Severní koridor Velký Osek ~ HK ~ Choceň

2025

Důležitá železniční stavba, která by měla odlehčit hlavnímu koridoru

Nákladní vlak na koridoru

SEVERNÍ KORIDOR

ZRYCHLENÍ / LIBICKÁ SPOJKA

TRAŤ. RYCHLOST / 120-160 KM/H

MOŽNÉ ZMĚNY U ZASTÁVEK / 2x

CHOŤOVICE
(NÍZKÝ PROVOZ, DOSTUPNOST)
(MOŽNÝ PŘESUN)

PLCHŮVKY, ÚJEZD U CHOCNĚ
(MOŽNÉ SLOUČENÍ DO JEDNÉ)

PODOBNÉ STAVBY

DVOUKOLEJKA HK ~ PCE

SCHÉMA KORIDORU

Schéma severního koridoru

INFO

Cena výstavby: zatím neodhadnuta (několik mld. Kč)

Odhad začátku výstavby: 2020

Budoucí rychlost trati: 120-160 km/h

Investor: Správa železniční dopravní cestyHODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Stavba je ve fázi přípravy (studie proveditelnosti stavby)

RegioJet / Foto: Student Agency

POPIS

V nové strategii Ministerstva dopravy se počítá s vybudováním druhé koleje v úseku Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. Koridor by měl být určen především pro nákladní vlakovou dopravu, která se jen obtížně dokáže vtěsnat mezi osobní vlaky na hlavním koridoru přes Pardubice.

„Mezi hlavní priority patří zdvoukolejnění tratě Velký Osek – HK – Choceň včetně realizace mimoúrovňové Libické spojky. Projekt pomůže řešit kapacitní problém na přetíženém úseku Kolín – Choceň,“ uvádí koncepce Ministerstva dopravy.

Již v tuto chvíli by se měla zpracovávat studie (být zpracována) proveditelnosti stavby dvoukolejky. V souvislosti se zvýšením železničního provozu přes Hradec, dojde k výstavbě čtvrtého nástupiště na hlavním nádraží (tato investice ale bude v rámci dvoukolejky do Pardubic). Možný je díky budoucí výstavbě druhé koleje i dálkový provoz expresních vlaků státního dopravce i soukromníků.

Důležitá je výstavba i pro kvasinskou průmyslovou zónu, ze které pendluje denně několik jednotek až dvacítka nákladních vlaků s automobily. Ty na jednokolejné trati musí často čekat mezi odjezdy osobních vlaků. Celý provoz osobní i nákladní dopravy by se tak nesmírně zrychlil a zkvalitnil, a to po celé délce úseku.

Trať přes Hradec Králové se ve strategii ukazuje jako primární tah nákladní železniční dopravy mezi Moravou a Čechy. Ten pokračuje podél břehu Labe až do Německa.

Mapa strategie železniční dopravy z dokumentu MD


    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PRÁVĚ SE STAVÍ