Přidat na Seznam.czFakultní nemocnice chystá novou kliniku infekčních nemocí

18. prosince 2018 18:10. /Autor ~ REDAKCE / # 2 MIN. / AKTUALITY

Stará budova kliniky infekčních nemocí z roku 192

HRADEC KRÁLOVÉ – Fakultní nemocnice ve spolupráci s CCEA MOBA v příštím roce vyhlásí architektonickou soutěž na novostavbu pavilonu infekční kliniky. Nyní klinika sídlí ve starém objektu z roku 1928, který již nesplňuje požadavky moderní medicíny. Podle harmonogramu by výsledky soutěže mohly být známé v prosinci 2019.

V nové budově by měly najít své místo kromě kliniky infekčních nemocí také klinika kožních a pohlavních nemocí i klinika pracovního lékařství.

Úkolem pro soutěžící architekty bude nalézt rovnováhu mezi otevřeným, přístupným a veřejným místem a současně pavilonem, který umožňuje prvotřídní péči a zamezí šíření infekčních nemocí.

CCEA MOBA spolupracovala s FN HK již na přípravě architektonické soutěže na modernizaci chirurgických oborů ve východní části areálu nemocnice.

Klinika Infekčních nemocí (ve zkratce KIN) Fakultní nemocnice Hradec Králové zajišťuje péči pro nemocné všech věkových kategorií s infekčními chorobami z Královéhradeckého kraje a s vybranými infekcemi i ze sousedních krajů.

„Výstavbou pavilonu Kliniky infekčních nemocí se významně zlepší komplexní péče o pacienty s infekčními chorobami i možnosti izolace pacientů, zejména v obdobích zvýšeného výskytu infekcí, vč. epidemií. Nepochybně se rovněž zvýší komfort pro nemocné a zmodernizuje se provoz celé budovy. Vzhledem k tomu, že klinika je jediným pracovištěm svého druhu v regionu, považuji zahájení výstavby v co nejbližším časovém termínu za klíčové pro celý Královéhradecký kraj,“ uvedl přednosta Kliniky Infekčních nemocí FN HK doc. MUDr. Stanislav Plíšek Ph.D.

Na zhruba pěti desítkách lůžek je ročně hospitalizovaných 1300 až 1500 pacientů, mezi nejčastější diagnostikovaná onemocnění patří neuroinfekce, akutní průjmová onemocnění či virové hepatitidy. Dalších zhruba 15000 pacientů je na klinice každoročně vyšetřeno ambulantně.

Jde o důležité pracoviště jehož cílem je zdravotní péče v souladu se současnými vědeckými poznatky a v součinnosti s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany kvalitně provádět pregraduální a postgraduální výuku včetně rozvoje vědecké činnosti. Zvláštní pozornost je věnována riziku vyplývajícímu ze změny spektra infekčních nemocí a racionálnímu používání antibiotické léčby.

Akutní ambulantní péče je zajišťována 24 hodin denně. Na klinice jsou dlouhodobě zavedeny specializované poradny: jaterní, infekce CNS, zoonózy, parazitární choroby, Lymeská borrelióza.

V AIDS centru pečují pověření lékaři a sestry o pacienty s infekcí HIV. Centrum očkování a cestovní medicíny provádí kromě očkování i poradenskou činnost před cestou do zahraničí a očkování rizikových jedinců.

Klinika je zapojena do mezinárodních multicentrických studií týkajících se léčby chronických virových hepatitid, infekcí kůže, léčby těžkých forem chřipky a nových očkování proti přenosným nemocem. V poslední době se důležitost infekční kliniky zvýšila v důsledku vyššího pohybu a pobytu osob ze zemí, kde je vyšší míra infekčních nemocí.


  SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU


  Facebook

  X

  Instagram

  Threads

  16 646

  3 022

  2 612

  334


  #TWEETY

  ~PANORAMA

  @MENÍČKA  Koncept studie Velkého náměstí