Přidat na Seznam.cz  

Úsvit historie. Archeologové vykopali starou hradeckou pevnost

Autor ~ LUPI 20. března 2018 | # 1 821 ZHLÉDNUTÍ

HRADEC KRÁLOVÉ – Archeologický výzkum prováděný Muzeem východních Čech v místě budoucího parkovacího domu v Gayerových kasárnách přinesl unikátní objev dobře zachovaných pozůstatků celé jedné z částí královéhradecké bastionové pevnosti z 18. století. Jde o nejvýznamnější nález svého druhu nejen v Hradci Králové, ale je také ojedinělý v národním měřítku.

Žádný podobný pevnostní objekt již v Hradci Králové nemůže být vykopán. Nález navíc až neuvěřitelně tematicky zapadá do konceptu celého muzejního kampusu, jenž v areálu vzniká. Muzeum chce nalézt řešení jak zachovat parkovací dům, ale také jak zachovat a veřejnosti prezentovat tuto unikátní památku.

„Město parkovací dům potřebuje a naším cílem není jeho stavbu ohrožovat. Nepovažujeme však za eticky přijatelné přivážet do areálu návštěvníky za poznáním historie, a takovouto památku neochránit. To by bylo v přímém rozporu s tím, k čemu má areál i samo muzeum sloužit,“ uvádí ředitel muzea Petr Grulich.

„Dílčí jednání o možném postupu již byla napříč zainteresovanými subjekty zahájena. Chtěl bych přispět k tomu, abychom všichni společně pomohli udělat dobrou a prospěšnou věc pro občany i návštěvníky města. Věřím, že dobrou vůli budou mít všichni,“ doplňuje Petr Grulich.

Pokud by se podařilo staré hradby zachovat a ještě více odhalit, mohl by to být zajímavý turistický artikl, projít se mezi hradbami 18. století, v časech, když byl Hradec ještě v plenkách.

V průběhu prací byla odkryta podstatná část zděných základů i pozůstatky nadzemních zdiv původního pevnostního kavalíru (kasematní budovy vestavěné do pětiúhelného bastionu), který byl součástí hradebního systému hradecké pevnosti z konce 18. století. Přízemní budova kavalíru sloužila jako pekárna a skladiště mouky i hotového pečiva. Spolu s dalšími budovami v areálu Gayerových kasáren, které jsou nadále dochovány, tvořil kavalír kompaktní areál, v němž se peklo, skladovalo, ale také bydlelo. Vedle toho areál samozřejmě plnil také svou obrannou funkci.

„Odkryté části stavby dávají dobrou představu o umění a dovednostech dnes již zapomenutých stavitelů pevnosti, a to jak v kompozici, tak v detailech. Například právě detaily ve způsobu zdění i použitém materiálu ukazují způsob, jakým se stavba prováděla, a někde téměř máme před očima jednotlivé party zedníků, kteří tu kterou zeď stavěli,“ uvedl archeolog Radek Bláha.

Znovuodkryté části tak opětovně vizuálně dotvářejí původní areál bastionu. Komplexnost dochování tohoto nálezu, a potažmo tedy dnes i celého areálu, je dána skutečností, že záhy po stržení bastionu i vestavěného kavalíru byly na místě vystavěny dva kasárenské objekty, dnešní Gayerova a Vrbenského kasárna. Další původní pevnostní objekty bastionu byly zachovány a opět sloužily armádě. Do vojenského prostoru tak po dlouhá desetiletí nebylo až na výjimky, na rozdíl od ostatních míst města, možno zasáhnout běžnou stavební činností.

Podle muzea má nález mimořádnou hodnotu. Jedná se o dosud největší provedený odkryv pozůstatků královéhradecké pevnosti, svým rozsahem ojedinělý i mezi dalšími pevnostními městy v rámci České republiky. Přes to, že sledovaná plocha byla zastavěna provozními objekty bývalé veterinární kliniky, budovy technických služeb a dalších, nedošlo, s výjimkou plochy původního suterénu pod veterinární ordinací, k závažnějšímu poničení pevnostních zdiv, která se tak dochovala ve vzácné celistvosti.

Plocha, na které výzkum probíhá, je zároveň posledním významnějším nezastavěným územím v historickém jádře Hradce Králové, kde se podobně rozsáhlé a vzájemně související relikty pevnostních zdiv dochovaly. Žádné podobné části pevnosti, ať již z hlediska rozsáhlosti či komplexnosti již tedy nemohou být na území města odkryty.

Nález jak v místním, tak národním měřítku zcela jedinečným způsobem umožňuje rekonstruovat charakter vojenského a současně civilního života v pevnosti. Odkryté základy kavalíru spolu se stávajícími budovami tak umožňují velmi názorný pohled na celý jeden trakt hradecké pevnosti, která jinak na všech ostatních místech Hradce Králové zmizela v propadlišti dějin.

Archeologický nález se navíc nachází mezi kasárenskými objekty, které budou po plánovaných rekonstrukcích z prostředků ITI hradecko-pardubické aglomerace sloužit Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Celý areál tak bude převážně sloužit muzejním účelům a bude spolu s historickou budovou muzea na Eliščině nábřeží tvořit jakousi pomyslnou muzejní čtvrť. Gayerova kasárna patří muzeu již nyní a tvoří hlavní depozitní a administrativní budovu odborného pracoviště muzea. Vrbenského kasárna budou krajskou výstavní a expoziční budovou muzea, v níž se vedle přírodovědné expozice nově plánuje také expozice archeologická, jež bude chronologicky končit právě v období před stavbou pevnosti. V areálu bude nově umístěn i jeden z modelů města, který byl až dosud umístěn v historické budově na nábřeží.

Nález zachovaných pozůstatků královéhradecké pevnosti z 18. století tak naprosto nečekaně umožňuje tematicky a ideově dotvořit celý komplex a umožňuje prezentovat veřejnosti názorně to, co se v budovách muzea o historii města a regionu dozví.

Muzeum východních Čech proto považuje za nevyhnutelné společné hledání a nalezení takového technického a ekonomického řešení, které umožní jak zachování parkovacího domu, tak zachování odkrytého kavalíru a jeho názornou prezentaci veřejnosti.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  RT : Trest.oznámení na firmu Purum dnes podal za nám.prim.M.Hanousek (@zeleni_cz). Podle radnice…
  IKEA otevře v Hradci Králové od 5. června svoji první výdejnu v Česku. Ta se bude nacházet v Kuklenách v areálu hyp…
  RT : Bude na radnici v převrat? Zastupitel ODS tajně sonduje:jeho plán počítá s tím,že stávající koalici @ODScz-…
  RT : Dálnice D11 z k hranicím s Polskem (Královec, 156 km) se staví 42 let, uvědomil jsem si dnes na staveništi…
  RT : Všecky krásy světa.
  RT : ⚠️ DŮLEŽITÉ INFORMACE K DOMÁCÍMU UTKÁNÍ Z důvodu bezpečnostních opatření a omezené kapacity můžeme proti…
  RT : Výstavba inf.kliniky FN narazila na problém s parcelou,kde má mít parkoviště.Část je města.FN ji chce vyměn…

  11.592

  1.476

  1.254


  #STREAM ZPRÁV

  ~WEBKAMERY

  @MENU


  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Hotel Aldis

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

  INFO O WEBU