Jižní spojka Hradec Králové

~ po 2020

Důležitá silniční stavba, která výrazně pomůže dopravě v Hradci od dálnice D11, taková bude Jižní spojka

Jižní spojka / Infografika: Ředitelství silnic a dálnic

CESTA PO JIŽNÍ SPOJCE

Na 90. kilometru odbočíte z dálnice D11 a po 300 metrech najedete na nový kruhový objezd u Bláhovky. Za dalších 800 metrů začíná mimoúrovňová křižovatka Kukleny se sjezdem v Pardubické ulici na Plačice a Kukleny.

Následně Jižní spojka překoná trať na Prahu a za 1 km mine druhou mimoúrovňovou křižovatku Temešvár. Tuto lokalitu v takzvaném železničním trojúhelníku čeká v budoucnu velký rozvoj se vznikem úplně nové čtvrti.

Následuje přemostění trati na Pardubice a za další 1 km pak Jižní spojka skončí sjezdem na Hradubickou autostrádu.

Ve výhledu je překlenutí Labe a pokračování až do Třebše, kde by se spojka napojila na Zborovskou ulici. Obyvatelé Moravského Předměstí by tak k dálnici D11 dojeli opravdu za pár minut.

+ PLUSY

+ odvedení většiny osobní dopravy mimo Kukleny, Gočárovu třídu
+ odvedení tranzitní dopravy mimo Kukleny
+ snížení počtu aut v centru města
+ dopravní napojení oblasti železničního trojúhelníku
+ rozvoj lokality Pražského Předměstí
+ nové propojení jihozápadních částí města
+ rychlejší přeprava na dálnici

PODOBNÝ PROJEKT

SEVERNÍ TANGENTA

INFO

Cena výstavby: cca. 1,6 mld. Kč

Odhad začátku výstavby: po 2020

Délka komunikace: 2760 metrů

Mimoúrovňové křižovatky: 3x (Kukleny, Temešvár, Hradubická)

Investor: Ředitelství silnic a dálnicHODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Připravuje se dokumentace k územnímu řízení, stavba je zařazena na seznam prioritních projektů ŘSD.

POPIS

Nová silnice s názvem „JIŽNÍ SPOJKA“ bude takzvaným jižním obchvatem Hradce Králové při sjezdu z dálnice D11. Spojka by měla ulevit přetížené Pražské i Gočárově třídě a celkově zlepšit dopravní situaci v tomto okruhu. V projektu jsou navržena tři mimoúrovňová křížení – první z nich bude na Pardubické v Kuklenách, druhé v lokalitě Temešvár, kterou v trianglu ohraničeném železniční tratí čeká v budoucnu velký stavební boom, posledním sjezdem bude křížení s Hradubickou silnicí. Ve výhledu je i pokračování přes Labe až do Třebše, kde se očekává napojení se Zborovskou ulicí.


    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI