Přidat na Seznam.cz  

Kampus Univerzity Karlovy Hradec Králové

2012~2024

První budova lékařské fakulty je dokončena, připravuje se výstavba dalších bloků kampusu

Takto by měl celý kampus Univerzity Karlovy vypadat po dokončení / Foto: ATIP

Takto by měl celý kampus Univerzity Karlovy vypadat po dokončení / Foto: ATIP


.

INFO

Výstavba I. etapy zahájena: říjen 2012                           Otevřeno: říjen 2015

Výstavba další etapy: 2017-2018                                       Počet studentů UK: cca. 3 tis.

Velikost kampusu: cca. 70.000 m2                                     Počet univerzitních budov: 8

Fakulty: LF (lékářská) / FF (farmaceutická)                   Další budovy: Kongresový sál

Cena výstavby: cca. 2,5 mld. Kč                                          Počet parkovacích míst: cca. 400

Architektonický koncept: ATIP                                            Investor: Univerzita KarlovaHODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

I. etapa dokončena, další etapy ve fázi přípravy

Centrální část kampusu s průchozím koridorem mezi fakultami / Foto: ATIP

Centrální část kampusu s průchozím koridorem mezi fakultami / Foto: ATIP

POPIS

Projekt kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové je jednou z největších investic UK mimo Prahu a zároveň jednou z největších staveb ve městě za posledních 20 a možná i více let. Na rozhraní Třebše a areálu Fakultní nemocnice vznikne do deseti let komplex studijních budov a kongresového sálu. Moderní kampus úplně změní tvář této části města. Po dokončení bude sloužit studentům, lékařům a zaměstnancům Lékařské a Farmaceutické fakulty při Fakultní nemocnici. Urbanistická koncepce je tvořena severojižní osou, centrální univerzitní prostor je tvořen blokem fakult v jehož středové části je veden nadzemní tubus pro bezproblémový přechod z jedné fakulty do druhé. Centrum kampusu je odkloněno od rušné Zborovské ulice. Zároveň umožňuje pohodlné propojení se vstupem do Fakultní nemocnice a napojení na městskou hromadnou dopravu. Navržené řešení zachovává také dálkové pohledy na historické centrum, tak typické pro Hradec, jehož dominanty Bílá věž s katedrálou sv. Ducha jsou položeny výše než okolní zástavba.

PODOBNÉ PROJEKTY

Kampus Univerzity Hradec Králové

Klinika tradiční čínské medicíny

Křižovatka Mileta

VŠECHNY PROJEKTY

ČLÁNKY

10/2015 Část univerzity otevřena. Celý kampus snad do roku 2022

11/2014 Fakulta se pootevřela. Ale bez nábytku a studentů

05/2013 První budova fakulty má už dvě patra

08/2011 Univerzita Karlova vybuduje v Hradci nový kampus

POLOHA NA MAPĚ

Poloha kampusu UK

VIZUALIZACE

Pohled na budovy kampusu / Foto: ATIP

První dokončená fakulta / Foto: ATIP

VÝSTAVBA

Zahájení výstavby v roce 2012 / Foto: UK

Nová budova lékařské fakulty / Foto: UK

Nová budova lékařské fakulty / Foto: UK

Studentské prostory fakulty / Foto: UK

Studentská posluchárna / Foto: UK~ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ~

    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU