Přidat na Seznam.czVize hradeckého letiště

Vizualizace budoucí podoby královéhradecké letiště | Autorský tým: Viktor Johanis

HODNOCENÍ

Již jsi hlasoval(a)!

V levé části letiště je řídící věž se zázemím, následuje parkoviště a letecký terminál, který má zajímavě řešenou střešní konstrukci v podobě vln

POPIS

Autorem projektu je Viktor Johanis, který navázal na studii Ing. arch. P. Kotase a rozpracoval ji do větších a přehlednějších detailů s velmi zajímavým architektonickým pojetím řídicí věže a celého leteckého terminálu. „Letiště je hranice mezi dvěma světy – prostorem, který nás svazuje zemskou přitažlivostí a světem létání. Tento předěl se projevuje v návrhu letištního terminálu. Odbavovací hala vyrůstá terénními vlnami ze země, naopak tranzitní a odletová hala je maximálně prosklená a otevřená k nebi. Jednotlivé vlny jsou navrženy tak, aby před stojánkami letadel vytvářely vstupní brány, jejichž čela jsou vykloněna k letadlům. Oblouky jsou doplněny prosklenými hranoly nástupních mostů, cestující má tak poté, co projde bezpečnostním filtrem, neustálý vizuální kontakt s letištní plochou, nebem, s letadly na zemi i ve vzduchu. Terminál letiště je vnímaný již při přibližování letadla k přistávací ploše a znovu při odletu. Prostřední terénní vlna je největší a nejvíce vykonzolovaná, je v ní hlavní vstup, vertikální komunikace a zavěšená vyhlídková plošina. V bočních menších vlnách je přílet a odlet,“ uvedl Viktor Johanis ve svém projektu v přehlídce diplomových prací v roce 2006. Tento nevšední koncept letiště by svoji architektonickou výjimečností výborně zapadl do místního prostředí letiště i Hradce Králové, a proto náš portál podporuje tento projekt do budoucna jako nejlepší variantu nového leteckého terminálu. Hradecké letiště je ryze civilním letištěm a do několika let bude připraveno odbavit obyvatele východních Čech na dovolenou. Právě tento futuristický projekt terminálu hradeckého letiště dokáže udělat z malého letiště, letecký přístav 21. století, protože velký dojem z létání dělá i prostředí, ve kterém se cestující pohybují, odbavují a čekají na let. Díky letišti se také zvýší obecné povědomí o městu Hradec Králové i mezi leteckou veřejností.

Pohled na letecký terminál při nočním světle, v pozadí se tyčí do výšky řídící věž, v popředí svítí terminál, u kterého stojí na stojánce dvě dopravní letadla