Přidat na Seznam.czLokalita Mileta /staví se/

2023~2025

Nejvytíženější křižovatka ve městě zlepší průjezd a napojí novým spojením i Benešovu třídu

Nové vizualizace křižovatky Mileta / Foto: MMHK

POLOHA KŘIŽOVATKY NA MAPĚ

Poloha Mileta

VIZUALIZACE MILETY

Nové vizualizace křižovatky Mileta / Foto: MMHK

Nové vizualizace křižovatky Mileta / Foto: MMHK

PŘEDCHOZÍ VERZE MILETY

SOUVISEJÍCÍ PROJEKT

CITY GARDENINFO

Vysoutěžená cena stavby: 523,98 mil. Kč (bez DPH)

Výstavba zahájena: 2. 4. 2024

Předpoklad dokončení: 12/2026

Investoři: 57 % ŘSD, 36 % Město Hradec Králové, 7 % Královéhradecký kraj

Zhotovitel: M-SILNICE, Integra stavby

AKTUÁLNĚ

Výstavba začala v dubnu 2024HODNOCENÍ

Již jsi hlasoval(a)!

STAV PROJEKTU

Zhotovitelem stavby je sdružení firem M-SILNICE a Integra stavby

Nové vizualizace křižovatky Mileta / Foto: MMHK

POPIS

Křižovatka Mileta je jedním z klíčových dopravních uzlů v Hradci Králové. Kříží se zde hlavní silniční okruh, kudy proudí mezikrajská i mezinárodní doprava na Prahu, Pardubice a Moravu s tepnou, po které míří do centra města obyvatelé největšího sídliště Moravského Předměstí. Zároveň se na této křižovatce odbočuje k fakultní nemocnici a využívají ji také sanitky krajské záchranné služby.

Rekonstrukcí křižovatky bude dosaženo jediného možného bezkolizního propojení pro pěší a cyklisty mezi Moravským Předměstím a centrem města, včetně napojení sídliště Moravské Předměstí na II. městský okruh.

K odlehčení dopravy jsou navrženy nové odbočovací pruhy, které zvětší propustnost křižovatky, dále dojde k vybudování nových zastávek MHD. Pěší a cyklisté budou v prostoru křižovatky řešeni mimoúrovňově – čtyřmi podchody. S ohledem na možnost gravitačního odvodnění podchodů, je navrženo navýšení nivelety v prostoru křižovatky.

Dále dojde k přestavbě stykové křižovatky Hradecká x Zborovská (Mileta 2 – křižovatka u FN) na průsečnou, která umožní napojení prostoru areálu fakultní nemocnice a připojení Benešovy třídy. Úprava Zborovské ulice mezi křižovatkami je navržena ve čtyřpruhovém směrově rozděleném uspořádání.

Realizací celého prostoru dojde k plánovanému napojení Benešovy třídy po desítkách let, jak se to zprvopočátku plánovalo. Tím bude tento bulvár konečně napojen a dokončen. A vyřešena bude po 50 letech i křižovatka Mileta včetně okolí.

VYBRANÉ ČLÁNKY

03/2024 Mileta je živě na YouTube. Stavbu můžete sledovat on-line

04/2019 Křižovatky Mileta získala územní rozhodnutí

10/2017 Nejen Kaufland. U Milety vyrostou i kanceláře


~ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ~