Přidat na Seznam.cz  

Současný územní plán města

Urbanistická soutěž o ideový návrh nového územního plánu města Hradec Králové už zná pořadí nejlepších návrhů. Ve čtvrtek 17. června se na něm shodla kvalifikovaná porota složená z nezávislých odborníků na urbanismus, architekturu i zástupců samosprávy. Rada města a zastupitelstvo schválilo 22. června pořadí předložených návrhů komise. O ideový návrh nové koncepce a směřování Hradce Králové byl prý mezi architekty a urbanisty velký zájem, což potvrdil i náměstek primátora Josef Malíř.

„Komise během dvoudenního jednání posoudila celkem 19 návrhů od týmů z Čech i ze zahraničí. Ukázalo se, že o možnost podílet se na budoucím rozvoji Hradce Králové je mezi urbanisty opravdu velký zájem, a bylo tak z čeho vybírat,“ řekl náměstek primátora Josef Malíř.

Ideový návrh ještě přímo není územním plánem. Pouze obecně stanovuje důvody a způsob dalšího rozvoje Hradce Králové, a to s výhledem do roku 2050. Urbanistická soutěž o návrh tedy umožňuje porovnat rozdílné názory soutěžících na směřování územního rozvoje města, nalézt a ocenit nejvhodnější řešení. Z této koncepce poté vyjdou zpracovatelé samotného územního plánu města zhruba na období 10 – 15 let, který by mohl začít platit v roce 2015.

Odborná porota stanovila pořadí tří nejkvalitnějších návrhů. Jejich autoři získají odměnu ve výši 2,9 mil. korun za první místo, 1,74 mil. korun za druhé a 1,16 mil. korun za třetí místo. Kromě toho porota udělila také dvě zvláštní ceny.

„Na soutěž o ideový návrh nyní navážeme podle zákona o veřejných zakázkách tzv. jednacím řízením bez uveřejnění. Z něj pak vzejde zpracovatel samotného územního plánu,“ dodal náměstek Malíř.

Jiná urbanistická studie Šimkovy sady. foto: mmhk.cz

Soutěž o návrh, kterou město Hradec Králové vyhlásilo v březnu letošního roku, je nejtransparentnějším způsobem zadání veřejné zakázky. Ten se používá zejména v oblasti územního plánování a architektury a to tehdy, pokud je potřeba nalézt co nejvhodnější a nejlepší řešení úkolu, který splní požadavky zadavatele uvedené v soutěžních podmínkách.

Územní plán města Hradec Králové je základním koncepčním dokumentem řízení územního rozvoje města. Současný územní plán, který byl zastupitelstvem města schválen v lednu r. 2000 má platnost podle stavebního zákona pouze do konce roku 2015.

Pořadí návrhů podle posouzení poroty

1) Architekti Tomáš Vymetálek a Patrik Kotas

Návrh přináší zcela jasnou a dobře čitelnou koncepci, jejímž základem je důsledná reflexe Gočárova plánu. Příznivě hodnocen byl jasný rozvoj krajinných prvků, vodního režimu a dopravy. Důsledná diverzifikace území činí plán nezranitelným a přináší takřka neomezený potenciál dílčích zásahů.

2) Architekti Pavel Zadrobílek, Vladimír Šolc a Maxmilián Vlček

Hlavní myšlenka je založena na multifunkčním zeleném skeletu, který vytváří obraz Hradce Králové jako města v zeleni. Návrh předpokládá spíše extenzivní rozvoj směrem k zelenému okruhu, na němž byla pozitivně zhodnocena jeho rekreační ochranná a vodohospodářská funkce, která se promítá i dovnitř města podél vodních toků. Nejednoznačně byl porotou hodnocen jistý nepoměr mezi zastavitelnými a nezastavitelnými plochami.

3) MOBA studio – architekt Igor Kovačevič

Návrh fascinuje vizionářskou koncepcí lokálních zásahů v podobě nově koncipovaných radiál, přinášejících silné prolínání zástavby a krajiny. V jasné architektonické definici lokálních zásahů spočívá značná zranitelnost konceptu. Nosnost návrhu předpokládá nadprůměrně kvalitní realizaci myšlenek. Další rozvojové možnosti jsou omezené.

Zvláštní ocenění poroty

1) Architekti Oleg Haman a Pavel Tušl

Návrh přináší jasně čitelnou vizi, jejímž hlavním motivem jsou 3 zelené klíny sevřené Gočárovým okruhem. Příznivě hodnoceno bylo uvolnění oblasti Temešvár. Kladně je hodnoceno také řešení vodního hospodářství. Nutné vyzdvihnout i navržené dopravní řešení a kompaktní rozvoj města. Výkres širších vztahů je bez textové části těžko srozumitelný a je nahrazen „výkresem souvislostí“.

2) Architekt Roman Koucký

Základní myšlenkou je jednoznačné vymezení zástavby města „dovnitř a hustěji“. Jedná se o profesionální řešení, které jednak předkládá silný kompoziční „vizionářský“ záměr a zároveň přináší vyvážené řešení ploch rozvoje. Nutno vysoce ocenit řešení radiál. Jasná koncepce znázorňuje řešení ideálního stavu částečně variantní kompozice III. okruhu, která se v jistých úsecích (Severní tangenta a JV spojka) vzdaluje realitě. Uzavření města do kruhu je poněkud formální a nemusí být reálně akceptovatelné.

(zdroj: tisková zpráva mmhk.cz)


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  V lesích kolem Hradce rostou a v hojném počtu, někteří mluví o sezóně, jakou dlouho nepamatují. Rostou od Malšovic…
  Kukleny oživí nový rezidenční projekt Cihlovka s 22 byty. Původní areál továrny se přestaví na moderní bydlení s vl…
  Tendr na fotbalový stadion se stále nenápadně posunuje, původně měl být vybrán zhotovitel již 15. srpna, později pl…
  Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2020 počítá se zavedením časně ranního spoje rychlíku Hradečan s odjezdem…
  Festival Rock for People oznámil první headlinery Green Day a Fall Out Boy. Ročník 2020 proběhne tradičně v hradeck…

  9.700

  1.218

  1.100


  . / STREAM  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Proměna Rozárky

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Miniaplikace

  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ