Přidat na Seznam.cz  

Jižní propojení Hradec Králové

2028-203?

Nová silniční stavba, která zrychlí cestování z jižní části Hradce směrem k dálnici D35 i D11

Jižní propojení u Hradce / Foto: Koláž HKCITY

CESTA PO JIŽNÍ ZKRATCE

Na Podzámčí najedou řidiči na opravenou cestu směrem na Vysokou nad Labem, pojedou okolo golfového hřiště, přes menší lesík a za ním vjedou na kruhový objezd, ten bude novou stavbou v připravovaném Jižním propojení.

Jedna z cest povede směrem na Vysokou, po staré cestě na Pardubice a Opatovice, druhá se vydá do území podél toku Labe, u kterého se zatočí jako had, poté ho překlene novým mostem a napojí se na sjezd na Hradubickou „dálnici“ u sjezdu v Březhradu.

Odtud se řidiči vydají buď na Pardubice, Prahu nebo zpátky na Hradec k Jižní spojce či do obchodní zóny na Hradubické.

+ PLUSY

+ rychlejší průjezd automobilů na Hradubickou
+ úbytek dopravy od soutoku a okolo FN
+ snížení dopravní zátěže Vysoké a Opatovic
+ dopravní napojení Moravského Předměstí a Březhradu
+ nové rychlé propojení jižních částí města
+ rychlejší přeprava na dálnici

PODOBNÉ PROJEKTY

SEVERNÍ TANGENTA

KŘIŽOVATKA MILETA

DÁLNICE D11INFO

Předpoklad ceny výstavby: zatím neurčena

Odhad začátku výstavby: 2028-30

Odhad otevření: 2030

Délka komunikace: cca. 950 metrů

Okružní křižovatky: 1x (Čistička)

Investor: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)HODNOCENÍ

STAV PROJEKTU /KVĚTEN 2020/

Zahájení stavby jižní propojení do Hradce Králové je prozatím naplánováno až na 2028, nejdříve je nutné mít provedenou rekonstrukci silnice z HK na Vysokou nad Labem. Tzv. Jižní propojeni je stavba, kterou pak bude financovat ŘSD a napojí silnici I/37.

POPIS

V připravovaném územním plánu Hradce Králové i Vysoké nad Labem je plánována stavba s názvem „JIŽNÍ PROPOJENÍ“. Cesta by vedla od zatáčky poblíž čistírny odpadních vod, kudy se jede krátkým lesíkem, ze strany od Vysoké by byl před ním kruhový objezd. Nová silnice by na něj navázala a překlenula řeku novým mostem, napojila se na nadjezd u Březhradu, kde je sjezd na Hradubickou autostrádu a také jsou zde markety Makro, Hornbach a Sconto.

Řidiči mířící z Hradce by se tak vyhnuli Vysoké nad Labem, průjezdu Opatovicemi a na dálnici či na Moravském Předměstí, by byli podstatně dříve. Dnes je silnice třetí třídy na svoji velikost zatížena neúměrným provozem aut.

Před výstavbou jižní zkratky je důležité mít hotovou rekonstrukci silnice na Vysokou. Rekonstrukce silnice z HK směrem na Vysokou nad Labem se připravuje ve 3 etapách. Bude záležet na tom, jak proběhne majetkové vyrovnání a další průběh přípravy, ale první etapa by se mohla spustit v roce 2021-2022.

Pokud by tato propojka vznikla, což se dá považovat za abnormálně přínosné, vyřeší se tím v podstatě několik much jednou stavbou – rychlé napojení této části města na dálnici i do Hradubické zóny, Opatovicím a Vysoké se dopravně uleví, zároveň vznikne alternativní varianta k mostu u Soutoku, kudy dnes projede přes město nejvíce aut apod.

Dle měřítka by stavba měla mít délku necelý 1 kilometr, na stavbě by vznikl nový most přes Labe, kruhový objezd k cestě na Vysokou a napojení nadjezdu u Březhradu.

V územním plánu Vysoké nad Labem je zakreslen i budoucí obchvat, který by měl vést od zdejšího hřbitova, kolem sportovního areálu a napojit se na cestu do Hradce.


    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU