Jižní spojka Hradec Králové

~ po 2020

Důležitá silniční stavba, která by měla významně pomoci dopravě v Hradci od dálnice D11, taková bude Jižní spojka

Jižní spojka / Infografika: Ředitelství silnic a dálnic

CESTA PO JIŽNÍ SPOJCE

Na 90. kilometru odbočíte z dálnice D11 a po 300 metrech najedete na nový kruhový objezd Bláhovka. Odtud za 800 metrů začíná mimoúrovňová křižovatka Kukleny se sjezdem v Pardubické ulici na Plačice a Kukleny. Následně Jižní spojka překoná trať na Prahu a za 1 kilometr mine druhou mimoúrovňovou křižovatku Temešvár. Tuto lokalitu v takzvaném železničním trojúhelníku čeká v budoucnu velký rozvoj se vznikem úplně nové čtvrti. Následuje přemostění trati na Pardubice a za další 1 kilometr pak dočasně Jižní spojka skončí sjezdem na Hradubickou autostrádu. V plánu je pak překlenutí Labe a pokračování až do Třebše, kde by se spojka napojila na Zborovskou ulici. Obyvatelé Moravského Předměstí by tak k dálnici D11 dojeli opravdu za pár minut.


Základní info:

Cena výstavby: neodhadnuta

Odhad začátku výstavby: po 2020

Délka komunikace: 2760 metrů

Mimoúrovňové křižovatky: 3x (Kukleny, Temešvár, Hradubická)

Investor: Ředitelství silnic a dálnicHodnocení:

Hodnocení dopravní stavby se připravuje

Stav přípravy Jižní spojky:

2016

Je vypracovaná technická studie a byl dopracován záměr projektu, který bude předložen na ministerstvo dopravy ke schválení. V roce 2015 proběhlo na ŘSD pracovní jednání k přípravě podmínek přebírání komunikací v Hradci Králové v souvislosti s případnou výstavbou Jižní spojky, která bude v gesci Ředitelství silnic a dálnic. Jednání se zúčastnili zástupci ŘSD, Ministerstva dopravy a Magistrátu města Hradec Králové. Bylo dohodnuto, že ŘSD uzavře s hradeckou radnicí smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci.

O pojetí nové silniční tepny:

Nová silnice s názvem „JIŽNÍ SPOJKA“ bude takzvaným jižním obchvatem Hradce Králové při sjezdu z dálnice D11. Spojka by měla ulevit přetížené Pražské i Gočárově třídě a celkově zlepšit dopravní situaci v tomto okruhu. V projektu jsou navržena tři mimoúrovňová křížení – první z nich bude na Pardubické v Kuklenách, druhé v lokalitě Temešvár, kterou v trianglu ohraničeném železniční tratí čeká v budoucnu velký stavební boom, posledním sjezdem bude křížení s Hradubickou silnicí. Ve výhledu je i pokračování přes Labe až do Třebše, kde se očekává napojení se Zborovskou ulicí.    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ