Přidat na Seznam.cz  

Trasa Jižní spojky / Foto: EIA

HRADEC KRÁLOVÉ – Jižní spojka nabývá reálných rozměrů, byť je její stavba zatím stále daleko. Ředitelství silnic a dálnic poslalo dokumentaci ke spojce k posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tedy k EIA. Plán v současné chvíli počítá se začátkem výstavby v letech 2027-2028 a dokončení stavby v roce 2030. Cesta má být čtyřproudová včetně čtyř okružních křižovatek.

„Je hotový projekt předběžného geotechnického průzkumu stavby v plánované oblasti. Bylo zpracováno oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo na konci června 2018 předloženo na Krajský úřad Královéhradeckého kraje k posouzení. Závěr zjišťovacího řízení byl takový, že záměr může
mít významný vliv na ŽP a bude posuzován podle zákona EIA. Je dokončena dokumentace EIA, která byla předložena k posouzení, ta byla zveřejněna koncem listopadu,“ uvádí Ředitelství silnic a dálnic.

Prvním a důležitým krokem bylo schválení záměru Centrální komisí MD v roce 2016, která rozhoduje o všech stavbách. Dalším krokem je již zmíněná EIA. Stavba by měla následně postupovat k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Poté se už vybere stavitel. Nedá se však odhadnout zda současné termíny zahájení stavby vydrží i do budoucnosti.

Územní plán města počítá s Jižní spojkou již od jeho schválení v roce 2000, čili dvě desítky let. Počítal i s pokračováním spojky novým mostem přes Labe až do Třebše. Z důvodu nákladnosti tato část z projektu ale vypadla, byť by taková trasa byla žádoucí k rychlému napojení Moravského Předměstí na dálnici. Jižní spojka tak bude končit na Hradubické autostrádě.

Spojka má ulehčit přetížené Gočárově třídě a také Kuklenám, zároveň by měla svým vznikem rozvinout oblast Temešváru v železničním trianglu, které má být rozvojovým územím zejména pro bydlení.

Náklady projektu sahají k 1,5 miliardy korun bez DPH.

V projektu jsou navržena tři okružní křížení – na Bláhovce, kde bude i rychlý nájezd pro IZS, v oblasti Temešváru, kterou čeká velký rozvoj a v napojení na Hradubickou. Počítá se s jednou mimoúrovňovou křižovatkou s křížením v Pardubické ulici.

Po dokončení Jižní spojky se Pražská třída vedoucí přes Kukleny, kudy dnes jezdí denně tisíce aut na dálnici, stane takzvanou slepou ulicí. Vjezd na spojku bude z Pardubické ulice. Z Pražské třídy se tak bude moct odbočit pouze buď na Plačice přes Albert, do areálu IZS nebo společnosti Teleflex. Rovně na dálnici jako dnes, to již možné nebude, dojde tím tak k velkému zklidnění této části města automobilovou dopravou.

S ohledem na výškové vedení trasy Jižní spojky je nezbytné zaslepení Kutnohorské ulice II/324 v úseku Kukleny – Plačice. Spojení obou městských částí bude zachováno pro nemotorovou dopravu, kdy se počítá s výstavbou podchodu. Spojení Kuklen a Plačic je zajištěno přes stávající ulice Vlčkovická a Pardubická, které se obě napojují na navržené MÚK Pardubická.

Nová komunikace bude zařazena do kategorie silnic I. třídy. Více v projektu: JIŽNÍ SPOJKA


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  RT : Mooooc hezká titulka . Uvnitř pak velké téma o jízdě do finále Ligy mistrů i viditelné sys…
  RT : JSME VE FINÁLE LIGY MISTRŮ! 😍 Naše neuvěřitelná jízda letošním ročníkem nekončí a napíše i posledn…
  RT : Na obrázcích PŘED a PO je vidět krásná oprava bývalé ubytovny Fakultní nemocnice Hradce Králové. Nový majitel, kter…
  Na jihozápadě Hradce zbývá letos postavit poslední bytový dům a lokalita bude zastavěna. Celkem jich v projektu nov…
  RT : Wow! 🇨🇿 side take a 2️⃣ goal lead back home!
  Krátce po poledni odletěla velká výprava z letiště na čtvrtfinále CHL do Švédska. Dop…
  Momentka z Vánoc, když do Hradce přivezli maso. Rok 2019. Fronta do řeznictví Plot, které je jedno z nejlepších ve…

  10.290

  1.280

  1.174


  . / STREAM  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Proměna Rozárky

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

  INFO O WEBU