Přidat na Seznam.czHradec byl oceněn! Za novou studii proměny Kuklen

10. listopadu 2014 6:00. /Autor ~ REDAKCE / # 3 MIN. / AKTUALITY, PARKY A TERASY, PROJEKTY

Pohled na Nové Kukleny

Titulem Urbanistický projekt roku 2014 se v rámci soutěže Stavba roku může pochlubit Hradec Králové. Obstál v řadě velkých developerských projektů. Odborná porota ocenila zejména hloubku i reálnost zpracování projektu přeměny Kuklen. Líbila se jí zejména propracovanost drobného urbanistického detailu, který má však pro Hradec velký význam. Rozvoj této lokality a její přeměny do nové přijatelnější podoby je pro město ve směru na západ poměrně zásadní. Studie není pouze plácnutím do větru, ale na jejím základě by se postupně v budoucnu zanedbané místo Kuklen mělo začít měnit.

Dnes jsou tu v hojné míře zchátralé výrobní areály, později by se toto místo mělo stát prostorem s kvalitním bydlením a velkým podílem zeleně v podobě dvou parků. Ty mají být na seznamu realizace jako úplně první. Nejdříve by to měl být park Sádky, po něm přijde na řadu park Pernštejnů.

„Na místě rozpadlého areálu bývalé koželužny by mělo vzniknout centrum sociálního bydlení. Studie počítá i s tím, že součástí komplexu by bylo i místo pro setkávání a kulturně společenské vyžití a veřejný prostor pro relaxaci,“ popisuje budoucí funkci lokality Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Park Sádky v Kuklenách

Nová výstavba bytů pro seniory zapadá do koncepce města, zároveň by ale mělo město myslet i na mladé obyvatele, zejména cenová hladina nových bytů v Hradci je poměrně vysoká.

„Územní studie, s níž jsme se do této prestižní soutěže přihlásili, sloužila jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace na parky. Cílem územní studie bylo především komplexně prověřit možnosti přestavby území v podrobnosti, která není postihnutelná v územním plánu a studie by měla rovněž sloužit jako podklad pro nově připravovaný územní plán,“ vysvětluje Michaela Matoušová z odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

Výstupy z ní budou převzaty do návrhu nového Územního plánu města Hradec Králové. Na studii pracoval ateliér VAS a autoři Petr Sladký, Tomáš Harom a Martin Kraus.

Nová vize čtvrti Kukleny

„Velice si vážíme především toho, že porota ocenila náš, v měřítku drobný projekt, ve kterém vyzvedla především hloubku a reálnost zpracování obou parků jako veřejných prostranství. Velké poděkování patří zpracovatelům tohoto projektu,“ dodává Michaela Matoušová.

Objekt bývalé koželužny, který se již nepodařilo zachránit, zažil letos první vlnu demolic. Město k nim muselo přikročit vzhledem ke stavu stavby, která byla v havarijním stavu a případně se mohla kdykoliv zřítit. Na proměnu Kuklen se bude město snažit podle Vedlicha získat finanční prostředky i z dotací EU.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Hradec ozdobí 3 nové parky. Sádky, Pernštejnů a Skleněnka

Kukleny se promění v krásnou čtvrť. Vzniknou parky, byty i náměstí

Studie lokality Nová Zelená v Kuklenách


  SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU


  Facebook

  X

  Instagram

  Threads

  16 624

  3 020

  2 612

  334


  #TWEETY

  ~PANORAMA

  @MENÍČKA  Koncept studie Velkého náměstí