Přidat na Seznam.cz  

U Labe opraví opěrné zdi. Použijí speciální směs ze sopky

Autor ~ LUPI 1. února 2020 | # 704 ZHLÉDNUTÍ

U Tyršova mostu dojde k opravě nábřeží Povodím Labe

HRADEC KRÁLOVÉ – Povodí Labe připravuje opravu spárování opěrných zdí u Labe v Hradci Králové, které jsou v nevyhovujícím stavu. Po dobu opravy bude omezeno užívání náplavek u Tyršova mostu. V minulých letech byl správcem toku pravidelně prověřován stavebně-technický stav nábřežních zdí, vymezujících tzv. náplavky podél ulic Eliščino nábřeží a Smetanovo nábřeží.

Poslední průzkum poukázal na nevyhovující stav zdí, s doporučením k provedení komplexních oprav. Státní podnik Povodí Labe jako správce vodního toku pečuje mimo jiné o vzhled a bezpečnost Labe přímo v centru města Hradec Králové.

Z bezpečnostních důvodů budou během stavby pro veřejnost uzavřeny chodníky bezprostředně nad korunou zdi a také plochy náplavky. Stavba bude probíhat nejprve na levém, později na pravém labském břehu, ve snaze zachovat pro veřejnost alespoň z části přístup na hojně využívané náplavky. Začátek prací je odhadován na červen 2020, dokončení pak nejpozději do konce roku 2021.

Dotčené nábřežní zdi byly vybudovány v první třetině 20. stol. a vymezují koryto vodního toku – stávající labskou náplavku v centru města. Délka zdi levobřežní činí 120 metrů, pravobřežní 107 metrů. Výška zdí dosahuje až 3,50 metru nad terénem. Zdi přímo navazují na spodní stavbu Tyršova mostu přes Labe, jejich historické litinové zábradlí s pískovcovými sloupky tvoří sjednocující prvek všech královéhradeckých nábřeží.

„Stavba bude zahrnovat očištění líce zdí, odstranění graffiti, vysekání všech stávajících spár, dozdění kaveren a především hloubkové celoplošné přespárování zdiva. Pro nové hloubkové spárování byly zvoleny moderní a osvědčené vysokopevnostní malty, které zaručí výrazné prodloužení životnosti jinak kvalitního zdiva z žulových kamenů. Finální pohledová vrstva spárování bude zhotovena ručně, s využitím paropropustné, nízkosmrštivé mrazuvzdorné malty s přísadami pucolánů a trassu, což jsou speciální pojiva sopečného původu, omezující vápenné výkvěty,“ uvedla tisková mluvčí Hana Bendová z Povodí Labe.

Veškeré práce budou probíhat po předchozím dočasném statickém zajištění zdí a kamenné římsy, a to příložným dřevěným pažením s rozepřením do plochy náplavky. Odsekané spáry budou okamžitě klínovány úlomky kamene proti vypadnutí jednotlivých kamenů.

V patě zdí bude vytvořena drenážní vrstva pro lepší odvod dešťových vod mimo konstrukci. Na závěr prací bude líc zdí opatřen antigraffiti polymerní penetrací, která výrazně usnadní jejich průběžné čištění.

Dojde rovněž k opravě stávající poškozené branky pod Tyršovým mostem.

Práce budou zahájeny po ukončení výběrového řízení na zhotovitele, pravděpodobně v červnu letošního roku, a ukončeny nejpozději v listopadu roku 2021. Celkové náklady by neměly převýšit 3 mil. Kč a budou plně hrazeny z vlastních prostředků Povodí Labe.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  RT : Z se dnes stalo frekventované nádraží.
  RT : Dnes do z Pendolinem. Mimořádnost na trati z do Chocně a SC516 návštěvou v…
  Malšova Lhota se otevřela světu. Po více jak třech měsících je po rekonstrukci vozovky, chodníků i zastávek MHD od…
  Noční svítící oblaka včera po setmění nad Hradcem, kdy obloha rozehrála světelný úkaz. Jde o nejvýše vyskytující se…
  RT : Gočárova funkcionalistická radnice v (otevř. 4.10.1936) je na oprav…
  Předprostor u hradecké ledové arény dozná změn. Místo se zútulní, přibudou nové stezky, stojany na kola i povrchy c…
  RT : V začíná fungovat projekt RE-USE, jehož smyslem je opětovné použití výrobků, dojde ke zmenšení množství vzn…

  11.812

  1.494

  1.256


  #PROUD ZPRÁV

  ~WEBKAMERY

  @MENU


  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Nové OC Hvězda

  Jižní propojení

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

  INFO O WEBU