Přidat na Seznam.cz  

Park Háječek v obležení kachen / Foto: HKCITY

HK (SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ) – Zeleň parku Háječek prochází v těchto týdnech rozsáhlejší úpravou. Rizikové a nevhodné dřeviny ustupují nové výsadbě, která se chystá hned na jaro, a ponechané stromy se dočkají ošetření pro zvýšení životnosti. Hlavním důvodem k tomuto zásahu bylo množství nebezpečných a poškozených dřevin s hnilobami, dutinami či suchými vrcholy korun.

„V posledních letech zde docházelo každoročně k odstranění okolo deseti stromů, které byly vyvráceny nebo zlomeny v důsledku špatného stavu a náhlých změn povětrnostních podmínek, spousta stromů také trpěla poklesem hladiny spodní vody. Riziko pro návštěvníky parku, jehož součástí je i dětské hřiště a který přímo sousedí s areálem školy, však představovaly i další stromy. Vzhledem k bezpečnosti byla pro město tato situace nepřípustná,“ říká vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Iva Šedivá.

Každý strom byl zhodnocen odborníkem, byla vypracována inventarizace, na jejímž základě vznikl projekt, který musel skloubit veškeré požadavky dané lokality – odstranění nebezpečných stromů, ponechání co největšího množství stromů, zachování prostředí pro život drobných živočichů, ptactva a hmyzu, vytvoření podmínek a možnosti výsadby nových dřevin i zájmy obyvatel a návštěvníků dané lokality.

Projekt byl konzultován s komisí rady města pro životní prostředí, seznámena s ním byla i příslušná komise místní samosprávy.

V parku dochází k odstranění zhruba pětiny dřevin a ponechané stromy budou ošetřeny pro zvýšení jejich bezpečnosti a dlouhodobé perspektivy.

„Na kácení naváže hned po rozmrznutí půdy výsadba 131 nových stromů a bezmála 350 keřů. Ulice Topolová dostojí svého jména díky výsadbě nových mladých topolů. Zároveň při rekonstrukci dojde k citlivým probírkám a uvolnění perspektivních dřevin z náletů v okrajích parku,“ uvádí Iva Šedivá.

Vše bude provedeno tak, aby byl zachován prostor a podmínky pro život drobných živočichů, na základě entomologického průzkumu bude ponecháno několik živých torz a volně ložených kmenů, kde se bude moci přirozeně vyvíjet hmyz. Ptačí populaci město podpoří umístěním nových hnízdních budek pro dutinové ptáky.

V části travnatých ploch bude založeno travobylinné společenstvo, které by mělo obohatit zdroje potravy pro hmyz.

„S příchodem podzimu budou v lokalitě ještě vysázeny cibuloviny – sněženky, talovíny a ocúny, které podpoří přírodní charakter místa a rozzáří lokalitu a potěší návštěvníky parku v brzkém jaru následujícího roku,“ doplňuje Iva Šedivá.

Město zaplatí za tyto plánované úpravy parku 3,8 milionu korun, přičemž vybraná firma se bude v rámci zakázky o nové výsadby ještě dva roky starat a udržovat je. Snahou města je v následujících letech vyčlenit finanční prostředky na další fázi regenerace této zelené plochy, a to na opravu a odbahnění jezírek a další rozvoj parku.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Kamera připevněná na klacky či tykadla a jede se. Dopravní podnik připravil pro milovníky MHD video z ranní špičky…
  Slezská plovárna na břehu Orlice rozšiřuje své aktivity. Novým přírůstkem, který oživí místní břehy je říční molo H…
  Hokejisté postupují po remíze 1:1 v Mannheimu do čtvrtfinále . Jejich soupeřem bude z…
  Hradec Králové si o víkendu připomněl 30 let svobody. Pojmenoval nové náměstí Václava Havla v kampusu univerzity, k…
  O několik nových bytů se rozroste Pražské Předměstí. Staví se tu nový bytový dům Rezidence Labská o třech podlažích…

  9.835

  1.250

  1.116


  . / STREAM  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Proměna Rozárky

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Miniaplikace

  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ