Přidat na Seznam.czVýběrové řízení na Miletu, cena zakázky přes 500 mil. Kč

2. července 2023 12:06. /Autor ~ REDAKCE / # 2 MIN. / AKTUALITY, DOPRAVA

Studie celé lokality Mileta z leteckého pohledu / Vizualizace: RKAW

HRADEC KRÁLOVÉ – Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby s označením “I/31 Hradec Králové – křižovatka Mileta”, po letech příprav je tak stavba nejblíže realizaci. Předpokládaná hodnota zakázky je 527 mil. Kč bez DPH. Stavba má vydané pravomocné stavební povolení a jedná se o sdruženou investici ŘSD, Královéhradeckého kraje a Hradce Králové.


Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 4. srpna 2023.


Přípravné práce mají začít již letos na podzim, hlavní výstavba začne v roce 2024, otevřít se má nová Mileta v průběhu roku 2025. Na stavbu čeká Hradec v uvozovkách jak na smilování, takzvaná EIA byla poprvé na tuto stavbu vydána již v roce 2006.


Součástí stavby bude stěžejní přeměna hlavní křižovatky Mileta na Gočárově okruhu, která dostane nové odbočovací pruhy, také bypassy a vzniknou pod ní čtyři podchody pro pěší a cyklisty, přechody tak z této křižovatky zmizí. Tím vším by se měl zlepšit průjezd křižovatkou.


Další stavbou bude vedlejší křižovatka Mileta 2 u záchranné služby, která napojí plnohodnotně Benešovu třídu, dále záchrannou službu a připraví nové napojení pro fakultní nemocnici.


Rekonstrukcí projdou i části ulic Hradecká, Zborovská, třída Edvarda Beneše, Sokolská a 17. listopadu. Součástí rekonstrukce Milety budou i nové zastávky MHD.


Rekonstrukce navazující poslepované Zborovské ulice až na Podzámčí k odbočce na Roudničku bude posléze samostatnou investicí v režii Královéhradeckého kraje.


Díky novým dopravním propojením začne v lokalitě Milety stavební boom od soukromých vlastníků. Mělo by dojít k výstavbě dvou polyfunkčních objektů zejména s administrativou, v parteru i s obchody a v přípravě je i projekt obchodního domu Kaufland, pro tento řetězec to bude druhá pobočka v Hradci.


Očekává se také, že díky novému propojení Benešovy třídy s Miletou, zde bude po této trase nově vedena i MHD.

Rekonstrukce oblasti Mileta v číslech a datech:

počet všech stavebních objektů: 88

Úpravy křižovatek:
– průsečná křižovatka Sokolská x Hradecká s bypassy
– styková křižovatka Hradecká x Zborovská na průsečnou

Mostní objekty:
podchody pro pěší: 4
kolektory: 2 (celková délka: 89 m)

Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
úprava Sokolské ulice: 420 m
úprava Hradecké ulice: 92 m
napojení třídy Edvarda Beneše: 163 m
napojení Hradecké ul. u ZZS: 69 m
napojení ZZS KHK
propojení ulic Akademika Heyrovského a 17. listopadu: 224 m
úprava Zborovské ulice: v nové stopě
chodníky: 3


  SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU


  Facebook

  X

  Instagram

  Threads

  16 624

  3 020

  2 612

  334


  #TWEETY

  ~PANORAMA

  @MENÍČKA  Koncept studie Velkého náměstí