Přidat na Seznam.czSeverní terasy a Žižkovy sady

2026~2029

Velký park francouzského typu a terasy uprostřed města čeká dlouho očekávaná rekonstrukce

Pohled na plán proměny Žižkových sadů a Severních teras | Vizualizace: Projektil


…………..

INFO

Zahájení výstavby: 2026/2027

Otevření stavby: 2029

Založení parku: 1905-1907

Původní koncepce: arch. Thomayer

Cena výstavby: cca ? mil. Kč

Architektonický návrh: Projektil, Atelier A05

Investor: Město Hradec Králové

…………..HODNOCENÍ

Již jsi hlasoval(a)!

STAV PROJEKTU

Stavba by mohla započít na přelomu let 2026 a 2027

…………..

Střed Žižkových sadů a pohled na Severní terasy


…………..

POPIS

Zakladatel Žižkových sadů František Thomayer koncipoval tento park ve stylu francouzské ozdobné zahrady, bohaté na květinové výsadby, součástí kompozice bylo i kruhové jezírko v jeho středu.

Mottem návrhu je vytvoření otevřené scény pro běžný život i divadlo. Odkryjí se historické stopy. Park se nadechne, zprůchodní, vzniknou přirozená místa pro pobyt v prostředí pod Starým městem. Návrh vychází z historie, odstraní základní estetické a funkční vady parku a severních teras.

Park bude rozdělen do pomyslných tří částí. Západní část nazvaná Adalbertinum, střední část Thomayer a východní část Pospíšil. V západní části vznikne velkorysá nástupní plocha s možností gastronomické expanze v rámci sezení pod stromy, na trávě a v okolí Adalu. V okolí se budou nacházet okrasné ovocné stromy s odkazem na bývalou štěpnici. Vytvoří se zde přechod mezi městem a parkem. Střední část nabídne původní koncept významného zahradního architekta, který respektuje jeho základní geometrii. Navržené plochy vybídnou k dočasnému obsazení divadlem, pojízdnou kavárnou či nějakou událostí. Obnoví se středová zapuštěná travnatá plocha s vodotryskem. V prostoru jsou linie dvou obdélných záhonů s barevnou proměnlivostí trvalek a dalších květin. Ve východní části se pak kolem pomníku Pospíšila kultivuje nástupní plocha. Okolí pomníku se očistí od keřové podsadby. Zapojí se tak do parteru plnohodnotné dílo.

Terasy se pročistí, ukáže se celý svah ve své historické kvalitě. Betonová dlažba zmizí a parter se doplní o přirozené materiály. Terasy poslouží k propojení historického centra s předměstím. Vytvoří se i opravdový prostor k užívání, ne pouze jen průchod, na terasách vzniknou místa k pobytu, výhledu i odpočinku. Vznikne i nové schodiště v prostoru Pospíšilova pomníku, které je inspirované v západní části u Adalu. V prostoru teras se odstraní husté keře a náletové stromy. Odhalí se tak působivý reliéf.

ČLÁNKY

11/2014 Proměna Žižkových sadů a Severních teras

POLOHA NA MAPĚ

Poloha Žižkových sadů

NOVINKY V LOKALITĚ

Nově tvarované schodiště u Pospíšila
Vyhlídka ze Severních teras
Vodotrysk
Bohatá květinová výzdoba
Dřevěné lavičky a lavice
Odstranění bujného porostu a keřů
Pěší promenáda
Pěší visutá lávka
Sezónní mobilní kavárna
Nové noční osvětlení
Okrasné ovocné stromy
Nový přechod do Gayerových kasáren

VIZUALIZACE

Pohled z teras do parku

Rozkvetlé Žižkovy sady

Mapa Žižkových sadů a Severních teras