ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přidat na Seznam.cz  

Křižovatka Mileta

2023~2024

Nejvytíženější křižovatka ve městě po rekonstrukci napojí k rychlejšímu průjezdu Moravské Předměstí

POLOHA KŘIŽOVATKY NA MAPĚ

Poloha Mileta

VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY

PŘEDCHOZÍ VERZE MILETY

SOUVISEJÍCÍ PROJEKT

CITY GARDENINFO

Předpokládaná cena stavby: 129 mil. Kč (bez DPH)

Začátek výstavby: jaro 2023

Předpoklad dokončení: 2024

Investoři: 57 % ŘSD, 36 % Město Hradec Králové, 7 % Královéhradecký kraj

AKTUÁLNĚ

Projekt nabere roční zpoždění, ŘSD realizaci plánuje až v roce 2023

Dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby bude až na podzim 2022HODNOCENÍ

Již jsi hlasoval(a)!

STAV PROJEKTU

Zbývá vypracování dokumentace, stavební povolení a výběrové řízení

Infoleták ŘSD k realizaci Milety / Vizualizace: ŘSD

POPIS

Křižovatka Mileta je jedním z klíčových dopravních uzlů v Hradci Králové. Kříží se zde hlavní silniční okruh, kudy proudí mezikrajská i mezinárodní doprava na Prahu, Pardubice a Moravu s tepnou, po které míří do centra města obyvatelé největšího sídliště Moravského Předměstí. Zároveň se na této křižovatce odbočuje k fakultní nemocnici a využívají ji také sanitky krajské záchranné služby.

Rekonstrukcí křižovatky bude dosaženo jediného možného bezkolizního propojení pro pěší a cyklisty mezi Moravským Předměstím a centrem města, včetně napojení sídliště Moravské Předměstí na II. městský okruh.

K odlehčení dopravy jsou navrženy nové odbočovací pruhy, které zvětší propustnost křižovatky, dále dojde k vybudování nových zastávek MHD. Pěší a cyklisté budou v prostoru křižovatky řešeni mimoúrovňově – čtyřmi podchody. S ohledem na možnost gravitačního odvodnění podchodů, je navrženo navýšení nivelety v prostoru křižovatky.

Dále dojde k přestavbě stykové křižovatky Hradecká x Zborovská (Mileta 2) na průsečnou, která umožní napojení prostoru areálu fakultní nemocnice a připojení Benešovy třídy. Úprava Zborovské ulice mezi křižovatkami je navržena ve čtyřpruhovém směrově rozděleném uspořádání.

Realizací celého prostoru dojde k plánovanému napojení Benešovy třídy po desítkách let, tak jak se to zprvopočátku plánovalo. Tím bude tento bulvár konečně napojen a dokončen.

ČLÁNKY

04/2019 Křižovatky Mileta získala územní rozhodnutí

10/2017 Nejen Kaufland. U Milety vyrostou i kanceláře


~ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ~

    V HRADCI JE DNES