Přidat na Seznam.czPlán nového kampusu UK

Na palouku před prostranstvím Fakultní nemocnice vyroste moderní kampus Univerzity Karlovy. Jedná se o první etapu budoucího Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V nové budově se usídlí Lékařská a Farmaceutická fakulta UK, která se tímto rozšíří o necelých 7 tisíc m2. Na obrázku jsou zobrazeny 3 etapy výstavby, přičemž ta první je vyznačena modře. Celý komplex by se měl později rozkládat na poměrně velkém území s přemostěním nad ulicí Zborovskou a propojením s Fakultní nemocnicí. Realizace projektu probíhá od letošního července, plný provoz je plánován od akademického roku 2014/2015.

Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové se plánuje již od roku 2005, kdy byla zpracovaná první expertiza na umístění kampusu LF a FaF v Hradci. Na podzim 2008 schválila Rada města Hradec Králové výpůjčku nemovitostí mezi UK a městem. Pro budoucí kampus je uvažováno s celkovou plochou pozemků kolem 75 tisíc m2, převážnou část pozemků vlastní město. Ze snímku je dobře patrné, jak také bude řešena dopravní situace u Fakultní nemocnice v příštích letech. Vznikne kruhová křižovatka Mileta sever, vedle ní je v plánu nové parkoviště a nový bude také příjezd k Fakultní nemocnici, který je již dnes značně vytížen.

Cílem projektu je vybudování Výzkumného a výukového centra Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (včetně moderního přístrojového vybavení, výukových prostor a administrativně-technického zázemí) jako špičkového pracoviště zabývajícího se výukou a dlouhodobým rozvojem teoretických a preklinických lékařských a farmaceutických oborů a v úzké návaznosti na zřízení centra doktorandských studií, a na aktivity Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, píše se na oficiálních stránkách projektu.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Josef Dobeš, podepsal 30. června 2011 rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu s názvem „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové“. Nové prostory rozšíří stávající, které již nestačí současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svoji velikostí, tak i požadavky na technické zázemí. Záměrem univerzity je realizací projektu zvýšit kvalitu studia i výzkumu na všech jejich úrovních a zajistit maximální propojení výsledků své činnosti s podniky aplikační sféry.

Výdaje projektu dosahují přibližně 398 mil. Kč. Vybudování centra a jeho uvedení do provozu bude z 85% financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 338,4 mil. Kč, 15% ve výši 59,7 mil. Kč bude financováno ze Státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu umožní zkvalitnění materiálních podmínek výuky a výzkumu a zvýšení kapacity vzdělávání na obou fakultách s akcentací praktické stránky vzdělávání a zlepšení uplatnitelnosti absolventů. Dále potom pomůže v oblasti zkoušení nových léků, diagnostických metod, biotechnologií, lékařské a farmaceutické techniky. Vznik Výzkumného a výukového centra UK v Hradci Králové výrazně ovlivní kvalitu inovačního transferu v regionu v oblasti medicíny a farmacie. Vzhledem k lokalizaci v Hradci Králové je tento projekt velmi významný i pro rozvoj celého regionu, respektive cílové oblasti NUTS II. Zvýší zaměstnanost v regionu, výrazně přispěje ke zvýšení kvalifikační struktury osob regionu a umožní realizaci programů celoživotního vzdělávání.

Plný provoz centra je plánován od 1.9.2014 při zahájení akademického roku 2014/2015.

Zdroj: lfhk.cuni.cz | cuni.cz


  SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU


  Facebook

  X

  Instagram

  Threads

  16 646

  3 024

  2 612

  336


  #TWEETY

  ~PANORAMA

  @MENÍČKA  Koncept studie Velkého náměstí