Přidat na Seznam.cz  

Hradec by mohl mít tři nové instituce, navrhuje hnutí STAN

Autor ~ LUPI 12. listopadu 2018 | # 1 610 ZHLÉDNUTÍ

Administrativní budova / Foto: Ilustrační foto

HRADEC KRÁLOVÉ – Mezi Prahou a zbytkem republiky je obrovský rozdíl, který se stále zvyšuje. V počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí, ve mzdách, v kvalitě a dostupnosti služeb. Tento trend chce hnutí STAN zastavit či ještě lépe obrátit. Přesun úřadů z centra do regionálních krajských měst včetně Hradce Králové je jedním z jeho prvních kroků.

„Přemístěním úřadů do krajských měst udržíme v regionech ekonomicky aktivní obyvatele, zvýšíme rozmanitost trhu práce, snížíme vnitřní sociální, ekonomické i kulturní rozdíly až napětí v rámci ČR. Praze se uvolní prostory v centru pro bydlení, kulturu a další využití, ušetří se za drahé nájmy, vyřeší se nedostatek vhodných kancelářských prostor ve stávajících budovách, vysoké výdaje na jejich provoz a energie. Nebude také nutné stavět zcela novou vládní čtvrť s plánovanými náklady až 6 miliard korun, kterou předpokládá programové prohlášení vlády,“ uvádí hnutí STAN.

Do Hradce by se dle tohoto návrhu, který předkládá sněmovní tisk, mohla přesunout hned důležitá trojice institucí.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), což je správní úřad jehož úkolem je dohlížet na to, aby se v České republice používaly pouze jakostní, bezpečné a účinné léky, jakož i funkční a bezpečné zdravotnické pomůcky. Dává to spojitost především se zdejší farmaceutickou a lékařskou fakultou.

Grantová agentura (GACR), což je státní instituce podporující základní výzkum napříč všemi vědními obory, a to výhradně z veřejných prostředků. Financuje rovněž mezinárodní vědecké projekty. Jde o jedinou organizaci tohoto typu s tímto posláním v České republice. Hradec má v úmyslu do budoucna tento typ vědních oborů a výzkumu ve spojitosti se soukromým sektorem podporovat.

Třetí institucí je Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), česká státní organizace, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční infrastruktury ČR. Dosud má tato instituce tady oblastní ředitelství.

Dnes jsou v Hradci ze státních institucí umístěny například Lesy ČR.

Vzhledem k tomu, že se jedná o centrální úřady, jejichž partnerem jsou primárně další úřady, ne přímo občané, státní správa se občanům nijak nevzdálí. Náklady mohou dočasně mírně vzrůst v rámci komunikace mezi úřady, ale při současné digitalizaci státní správy, není už fyzická přítomnost většinou nezbytná.

Plánovaný přesun se týká 23 úřadů či jejich částí. Jedná se o téměř 5 tisíc kvalifikovaných pracovních míst, která budou umístěna v regionech.

V Ostravě by tak logicky mohl sídlit Báňský úřad, v Pardubicích Drážní úřad a inspekce, v Olomouci Nejvyšší kontrolní úřad či třeba v Plzni Český statistický úřad.

„Při přesunu sídel úřadů využíváme zkušeností z Estonska, které k podobnému kroku již přistoupilo, když přestěhovalo 4 % úřednických míst do regionů, změny se týkaly celkem 40 státních úřadů. Inspirací je i přístup v USA – tzv. gentrification – umístěním vládních institucí do problémových oblastí tyto zatraktivní a posílí,“ uvádí Jan Farský, předseda poslaneckého klubu hnutí STAN.

S čím je však nutné počítat, je neochota úředníků k tomuto přesunu. Návrh je proto připraven s odloženou účinností 5 let, tudíž budou mít úřady i jejich zaměstnanci čas se na změnu sídla připravit. Ať už se jedná o motivaci stávajících zaměstnanců ke změně místa jejich pracovního poměru či příprava výběrových řízení k získání nových zaměstnanců.

Otázkou pak zůstává, kde by v Hradci našla nová trojice institucí vhodné prostory. Volných kancelářských ploch tu příliš mnoho není, nabízí se pak třeba nová výstavba administrativních budov například v plánovaném projektu Rieger Plaza naproti hlavnímu nádraží, City Garden u Milety nebo v nějakém úplně novém či rekonstruovaném objektu.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Dvoukolejka od Stéblové do Pardubic má zelenou, stavbě již nebrání nic v cestě. Vznikne nová zast. Stéblová obec, t…
  RT : Takto v Hradci Králové vzniká pitná voda z řeky. Jedovaté látky ničí aktivní uhlí
  RT : Bonusy za . Fakultní nemocnice v hlásí, že v mimořádném termínu koncem května vyplatila podle pokyn…
  RT : Umělci z Filharmonie již několik týdnů hrají na různých místech města. Je velice působivé je slyšet…
  RT : 🤝 Dojednáno, potvrzeno! a jsou partnerskými kluby.
  Knihovna města Hradec Králové pořádá výstavu Gočárův Hradec. Od 1. do 29. června ve foyer budovy ve Wonkově ulici s…
  6. června 2020 uplyne 60 let od mistrovského titulu. Výhra 4:0 nad Slovanem Bratislava znamenala, že se Votroci cob…

  11.725

  1.482

  1.260


  #STREAM ZPRÁV

  ~WEBKAMERY

  @MENU


  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Hotel Aldis

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

  INFO O WEBU