Přidat na Seznam.czRostoucí park před UHK

Od září 2014 je před budovou Objektu společné výuky na Hradecké ulici v centru Hradce Králové rušno. Probíhají zde terénní úpravy pro budoucí studentský park. Cílem těchto prací je zkulturnění a zpřístupnění okolí univerzitního areálu Na Soutoku, který tak esteticky doplní pojetí významu Univerzity Hradec Králové coby ideově-kulturně-společenského centra regionu. Probíhající revitalizace změní zásadním způsobem tvář okolí a vytvoří reprezentativní a důstojný prostor, korespondující s posláním naší univerzity. Vzniknou zde klidové zóny s lavičkami vsazenými doprostřed zeleně i prostory vybízející k aktivnímu odpočinku.

„Léta jsme byli hrdí na to, že univerzitní areál vyrůstá přímo uprostřed města, že v něm postupně přibývají nové budovy a daří se jej propojovat s okolím, např. lávkou či cyklostezkou. Možná nám ale dosud trochu unikalo, že život do vysokoškolského městečka nepřinášejí jen budovy s učebnami, nýbrž že se na jeho atmosféře významně podílí jeho bezprostřední okolí,“ vysvětluje kancléř hradecké univerzity dr. Tikovský.

„Když jsme se bez růžových brýlí podívali na plochy okolo našich objektů, uviděli jsme sice sekané a upravené, avšak poněkud fádní a vlastně i trochu nehostinné pláně, které nikoho příliš nelákaly k tomu, aby si u univerzity sedl s knížkou v ruce či aby si dal s přáteli po vyučování sraz právě u naší školy. Prostor byl bez života. A právě to jsme chtěli změnit. Vytvořit zázemí pro studenty a ostatně i pro Hradečany k tomu, aby se zdržovali v univerzitním areálu a cítili se v něm dobře, abychom univerzitu učinili jedním z center města,“ přibližuje snahy univerzity o zkulturnění a zalidnění prázdného prostoru před kampusem, který by se měl v blízké době rozšířit o zbrusu nový pavilon určený ke vzdělávání studentů v přírodovědeckých disciplínách.

Inspirací pro autory návrhu byly kampusy vysokých škol ve světě, které pulzují životem, v nichž může člověk strávit takřka celý den a cítit se příjemně, v nichž mohou studenti i návštěvníci využívat různé služby od kavárny, knihkupectví po sportoviště či kina.

„Při návrhu jsem chtěl docílit vytvoření studentského parku maximálně otevřeného, s možností kdekoli do parku vstoupit a posedět v něm anebo jen procházet, a to jak směrem do univerzity, tak ven tak, aby park sloužil nejen pro potřeby studentů, nýbrž se stal také přirozenou součástí městského prostoru,“ vysvětluje ideové pojetí svého návrhu architekt Miroslav Gebas.

„Pravda, tato představa se ne vždy při projednávání veškerých povolení s úřady setkala s pochopením. Naštěstí jsou i mezi úředníky lidé s odborným přehledem a nadhledem.“

V novém studentském parku budou moci studenti a návštěvníci univerzity najít místa k posezení, relaxaci nebo ke hře pétanque apod. Jsou zde navržena místa pro výstavy plastik či fotografií nebo výuku, dokonce pro divadelní představení pod širým nebem. Celá plocha parku bude rozdělena na jednotlivé menší plochy – náměstíčka, a to pomocí terénních valů a ostrůvků, travin, květin a keřů, které budou tvořit menší příjemné prostory.

„Jednou z inspirací pro mne bylo i umění práce s krajinou a parky v norském Oslu, které jsem navštívil při příležitosti návštěvy u své manželky, která byla v norském hlavním městě na studijním pobytu v rámci programu Erasmus, kterou ji umožnila Univerzita Hradec Králové, jejíž byla studentkou,“ přibližuje architekt Gebas nevšední linku mezi inspirací nabytou v norském Oslu a hradeckou univerzitou.

Příští rok budou v parku umístěny lavičky, nápis označující univerzitu a pylony z rezavého plechu, které budou mít tvar univerzitního loga, tedy dvou částí závorky. Budou však umístěny odděleně podél přístupové cesty, jedna část závorky bude na začátku, druhá na jejím konci.

„Cesta k hlavnímu vstupu se tak stane i alegorií cesty univerzitním životem — na počátku vkročíme do závorky, pod ochranná křídla akademické půdy, abychom na jejím konci dospěli k druhé, uzavírací závorce, ukončující i naši akademickou pouť a vrhající nás do nelítostného života neakademického,“ uzavírá kancléř Tikovský.


  SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU


  Facebook

  X

  Instagram

  Threads

  16 646

  3 022

  2 612

  334


  #TWEETY

  ~PANORAMA

  @MENÍČKA  Koncept studie Velkého náměstí