..

Vizualizace kampusu UHK

Univerzita Hradec Králové dostala posvěcení od ministerstva školství, tělovýchovy a sportu o stavbě již třetí budovy v kampusovém areálu. S výstavbou Přírodovědecké fakulty by se mělo začít na jaře 2014, čili zhruba za rok. Dokument schvalující stavbu pro Univerzitu Hradec Králové podepsali představitelé ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy i financí. Areál dosud sestává z Objektu společné výuky, dokončeného v roce 1997, a budovy Fakulty informatiky a managementu otevřené v roce 2008. Třetí pavilón poslouží přírodovědným oborům a usídlí se v něm Přírodovědecká fakulta.

„Výstavbu budovy Přírodovědecké fakulty připravujeme dlouhá léta a po náročných jednáních o možnosti uhradit stavbu z evropských peněz a po nuceném rozdělení vlastní výstavby na dvě samostatné etapy a následném opětovném skládání do jednoho celku jsem velmi rád, že nám vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyšlo vstříc a my budeme stavět celou budovu tak, jak byla původně projektována. Uvědomíme-li si ekonomické obtíže české ekonomiky, je potom rozhodnutí stavět obrovským úspěchem Univerzity Hradec Králové a současně i potvrzením toho, že vznik nových fakult a prosazovaná orientace na kvalitu, byly kroky učiněné správným směrem. Registrace stavby je velikou úlevou,“ sdělil rektor univerzity prof. Josef Hynek.

V současné době je Přírodovědecká fakulta roztroušena po třech budovách ve městě. Vedení fakulty, studijní oddělení a katedra matematiky se nachází v ulici Jana Koziny za Biskupským gymnáziem, další 4 katedry se nacházejí v budově na nám. Svobody a jedna fakulta ještě v Objektu společné výuky v kampusovém areálu.

„Nová budova Přírodovědecké fakulty spolu se špičkovým vybavením pro vědeckou a výzkumnou práci bude obrovským impulsem pro rozvoj námi pěstovaných disciplín. Předpokládám, že se stane velkým lákadlem a magnetem pro studenty, ale i jejich profesory, kteří zde najdou zázemí odpovídající jednadvacátému století. A v laboratořích této budovy se samozřejmě i nadále budou připravovat i učitelé matematiky, fyziky, chemie, biologie a informatiky, jejichž výuku toto špičkové zázemí také posune o výrazný kus dopředu. Celá univerzita tak dostává velikou příležitost upevnit si svoji pozici,“ dodává prof. Hynek, rektor univerzity.

V letošním roce navíc univerzita přispěje ke zkulturnění centra Hradce Králové zahájením opravy vnějšího pláště památkově významných budov na náměstí Svobody. Jedná se o objekty sloužící Pedagogické fakultě a Filozofické fakultě, které univerzita získala před několika lety do svého majetku od města. Již tehdy vedení univerzity otevřelo jednání, jejichž cílem bylo zajištění zdrojů na opravu a restaurování oken, fasády a uměleckých prvků obou budov. Jde o druhou aktuálně nevýznamnější stavební akci univerzity, jejíž náklady dosahují téměř 70 milionů.

„Připočteme-li k výstavbě nové budovy Přírodovědecké fakulty již schválenou opravu obou těchto budov, přinese univerzita do města v příštích třech letech na uskutečnění těchto zakázek další půl miliardu korun,“ doplnil tiskový mluvčí a kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Kromě plánované budovy Přírodovědecké fakulty už nyní vyrůstá o 600 metrů dál nová budova budoucího kampusu Univerzity Karlovy. Při pohledu na rostoucí budovu se již rýsují boční zdi křídla lékařské fakulty. Nyní probíhá 1. etapa výstavby, která má být dokončena v období jaro/léto 2014, cena této etapy výstavby je 400 mil. Kč.


  DEJTE NÁM LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Hradecké muzeum se na rok a půl uzavřelo. Proběhne komplexní rekonstrukce budovy, po otevření bude umožněn výhled n…
  Do opravy hlavního nádraží půjde v letošním roce ještě 43,9 mil. Kč. Od loňského roku probíhá oprava střechy a svět…
  Pro pacienty a návštěvníky vznikne mezi Plicní klinikou a Klinikou infekčních nemocí ve FNHK nový rehabilitační par…
  Ve Svinarech byl zbourán dům, který přiléhá k mostu přes Orlici. Snad jako předzvěst začátku výstavby nového přemos…

  8.202

  948

  615


  / STREAM  98 %

  97 %

  97 %

  96 %

  94 %

  93 %

  92 %

  92 %

  92 %

  90 %

  88 %

  87 %


  Digitální planetárium (+ 1 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (+ 4 %)

  Regionální sídlo ČSOB (+ 1 %)

  Sídlo Lesy ČR (+ 3 %)

  Nové Kukleny (- 1 %)

  Univerzita Karlova (+ 1 %)

  Žižkovy sady (- 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 3 %)

  Jižní spojka (+ 4 %)

  Klinika čínské medicíny (+ 2 %)

  Západní město (+ 6 %)

  Nový most přes Orlici (+ 3 %)

  Další projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!
  Do konce hlasování zbývá...

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PRÁVĚ SE STAVÍ