Přidat na Seznam.czNový stadion a OC Arkády

Projekt moderní fotbalové arény evropského střihu spolu se společenským centrem Arkády pokročil zase o malý krůček blíž. Krajský úřad před pár dny zamítl první dvě ze 14 odvolání, kompletní rozuzlení v celé věci by mohlo padnout do několika měsíců. Proti verdiktu Krajského úřadu se již nelze dál odvolávat. Protože se projekt blíží pomalu do svého finiše, byla veřejnosti představena pro představu také maketa řezu stadionu, který je vystaven v prostorách magistrátu. Podobně byl zde zhruba před rokem vystaven také model obchodního centra Aupark, který je již v procesu stavebního povolení.

„Krajský úřad námitky proti podjatosti zamítl a potvrdil tak naše rozhodnutí, to znamená, že můžeme pokračovat dál. Doufáme, že se bude pokračovat podobným směrem. Myslím si, že je dobře, že se v tomto projektu pokračuje, ostatně město svůj zájem potvrdilo svým hlasováním,“ říká primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink.

A zároveň dodává: „Projekt je také výhodný z několika důvodů. Jednak nevznikne zastavěný prostor v centru města, který by se využíval jen patnáctkrát do roka, což by v budoucnu mohlo být i vytýkáno, že se takový prostor používá jen dvakrát do měsíce na 4 hodiny. Oproti ostatním projektům je také velmi úsporný vůči zeleni,“ doplňuje Fink.

Ze všech projektů a variant je tato opravdu k zeleni nejšetrnější. Občanské iniciativy mají také obavy z možného zvýšení dopravy.

„Obavy z dopravy přineslo Atrium, nakonec se ukázalo, že většina lidí přijede MHD, podobné to zřejmě bude i u Auparku. V oblasti nové arény a nákupního centra bude také mnoho lidí dojíždět MHD nebo na kole. Co je pro mě jako Hradečáka důležité je i určitý pohyb osob v centru města, zatímco od Velkého náměstí, přes pěší zónu až na Dukelskou je velký pohyb lidí, na rozdíl od tohoto stavu je relativně mrtvé Malé náměstí. Doufám proto, že se nám díky rozšířenému centru pohyb lidí podaří prodloužit i přes Malé náměstí, které by se tím mohlo oživit,“ řekl primátor Zdeněk Fink.

Vizualizace projektu Park Malšovice

Právě fotbalové zápasy přinášejí do této lokality Malého náměstí zvýšený pohyb lidí. Je otázkou zda se bude rozvíjet také MHD k novému stadionu a nákupnímu centru, protože tu nyní zastavují jen linky 7, 11 a 17 a večerní linka 8.

„Bude samozřejmě nutné efektivně vyřešit napojení areálu na MHD,“ naznačil možné úpravy a novinky náměstek primátora pro rozvoj a investice Jindřich Vedlich v klubovém časopise Černobílý gól.

„Výstavba arény a obchodního centra přinese taky nemalý počet pracovních míst, podle odhadů zhruba až 2 tisíce. O územním rozhodnutí očekáváme v horizontu několika měsíců vyjádření od Krajského úřadu. Abychom ušetřili čas připravujeme přípravné práce na dokumentaci pro stavební povolení. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí bude do deseti týdnů předána dokumentace ke stavebnímu povolení a poté podána žádost o stavební povolení. Po nabytí právní moci stavebního povolení bude poté vybrán zhotovitel stavby,“ prozradil postup v následujících měsících Jindřich Vedlich.

Po územním rozhodnutí bude usilovat o stavební povolení už každý z obou projektů zvlášť, to by mohlo případné demolice a následnou výstavbu stadionu uspíšit.

„Projekt je nadčasový a byl bych rád, aby se dotáhl do konce. V dnešní době je v prostoru stadionu klidná zóna, projde tam několik jedinců se psem, pár lidí si tam zajde zaběhat, jinak se jedná o mrtvou lokalitu. A to je špatně. Nemyslím si, že se po stavbě těchto budov zvýší extrémně pohyb lidí, ale každopádně to bude plus, naproti je koupaliště, vedle bude naše aréna a obchodní centrum, což je ideální spojení pro rodiny. Vykoupat se, zajít na fotbal, manželky si mohou dojít nakoupit. Je to nadčasový projekt a spousta prvoligových týmů nás obdivuje, že nám stadion bude žít nejenom patnáctkrát ročně, ale po celý rok. A budou nás obdivovat ještě více, pokud se nám tento projekt podaří dotáhnout do úspěšného konce,“ řekl generální manažer klubu FC Hradec Králové Richard Jukl.


  SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU


  Facebook

  X

  Instagram

  Threads

  16 616

  3 020

  2 612

  332


  #TWEETY

  ~PANORAMA

  @MENÍČKA  Koncept studie Velkého náměstí