Přidat na Seznam.cz  

Elektrárny Opatovice / Foto: EP Energy

HRADEC KRÁLOVÉ – V blízkosti Hradce by mohl vyrůst nový odpadový projekt, o kterém se ještě asi povedou diskuze – spalovna komunálního odpadu. Kvůli evropské legislativě, která v blízké době zakáže skládkování, se bude muset vyřešit, co s komunálním odpadem. Nabízí se varianta ho spálit, logickým místem, které se nabízí je areál opatovické elektrárny.

V minulosti už jednou veřejnost spalovnu v těchto místech odmítla, nyní je na stole možnost takového projektu znovu.

„Lokalita EOP je ideální z pohledu umístění, dopravní a energetické infrastruktury i kapacit směsného komunálního odpadu v oblasti Hradubic. Pokud bude odpadová strategie měst Hradce Králové a Pardubic podporovat přeměnu odpadu na energii, budeme se na takovémto projektu rádi podílet,“ uvádějí zprávu na svém twitterovém účtu Elektrárny Opatovice.

Vhodný komunální odpad, který je do spaloven dovážen svozovými organizacemi, občany nebo firmami, je za úplatu pálen a teplo vzniklé při spalování odpadů je využito k výrobě tepelné a elektrické energie – bylo by pro Hradec, Pardubice a Chrudim. Tím by elektrárna mohla méně využívat uhlí, které se sem dováží po železnici.

Podobná spalovna funguje například v Chotíkově u Plzně, kde byl už zástupce Hradce na exkurzi, jak takový provoz vypadá.

„V areálu je odpad skladován v uzavřeném odsávaném bunkru a energeticky využíván na roštovém zařízení. Energie horkých spalin, vzniklá při spalování odpadu, je využita v přiřazeném parním kotli pro výrobu páry, která v kondenzačním turbogenerátoru slouží k výrobě elektrické energie. Část už redukované páry je vyvedena regulovaným odběrem z turbíny a použita v kondenzačních výměnících pro výrobu horké vody. Škvára, vznikající při spalování odpadu, je skladována v samostatném bunkru. Před tím z ní je pro zhodnocení recyklován železný šrot,“ uvádí se k principu fungování spalovny v Chotíkově.

Pokud se Hradec i Pardubice shodnou, spalovna by v Opatovicích mohla zřejmě vyrůst do roku 2024, kdy se v EU přestane moct skládkovat odpad, pokud to ale široká veřejnost neodmítne, ostatně jak už se jednou stalo.

Elektrárna nyní investuje do nových technologií víc než čtvrt miliardy korun, chce ještě více snížit emise síry, dusíku a polétavého prachu. Převažují zde nejčastěji západní větry a ty nesou popílek na území obcí jako Bukovina nad Labem, Vysoká nad Labem a Býšť.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  V roce 2020 bude Hradec investovat do dvou středně velkých projektů - půjde o novou tělocvičnou halu na Pouchově, k…
  Obchodní centrum Atrium v centru města prochází v Hradci přestavbou starší budovy OD Tesco z poloviny 70. let 20. s…
  První etapa centrály ČSOB v Hradci je hotová. Nyní se objeví nad terénem železobetonový skelet, do léta přibudou ko…
  Univerzita Karlova představila návrh studie dalších budov vzdělávacího a výzkumného centra v kampusu v Hradci Králo…
  Díky iniciativě vznikne pracovní komise pro zdvoukolejnění trati do Pardubic za účasti spolku Kaštank…

  9.762

  1.228

  1.102


  . / STREAM  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Proměna Rozárky

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Miniaplikace

  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ