Přidat na Seznam.cz  

Kampus Univerzity Hradec Králové {UHK}

1997~2025

Kampus hradecké univerzity roste od roku 1996, jsou postaveny tři budovy a studentský park

Kampus Na Soutoku včetně sportovního areálu v jihozápadní části (vlevo)
.

Základní info:

Výstavba III. etapy zahájena: únor 2015                           Přepoklad dokončení: 2017

Výstavba další etapy: (2020)                                                  Počet studentů UK: cca. 10,5 tis.

Velikost kampusu: 86.800 m2                                                Počet univerzitních budov: 7

Fakulty: 5                                                                                        Rozvoj: Zdravotně-sociální fakulta

Cena výstavby III. etapy: cca. 450 mil. Kč                         Parkovací místa: cca. 500 + 2 BUS

Architektonický koncept: S-Projekt                                    Investor: MŠMT, UHK

Hodnocení:

Miniaplikace
Aktuální stav projektu:

Podzim 2016: Dokončuje se Přírodovědecká fakulta

Nyní se v kampusu dokončuje třetí budova. Je zde Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu a nyní Přírodovědecká fakulta. Zbývá ještě dokončit Filosofickou fakultu, který by vytvořil centrální náměstí uprostřed budov.

O architektonickém pojetí kampusu:

Univerzitní městečko se nachází téměř ve středu města, sousedí se Studijní a vědeckou knihovnou, a také je v blízkosti všech dopravních spojnic metropole. Území pro kampus bylo vyčleněno již ve druhé polovině 20. století. K zahájení výstavby došlo v devadesátých letech, na základě studie vypracované zlínskou společností S-projekt, dle níž se výraz budov hlásí k architektuře Gočára a jeho školských cihelných objektů.

Přístup k areálu byl v nedávné době vylepšen výstavbou lávky přes řeku Orlici a na ni navazující cyklostezky. Areál byl také zkulturněn v podobě výstavby nového studentského parku, na kterém dříve byla jen louka. Vznikly zde klidové zóny s lavičkami vsazenými doprostřed zeleně i prostory vybízející k aktivnímu odpočinku.

První budova byla zprovozněna v roce 1997. Objekt společné výuky překvapuje svou velkorysou vnitřní koncepcí s rozlehlou vzdušnou dvoranou, univerzitní knihovnou a aulou.

V roce 2008 byla otevřena sousední budova Fakulty informatiky a managementu. Dalším pokračováním investičních aktivit univerzity je aktuální stavba pavilonu Přírodovědecké fakulty, jenž doplní západní stranu areálu a vymezí budoucí ústřední náměstí, které později uzavře čtvrtý z objektů. Toto prostranství je v architektonických plánech nazýváno jako Akademické náměstí a mělo by díky odpočinkové ploše a velké fontáně vytvořit jedno z přirozených míst setkávání, pohybu a odpočinku mladých lidí soustřeďujících se v univerzitním areálu.

Třetí budova na volných loukách u soutoku Labe a Orlice nebude poslední stavbou univerzity. V budoucnu na výukové objekty naváže ještě výstavba čtvrté fakulty objektu, dále pak sportovní hala a tělocvična, které jsou připravovány jako společné zázemí k aktivitám všech hradeckých vysokých škol i veřejnosti.

Mohlo by Vás zajímat:

Kampus Univerzity Karlovy Hradec Králové

Klinika tradiční čínské medicíny

Křižovatka Mileta

VŠECHNY PROJEKTY

Články:

POLOHA KAMPUSU NA MAPĚ

Poloha UHK na mapě

VIZUALIZACE

Vizualizace kampusu UHK

Střed univerzitního městečka vytvoří Akademické náměstí. V dolní a pravé části existující Objekt společné výuky a Fakulta informatiky a managementu.

Pohled na budovu humanitních oborů a pavilon laboratoří

VÝSTAVBA

Nová Přírodovědecká fakulta UHK

DOKONČENÉ FAKULTY

Pedagogická

Informatiky a managementu

ROZESTAVĚNÉ FAKULTY

Přírodovědecká

V PLÁNU

Filosofická fakulta

Laboratoře

Sportovní hala

Tělocvična~ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU ~

    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU