Bulvár Benešovy třídy

Dominantou Moravského Předměstí je především velký, i když stále nedokončený bulvár, který se táhne od Milety až k Pod Strání. Ten se pomalu začíná proměňovat. Moravské Předměstí mělo být výstavní sídliště budované po vzoru širokých amerických bulvárů. Projekt se postavil, ale příliš se neudržoval a jak to dopadlo se každý může přesvědčit na vlastní oči, pokud tudy projíždí. Nový projekt rekonstrukce si klade za cíl zatraktivnit prostředí celého bulváru, vtisknout mu druhý dech a hlavně odejmout nálepku nevzhledného sídliště.

V roce 2007 se uskutečnila soutěž na ideovou studii k Benešově třídě, kterou vyhrálo duo firem AP studio a studio Žárovka architekti. Na základě společné ideové studie a studie proveditelnosti se zrodil nový projektový záměr celé Benešovy třídy.

V projektu by mělo být dosaženo atraktivní a sociálně stabilní části města, která bude Hradečanům poskytovat dobré zázemí pro život, a to v trvale a esteticky hodnotném a navíc čistém a bezpečném prostředí. Jde o nejhustěji zalidněnou část města. Lokalita by měla sloužit bezbariérově chodcům i cyklistům a umožnit zde trávit plnohodnotně i volný čas.

Celý projekt je právě realizován, i když po etapách. Právě běží část projektu, ve kterém dochází k zateplení plášťů domů, výměnám výtahů apod. Regeneraci veřejného prostranství začalo město realizovat začátkem léta.

Jedná se o stavební úpravy stávajících pěších komunikací za domy ve střední části třídy Edvarda Beneše. Účelem je vytvoření pojízdné komunikace tak, aby v místě mohli zasahovat v případě potřeby hasiči. Další část řeší komplexně lokalitu vedle Harmonie tzv. park Harmonie. V rámci této části budou řešeny stavební úpravy stávajícího parku.

„Právě zde by měla Hradečanům začít sloužit chybějící pěší a technická infrastruktura, včetně nového přechodu před domem Harmonie 1 ve velmi frekventovaném místě. Projekt počítá s vytvořením kvalitního parkového parteru nejen pro potřeby lidí bydlících v okolí. Lokalita nejprve projde demolicí stávajících ploch, terénními úpravami, obměnou veřejného osvětlení. Funkčnost podtrhnou nové stezky, dopravní opatření, sadové úpravy, herní prvky pro děti i seniory a konečně mobiliář,“ líčí změny, kterými oblast projde Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města.

Střed Benešovy třídy

Nejnáročnější část výstavby však na svoji realizaci stále čeká. Jejím cílem bude změnit střed Benešovy třídy prostřednictvím stavebních úprav dvou stávajících podzemních garáží, vybudováním dvou nových podzemních garáží. Úprav se dočkají pěší i pojízdné komunikace v části Benešovy třídy, a to včetně cyklostezek, parkovacích ploch a zastávek MHD. Součástí bude i novostavba centrálního pylonu a stříška podél obytných domů. V centrální křižovatce bude umístěna oválná vodní plocha a celý prostor by měl být doplněn vhodnou výsadbou stromů, keřů a travních ploch s vodotrysky pro celkové architektonické dokreslení lokality. Prostor bude doplněn novým kamerovým systémem a upraveným veřejným osvětlením.

„Už od února letošního roku mohou obyvatelé přijít pro radu či s dotazem do informačního centra, kde jim bude každou středu odpoledne od tří do pěti hodin přítomen pracovník magistrátu města společně s projektantem. Informační centrum sídlí přímo na třídě Edvarda Beneše 1543,“ říká Josef Čižmár, manažer IPRM Magistrátu města Hradec Králové.

Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mohlo být už koncem roku 2013, ale spíš až v roce 2014.

foto | Magistrát města Hradec Králové


  V městské čtvrti Slatina na okraji Hradce se bude stavět. V projektu Obytný soubor Slatina vyroste u Librantické ul. 28 rodinných domů.
  Odbagrujte si kus Malšovického stadionu. Speciální akce pro fanoušky před pondělním zápasem s Příbramí má neopakovatelný nádech. Konečně.
  Administrativní komplex o 6 podlažích s obchody v přízemí a prodejna Kauflandu. Tak v budoucnu bude vypadat prostor u křižovatky Mileta.
  Na Moravském Předměstí vyrostou další dva bytové domy. Budou se nacházet u ulic Brožíkova a Mandysova. Dětské hřiště zde zůstane.

  7.840

  858

  434

  Miniaplikace

  Do konce hlasování zbývá...

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PRÁVĚ SE STAVÍ