Přidat na Seznam.cz  

Po Hradci se budou prohánět tramvaje a vyrostou nové čtvrti

Autor ~ LUPI 27. července 2012 | # 7 757 ZHLÉDNUTÍ

Ideový návrh - Hradec 2050

Koncept nového územního plánu byl právě dokončen a zveřejněn pro širokou veřejnost, která se s ním může seznámit na oficiálních stránkách města. Nový plán nabízí opravdu velkorysá řešení a vize po vzoru Josefa Gočára. Nové ulice, čtvrti, tramvajová doprava, mezinárodní letiště, přeměna brownfieldů (nevyužitých průmyslových ploch), rozvoj okrajových částí, zdvoukolejnění tratí, rozvoj trolejbusové sítě, míst pro bydlení, high-tech průmyslu a mnoho dalších. Pokud by se podařilo plně realizovat nový metropolitní Hradec Králové, mohl by se stát dominantním městem východních Čech s možná až 120 tisíci obyvateli.

Tramvaje

V novém územním plánu se počítá s rozvojem tramvajové sítě, ta by měla vést od letiště přes Věkoše, Hlavní nádraží a odtud by se měla rozdělit na dvě větve směrem na Novou Zelenou a dalším směrem po bývalé trati na Prahu ve směru na Plačice. Trať na Prahu bude přesměrována na pardubickou trať, aby došlo k lepšímu rozvoji celého území, které je nyní vklíněno mezi dvě tratě.

„Tram-train je systém hybridních vozidel, které mohou jezdit jak po stávajících železničních tratích, tak po nově budovaných tratích přímo v uliční úrovni jako tramvaj, ale neznamená to, že by do centra Hradce byla masivně zaváděna tramvajová doprava, systém je založen na využití současných tratí a do rozvojových území směrem na letiště, Nové Zelené a Nové Pražské, v těchto lokalitách by ten tram-train (vlakotramvaj) vjížděl v podobě tramvaje,“ řekl pro ČRo jeden z autorů nového územního plánu Patrik Kotas, který stojí například za projektem Terminálu HD a přestavby přednádraží či nové křižovatky Koruna.

Jako velmi důležité se jeví spojení tramvajové dopravy s budoucím mezinárodním letištěm a nových čtvrtí v Kuklenách a Temešváru. Spoje tramvají mohou končit také u Terminálu HD, u kterého těsně vedle vedou koleje. Tramvajová doprava by byla pro Hradec zajímavým počinem, níže se můžete podívat na schéma.

Orientační zjednodušené schéma tramvajové a železniční dopravy

Zklidnění centra

Nový územní plán také počítá se zklidněním dopravního uzlu kolem Adalbertina a hotelu Grand. V tomto území mezi Mosteckou ulicí a Divišovou by jezdila pouze MHD a vozidla přijíždějící z Velkého náměstí. Tím by se výrazně zklidnila tato část centra, která by se tak stala po Terminálu dalším hlavním přepravním uzlem a místem s největší koncentrací lidí.

Stále se také počítá s rozvojem lukrativních ploch okolo Aldisu a výstavby lávky přes Labe, která rychleji spojí například Šimkovy sady se Škroupovou ulicí a centrem u Centrálu.

Městské bulváry

Jedním z hlavních prvků jsou i městské bulváry. Po vzoru Josefa Gočára jsou vždy se vzdálenou pohledovou dominantou např. v podobě Bílé věže a katedrály sv. Ducha. Jedním z nich bude Nová Zelená (nově zakládaná radiála v prodloužení Gočárovy třídy), Nová Pražská třída (nově zakládaná radiála pro rozvojové území Temešváru a Červeného Dvora s napojením na jižní spojku), Za Škodovkou (nově zakládané propojení radiál Nová Pražská třída a Koutníkova pro rozvoj přestavbového území stávajících ploch ZVU), letištní bulvár (nově zakládaná radiála do prostoru letiště) a již stávající Gočárova tř., třída SNP a Benešova třída (s napojením u Milety).

Hlavní rozvojové plochy

Úplně nové čtvrti vzniknou v prostoru Kuklen (Nová Zelená), Svobodných Dvorů (K Metelce), Pražského Předměstí (Temešvár, Farářství) a ve Věkoších (Nové Věkoše). S lokální výstavbou se počítá také ve všech okrajových částech, nové rodinné domy mohou vzniknout v Malšově Lhotě, Svinarech, Slatině, Roudničce, Svobodných Dvorech, Ruseku, Pileticích, Březhradu, Pláckách nebo Plotištích.

Autoři o plánu

„Plán navazuje na Gočárovu tradici, tedy pokračování radiálně-okružního systému města, rozvíjení principu městského bulváru či představa třetího hradeckého okruhu,“ dodal pro ČRo Patrik Kotas.

„Náš územní plán se nesnaží rozpínat město do krajiny a zabírat zemědělskou půdu, ale naopak se snaží najít rezervy v rámci města,“ řekl architekt Tomáš Vymetálek, jeden z autorů nového územního plánu, který stojí například za projektem promenády na Labi.

Nejzajímavější body

Velmi zajímavá je například uvažovaná přestavba areálu ZVU na novou městskou lokalitu s novým bulvárem, který by měl vést od Koutníkovy ulice k Pražské třídě. Také bývalý areál společnosti Montas v Říční ulici by se měl stát místem pro rezidenční čtvrť. Málo využívaných či nevyužívaných průmyslových areálů je ve městě poměrně hodně. Rozvoj se dotkne také Skladištní oblasti, ve které se plánuje rozvoj směrem k Pileticím a nová Vážní ulice. Na poli mezi bývalými kasárnami letiště a částí Věkoše má vyrůst nová čtvrť, která bude mít ve svém středu široký bulvár i pro tramvaje a bude končit v prostoru leteckého terminálu. Na nám. Osvoboditelů vedle budovy muzea je dán prostor pro realizaci Gočárovy nerealizované galerie, která by nutně nemusela sloužit jen jako galerie, ale třeba i jako muzeum architektury. Nový územní plán respektuje také přírodní podmínky Hradce s mnoha parky a zelení, která vstupuje s Labem a Orlicí přímo do města.

Doprava a MHD

Samotnou kapitolou je silniční doprava. Jedna její část se však netýká přímo území Hradce, ale sousedního kraje. Ze všeho nejdůležitější není ani tak dokončení D11 do Hradce, ale prodloužení R35 na trase Opatovice nad Labem – Časy, s napojením na silnici I/35 u Holic. Úsek dlouhý 13 kilometrů by měl veškerou tranzitní dopravu a většinu té osobní, která nyní směřuje po Brněnské a Gočárově okruhu, vymýtit z Hradce pryč. Se stavbou R35 v tomto úseku by se mohlo začít do čtyř let.

Kromě městských bulvárů se mají stavět i nové obchvaty a spojky. Jednou z nich je například jižní spojka, která povede od konce D11 v Kuklenách podél Pražského Předměstí, kde se bude křížit se silnicí I/37 do Pardubic, poté překročí Labe a její konec bude u Fakultní nemocnice v Třebši.

Další silnicí je severní tangenta, která se potáhne od Parlamentu, kolem Slatiny, Piletic, Pouchova, letiště a u Plotiště se napojí na D11.

V novém územním plánu se počítá také s rozvojem trolejbusové sítě, přímo jsou tam zakresleny trasy nových trolejbusových tratí po Masarykově ulici, přes Benešovu třídu až na konečnou Pod Strání.

Koncept územního plánu si můžete stáhnout a prohlédnout na oficiálních stránkách města: Koncept připravovaného územního plánu Hradce Králové


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  RT : 🚑 Anatolij Truhlář nasbíral přes 1600 modelů sanitek a většinu z nich můžete vidět na výstavě v Hradci Králové. Let…
  RT : Ulice Severní na Slezském předměstí v . Dodnes trasa trolejbusové linky č. 3. Cenné snímky britského autora…
  RT : Blesk z čistého nebe. Na Magistrát v dorazil dopis ze @SkupinaCEZ.ČEZ Teplárenská chce koup…
  Nefestivalový rok přeje opravě silnice okolo letiště a areálu Festivalparku. Cesta od Správčického rybníka po křižo…
  RT : Milé stromy, napijte se! I letos Technické služby v rozmístí u stromů v zavlažovací vaky. D…
  RT : Karanténa dusí taky Magistrát . V izolaci do 7. 8. je od dnešního odpoledne nám.primátora J. Bláha (@ODScz,…
  RT : Izolace. 16 úředníků KÚ v muselo do karantény kvůli tomu, že přišli do styku s kolegou z odboru d…

  11.884

  1.522

  1.272


  #PROUD ZPRÁV

  ~WEBKAMERY

  @MENU


  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Nové OC Hvězda

  Jižní propojení

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

  INFO O WEBU