Přidat na Seznam.cz  

Pohled na celé území

Vlna kritiky obchodníků, nakupujících a kolemjdoucích se dočkala odezvy. Město na svém jednání s firmou Sovis, která provádí rekonstrukci, projednalo otázky týkající se možnosti přechodu přes zmíněné ulice. V uplynulých dnech stavebníci umístili nad rámec stavby provizorní náspový přechod Dukelské ulice a na jednání přislíbili v rámci stavebních a bezpečnostních možností zbudování dalšího provizorního přechodu, jehož umístění bude známo do konce týdne. Do té doby než provizorní přechod vznikl se celá lokalita musela obcházet kolem dlouhého plotu a leckdo si zašel i stovky metrů navíc.

„Na společném jednání se zástupci živnostníků a zhotovitele jsme jasně deklarovali vůli vyšší míry vzájemné informovanosti. Budeme se takto pravidelně scházet jednou za dva týdny a včas se navzájem informovat o budoucích postupech, omezeních i rizicích stavby.“ zhodnotil setkání Jindřich Vedlich, náměstek primátora s gescí za rozvoj města.

Každý, kdo se společného jednání zúčastnil, deklaroval, že nemá zájem rekonstrukci bránit a důvody realizace přestavby frekventovaného uzlu vítá. Rekonstrukce zmíněného území se řadí k náročnějším stavbám, které se v centru města realizují. Město se na tuto rozsáhlou akci připravovalo po všech stránkách už několik let.

Stavebníkům komplikují stavbu také historické podklady správců sítí, které bohužel neodrážejí skutečný stav.

„V hloubce šesti metrů jsme objevili historickou kanalizaci, kterou je třeba odstranit. Pro práci v takové hloubce a v zastavěném prostředí je třeba použít pažení a postupovat zhruba po dvou metrech. Po odstranění této nečekané překážky prostor zahutníme a teprve pak se můžeme vrátit k dalším návazným pracím,“ vysvětlil Petr Smola ze zhotovitelské společnosti Sovis.

„Na místě pracují intenzivně také archeologové, kteří mohou do celého procesu a harmonogramu stavby také promluvit,“ upřesnil Petr Smola.

Stavební práce probíhají kromě všedních dnů i v sobotu do čtyř hodin odpoledne. V rámci procesu připomínkování stavebního povolení využil i jeden ze zde bydlících Hradečanů své zákonné právo a svou připomínkou zamezil víkendovým pracím v plnohodnotném režimu, což stavbu časově nezkrátí. Jasné datum o předpokládaném otevření ulic prozradí zhotovitel na konci září, kdy bude mít přesnější informace. Zájmem všech zúčastněných je snaha stavební práce dle možností urychlit.

„Budou prověřeny i další možnosti, které by zjednodušily a zkrátily dobu stavby a ulevily tak občanům i obchodníkům,“ dodává Jindřich Vedlich.

Kromě rekonstrukce povrchu silnice je třeba udělat i nové povrchy chodníků, což bude obnášet přeložení sítí pod povrchy chodníků a následně pokládku žulových kostek dle projektu.

V harmonogramu je naplánováno otevření rekonstruovaných ulic Dukelské, S. K. Neumanna a její zprovoznění pro MHD již v prosinci tohoto roku. Rekonstrukce náměstí 28. října potrvá do října 2013.

vizualizace | Magistrát města Hradec Králové


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Bez Tesca v centru města nejméně do dubna 2020. Rekonstrukce budovy se prodraží a protáhne. Vlastník na otevření al…
  Hradec chce proměnit Kubištovy sady v centru města. Má dojít k výsadbě nových porostů, alejí, obnově Císařské cesty…
  Mikulášský trolejbus pod dohledem kamer, dopravní podnik opět připevnil kameru na sběrače a zdokumentoval předvánoč…

  76 ~ 10K

  1.265

  1.132


  . / STREAM  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Proměna Rozárky

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ