 metrů

Úrovňové křižovatky: 6x (ČKD, Plotiště, Letiště, Pouchov, Skladištní oblast, Kladská)

Investor: Ředitelství silnic a dálnic


HODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Stavba úspěšně prošla posouzením o vlivu na životní prostředí (EIA) a nyní se zpracovává studie proveditelnosti.

POPIS

Důležitá silniční tepna má fungovat spolu s Jižní spojkou jako třetí hradecký okruh. Jejím úkolem bude odvést tranzitní dopravu z města, napojit dopravně také letiště, které čeká velký rozvoj a celkově odlehčit rostoucímu počtu automobilů v Hradci, které tudy jen projíždějí.

Severní tangenta bude začínat z jedné strany na obchvatu Třebechovic pod Orebem, poté povede vedle železničního tělesa na Podhůří. V těchto místech by zde měla být propojka na silnici Bratří Štefanů. Dále bude tangenta pokračovat na Slatinu, kde bude křížení s ulicí Kladská případně jako přeložka Nová Kladská.

Její trasa následně pokračuje mezi Piletice a Pouchov, poblíž ranveje letiště projde přes jeho území, zde bude mít také křížení s místními ulicemi.

Od letiště se vydá směrem k Labi, které překlene novým mostem a zamíří mezi Předměřice a Plotiště nad Labem k areálu ČKD, zde se napojí na silnici I/33 vedoucí k Jaroměři.


    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ