Přidat na Seznam.czKončící náměstek Vedlich. Projekty, které už nestihl dokončit

22. října 2018 11:11. /Autor ~ REDAKCE / # 3 MIN. / AKTUALITY

Nové Žižkovy sady a Severní terasy

HRADEC KRÁLOVÉ – Na hradecké radnici skončilo jedno dlouhé volební období, Zdeněk Fink a Jindřich Vedlich vedli město osm let. O tom, co všechno se v Hradci za tu dobu změnilo, a co se naopak nepodařilo, zhodnotil na svých stránkách náměstek pro investice Jindřich Vedlich, jehož strana Slušná politika a Hradečtí patrioti se jen o 70 hlasů nedostala do zastupitelstva města.

„Pokud srovnáte Hradec Králové před mým nástupem do funkce náměstka primátora pro rozvoj města a nyní, zjistíte, že se jeho tvář velmi proměnila. Namátkou uvedu vybudování sportovního areálu Bavlna, rekonstrukci náměstí 28. října a přilehlých ulic, křižovatky Koruna, revitalizaci historických městských teras, obnovu náplavky na pravém břehu Labe, stavbu lávky přes Orlici u zimního stadionu, obnovu Šimkových sadů, architekty oceňovanou opravu Bílé věže, nové infocentrum či revitalizaci továrny Vertex na městskou knihovnu. To jsou ale jen vybrané velké projekty města, důležité jsou i četné rekonstrukce místních komunikací a chodníků, budování nových parkovacích míst na sídlištích, dětská a workoutová hřiště a další menší projekty,“ uvedl náměstek Vedlich.

Při výčtu povedených projektů, jsou však takové stálice, které se nějakým způsobem nedaří dosud dovést do finiše a jsou to tak strategické projekty, na nichž závisí nejen další rozvoj města, ale i jeho tvář, nikdo se nechce dívat či jezdit přes ošklivá místa – a všichni ví, které to jsou.

„Je však pravda, že ne vše se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Zejména rekonstrukce Velkého náměstí a křižovatky Mileta jsou důležité projekty, na kterých do značné míry závisí další rozvoj města. Bohužel přípravu těchto investičních akcí provází odpor úzké skupiny obyvatel, kteří opakovaně napadají správní řízení a stále tak odsouvají povolení těchto staveb. Je to velká škoda, když si uvědomíte, že město má kvalitní projekt i peníze na realizaci, avšak stavět nemůže. Jiná situace je na Benešově třídě, kde se nám podařilo zrekonstruovat střední část bulváru a další etapy se intenzivně připravují. V letošním roce bude požádáno o územní rozhodnutí, i když ani zde nebyla příprava snadná a dlouho se nedařilo získat souhlas posledního majitele dotčené nemovitosti. Samostatnou kapitolou je pak výstavba městského stadionu. O vybudování důstojného sportoviště se snažili už naši předchůdci, ale až za našeho působení na magistrátu se podařilo dojít k pravomocnému stavebnímu povolení a mohu s radostí oznámit, že v první polovině příštího roku bude zahájena výstavba,“ hodnotí dvě volební období ve funkci Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města.

Při jeho službě města vznikla i řada projektů, které zůstanou k realizaci následujícímu vedení, jejich seznam je obsáhlý. Jsou to přestavby Vrbenského a Gayerových kasáren, další etapy regenerace Benešovy třídy, dům pro seniory Koželužna v Kuklenách, nový objekt odlehčovací služby v Honkově ulici, rekonstrukce areálu Hvězda, rekonstrukce budovy Adalbertinum, rekonstrukce Velkého náměstí či využití areálu letiště, na které byla dokončena studie.

Je škoda, že se město za 8 let nepokusilo nějak nakopnout Hradec rozvojem letiště a zejména jeho civilní letové části výstavbou nějaké útulného terminálu.

Mezi další projekty z oblasti zeleně, které čekají na realizaci to jsou nové parky malého Labského náhonu – Pernštejnů, Sádky, Koželužna, které mají získáno stavební povolení a spojený projekt Severních teras a Žižkových sadů.

Ze sportovního úseku to je začátek výstavby nového fotbalového stadionu, jehož stavba má začít v první polovině roku 2019, také sportovní areál Svobodné Dvory a sportovní hala na Pouchově.

Zbývají pak projekty komunikací, těch je mnoho. Zejména nová cyklostezka a komunikace, která propojí Tesco a Makro, cyklostezka z Hradce do Stěžer, která by měla být vybudována k výstavbě dálnice, cyklostezka Piletice – Pouchov – Rusek, která má v úseku do Piletic získáno stavební povolení, Inteligentní dopravní systém, důležitá stavba křižovatky Mileta, nová lávka u Aldisu, která se začne stavět zkraje roku 2019, parkovací dům u fakultní nemocnice (souvisí s Miletou), přestupní uzel Fortna, možná i rekonstrukce u přestupního bodu u Grandu, rekonstrukce Brněnské ulice a Svatováclavského náměstí na Novém Hradci, rekonstrukce důležitých tříd ulic Pospíšilova na Slezském Předměstí, Pražská v Kuklenách a Hlavní ulice na Novém Hradci, dále ještě stezka pro chodce a cyklisty k Ternu a také na sídliště Plachta.

Ve výhledu je v přípravě řada projektů pro budoucí představitele, toto jsou ale pouze projekty města, chybí zde tak třeba dvoukolejka či obchvaty, které mají v gesci státní útvary. Stejně tak jako soukromé projekty různých společnosti.

„Rád bych poděkoval za podporu uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti. Bohužel jsme se do zastupitelstva těsně nedostali, ostudu jsme ale určitě neudělali. Zejména si cením mnoha preferenčních hlasů, což svědčí o tom, že lidé nepropadli mohutné masáži ze všech stran, že za vše špatné v Hradci Králové může jedině a pouze ten zlý Vedlich. Myslím si, že se za osm let, kdy jsem měl tu čest být náměstkem primátora pro rozvoj města a investice, naše město výrazně změnilo k lepšímu,“ loučí se tímto Jindřich Vedlich, který vedl osm let městské investice.


  SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU


  Facebook

  X

  Instagram

  Threads

  16 646

  3 024

  2 612

  336


  #TWEETY

  ~PANORAMA

  @MENÍČKA  Koncept studie Velkého náměstí